Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Výstavy o nuceném nasazení

 
 

Jedním z vedlejších efektů zpracování žádostí o platby za otrocké a nucené práce bylo shromáždění tisíců svědectví a dobových dokumentů, jimiž bývalí vězni a nuceně nasazení dokládali věznění, deportaci na nucené práce, skrývání, pseudolékařské pokusy a další újmy. V průběhu „odškodňování“ se v rámci Česko-německého fondu budoucnosti zároveň vytvořil expertní tým, jenž navázal spolupráci s řadou externích odborníků – ať již historiků, archivářů, novinářů nebo zástupců obětí – z České republiky, Německa, Rakouska a dalších zemí Evropy i zámoří.

Toto bohatství archivních materiálů, kontaktů a „know-how“ zúročil Fond budoucnosti několika výstavními projekty. Ve dnech 1. dubna až 9. května 2004 uspořádal ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Národním archivem výstavu Museli pracovat pro Říši.

O rok později pak na základě této krátkodobé expozice vznikla putovní výstava Totálně nasazeni. Nucená práce pro Třetí říši. 60 let, která se v období od května 2005 do února 2007 představila 26 000 diváků v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě a Lidicích.

Posléze fond ve spolupráci s berlínským Centrem nucené práce za nacionálního socialismu, působícím při nadaci Topografie teroru vytvořil německou verzi putovní výstavy. Německé publikum ji mohlo poprvé zhlédnout v prostorách Centra nucené práce v Berlíně-Schöneweide, kde byla umístěna v období od května 2008 do května 2009. Odtud se výstavní panely přesunuly do Dokumentačního centra Prora na ostrově Rujána (listopad 2009 až květen 2010) a posléze do Památníku koncentračního tábora Mittelbau-Dora (červen 2010 až březen 2011). Další prezentace výstavy proběhla v lednu a únoru 2012 v Nové radnici v Lipsku, kde se stala součástí vzpomínkových akcí spojených s Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu. V roce 2012 bude výstava o českých nuceně nasazených dále pokračovat do Frankfurtu nad Mohanem a Halle an der Saale.

Putovní výstava „Im Totaleinsatz. Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung für das Dritte Reich“ zahrnuje bezmála 250 převážně osobních dokumentů a fotografií, z nichž většina zatím nebyla v Německu prezentována.
 

Kontaktní osoba:
Martin Hořák – informace o výstavě, odborné konzultace k problematice nuceného nasazení

Výstavy o nuceném nasazení
 
Hornické muzeum OKD v Ostravě, 2006. Expozice výstavy v bývalé hornické šatně, „řetízkárně“.
Výstavy o nuceném nasazení
 
Dokumentační centrum Prora na ostrově Rujána, 2009. Výstava v komplexu budov postavených pro nacistickou organizaci Pracovní fronta.
Výstavy o nuceném nasazení
 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2006. Výstavní panely na pozadí filmového sestřihu dobových propagandistických týdeníků.
Výstavy o nuceném nasazení
 
Muzeum Hlavního města Prahy, 2005. Část expozice s dobovými fotografiemi Zdeňka Tmeje.
Výstavy o nuceném nasazení
 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2006. Návštěva středoškolských studentů.
Výstavy o nuceném nasazení
 
Památník Lidice, 2006. Slavnostní zahájení výstavy za účasti pamětníků.
Výstavy o nuceném nasazení
 
Dokumentační centrum nucené práce za nacionálního socialismu, Berlín-Schöneweide, 2008. První zastávka německé verze putovní výstavy.
Výstavy o nuceném nasazení
 
Plakát české verze putovní výstavy

Soubory ke stažení

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti