Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Události

 
 

Téma roku 2020 (termín uzávěrky prodloužen do 31.12.2021!)

Budoucnost je teď. Jednejme udržitelně

Usychající lesy, města zacpaná auty, nekonečné množství plastového odpadu, vymírající druhy rostlin i živočichů – to je pouze několik příkladů zhoršující se kvality prostředí, v němž žijeme. Přestože jsou dopady našeho životního stylu na životní prostředí stále zřetelnější a drastičtější, přestože ve společnosti sílí hlasy volající po zohledňování dlouhodobé udržitelnosti v našem chování i ve veřejné politice a přestože již existuje celá řada přístupů i technologií šetrných k přírodě, přeshraniční iniciativy trvale udržitelného rozvoje chybí. Avšak: právě v těchto záležitostech je přeshraniční spolupráce nezbytná -  ochrana životního prostředí může fungovat pouze tehdy, pokud se jí sousedé chopí společně.

O co nám jde?

V roce 2020 (prodloužen do konce roku 2021!) chce Fond budoucnosti ve zvýšeném rozsahu podpořit česko-německou spolupráci, vzájemnou inspiraci a výměnu zkušeností směřující k posílení aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, ekologie a ekologické výchovy nebo trvale udržitelného životního stylu. Vítaná jsou přitom nová partnerství mezi představiteli občanské společnosti, kteří jsou odborníky v uvedených oborech.

Co můžeme podpořit?

Spektrum aktivit je široké: sahá například od příhraniční spolupráce při ochraně společné přírodní rezervace přes konference o zelených městech nebo alternativních energiích až po školní, mimoškolní i celoživotní vzdělávací aktivity o tématech jako je ochrana klimatu, ekologická stopa nebo snižování množství odpadu. Podmínkou však je, aby se do akce zapojili Češi a Němci společně.

Finanční příspěvek až do výše 70% celkových nákladů mohou získat:

  1. česko-německé projekty v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a klimatu, ekologického vzdělávání nebo trvale udržitelného životního stylu
  1. nová česko-německá projektová partnerství s alespoň jedním představitelem občanské společnosti věnující se ekologii

Hlavní těžiště projektu musí ležet v tomto obsahovém vymezení. Realizace záměru může zasahovat i do roku 2021 (nově: do roku 2022!).

Máte chuť se zapojit, ale chybí vám německý partner? Nebo už jste s někým v minulosti spolupracovali, ale k oživení kontaktů by vám pomohlo osobní setkání? Abyste mohli svůj projekt společně dobře vymyslet, v rámci našeho programu „Začínáme“ se můžete ucházet o příspěvek ve výši až 30.000 CZK na jeho přípravu - rychle a bez zbytečných překážek.

Pro bližší informace a případnou radu se obraťte na Jacoba Venuße:

jacob.venuss@fb.cz
Tel: +420 266 312 004

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti