Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Dozorčí rada

 
 

Dozorčí rada (DR) kontroluje, zda jsou finanční prostředky Fondu budoucnosti účelně vynakládány a zda jsou v pořádku všechny další finanční záležitosti.  To se týká hospodaření Fondu budoucnosti, poskytování finanční podpory projektům  i investiční strategie. DR se pravidelně účastní zasedání správní rady. Podobně jako u správní rady jsou dva čeští a dva němečtí členové DR jmenováni ministrem zahraničí příslušné země. Také jejich funkce je čestná.
 

Členové dozorčí rady 2019/2020

Rolf Hofstetter
bývalý velvyslanec SRN v České republice

Pavel Maštálka
bývalý ředitel odboru Ministerstva financi ČR

Josef Kreuter
diplomat, ekonom, bývalý velvyslanec ve Švýcarsku a vedoucí Mise ČR při Evropských společenství v Bruselu

Konrad Max Scharinger
společnost pro zahraniční politiku, první předseda předsednictva, velvyslanec mimo službu

 

Dozorčí rada - archiv

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti