Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Podmínky zpracování OÚ v žádosti

 
 

Podmínky zpracování osobních údajů uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku z ČNFB

  1. Žadatel o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního fondu (dále jen ČNFB) souhlasí s dále uvedenými podmínkami.
  1. Zavazuje se při podání žádosti dodržovat NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo Nařízení GDPR).
  1. Zpracování osobních údajů, které ČNFB zpracovává po přijetí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na předložený projekt, je smluvní podmínkou přijetí žádosti. Nedojde-li ze strany relevantních subjektů osobních údajů k poskytnutí těchto údajů ČNFB ke zpracování, nelze žádost přijmout.
  1. Pokud žadatel zpracovává osobní údaje pro účely dané žádostí, zavazuje se informovat subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává v souvislosti s podáním žádosti, že příjemcem osobních údajů je ČNFB. Dále se zavazuje je informovat, že informační povinnost, kterou vůči těmto subjektům údajů ČNFB má na základě článku 14 Nařízení GDPR, je plněna formou Informačního memoranda ČNFB, publikovaného na adrese www.fondbudoucnosti.cz .
  1. Pokud žadatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s podáním žádosti na základě souhlasu subjektu údajů, uvede v rámci tohoto souhlasu, že příjemcem těchto osobních údajů je ČNFB. Dále tyto subjekty údajů informuje, že informační povinnost, kterou vůči těmto subjektům údajů ČNFB má na základě článku 14 Nařízení GDPR, je plněna formou Informačního memoranda ČNFB publikovaného na adrese www.fondbudoucnosti.cz
  1. Pokud je zpracování osobních údajů, které jsou žadatelem předávány ČNFB, prováděno na základě souhlasu subjektů údajů, uvede žadatel v takovém souhlasu, že podmínkou ČNFB pro udělení finančního příspěvku je i publikování těchto osobních údajů způsobem, který je v rámci ČNFB obvyklý (viz Podrobné pokyny k publicitě projektu na adrese www.fondbudoucnosti.cz) a na dobu, která je stanovena ČNFB nebo zákonnými předpisy.

Soubory ke stažení

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti