Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

Číslo / Nr.

ID

Název / Titel

Částka / Summe

8_20_6534

6534

Mind Over Matter - Artist Exchange for Independent Publishing / Mind Over Matter - Artist Exchange for Independent Publishing

3 000

EUR

8_20_7479

7479

"Peter Handke: Zdeněk Adamec" (první české provedení) v režii Dušana Davida Pařízka v hlavní roli se Samuelem Finzim a Finziho následné hostování v Divadle Na zábradlí.  / Einstudieren der Inszenierung „Peter Handke: Zdeněk Adamec“ (tschechische Erstaufführung) in der Regie von Dušan David Pařízek in der Hauptrolle mit Samuel Finzi und folgend Finzis Gastspielen im Divadlo Na zábradlí.

400 000

CZK

6_20_9529

9529

Mladí ladí jazz / Jungen Tunen Jazz

53 000

CZK

4_20_9629

9629

Supernova2020 - „Děti současností“ (CZ) / Supernova2020 - Kinder der Gleichzeitigkeiten (DE)

8 000

EUR

6_20_9993

9993

Společný výlet do historie / Gemeinsamer Ausflug in die Geschichte

68 395

CZK

2_20_10016

10016

Setkání se západočeskou mládeží / Begegnung mit der westböhmischen Jugend

2 150

EUR

3_20_10039

10039

Krušné hory očima německých a českých vlastivědců  / Das Erzgebirge mit den Augen der tschechischen und deutschen Heimatforscher

45 000

CZK

4_20_10116

10116

Spotlight Česka / Spotlight Česka

7 000

EUR

4_20_10302

10302

Hudební most Praha - Drážďany 2020 / část říjen 2020 - leden 2021  / Musik Brücke Prag - Dresden 2020 / October 2020 - Januar 2021

327 000

CZK

4_20_10487

10487

Lidová kultura Lužických Srbů / Kultur der Lausitzer Sorben

42 025

CZK

4_20_10653

10653

Martin Luther King a spirituály, písně osvobození / „Martin Luther King und die Spirituals, Songs of Liberation“

3 000

EUR

5_20_10731

10731

Publikace disertace "Jaroslav Ježek zwischen Avantgarde und Jazz" / Drucklegung der Dissertation "Jaroslav Ježek zwischen Avantgarde und Jazz"

2 000

EUR

2_20_10754

10754

Člověk = člověk! Jak to vidíš ty? - Projekt k posílení občanské odvahy / Mensch = Mensch! Wie siehst du das? - Ein Projekt zur Stärkung der Zivilcourage

2 836

EUR

5_20_10768

10768

Recepty, zvyky, pověsti nejen ze staré Šumavy / Rezepte, Bräuche, Legenden - nicht nur aus dem alten Šumava/Böhmerwald

60 000

CZK

8_20_10771

10771

Spolupráce festivalů "Jüdische Musik- und Theaterwoche Dresden" a českého festivalu "Teplický cimes - Dny židovské kultury". / Zusammenarbeit des Festivals "Jüdische Musik- und Theaterwoche Dresden" mit dem Jüdisch-Tschechischen Kulturfestival "Dny židovské kultury-Teplický cimes"

5 000

EUR

2_20_10843

10843

Postoloprtsko-Hartmannsdorfské partnerství škol 2020/2021 / Hartmannsdorf-Postelberger Schulpartnerschaft 2020/2021

6 600

EUR

6_20_10859

10859

Debaty mládeže neznají hranic - budoucnost je teď / "Jugend Debattiert Grenzenlos - die Zukunft ist jetzt!"

4 000

EUR

8_20_10868

10868

PAF & D’EST: ACROPETAL Signals moving from roots to leaves. Botanické imaginace v postsocialistickém videoartu / PAF & D’EST: ACROPETAL Signals moving from roots to leaves. Botanische Imaginarien in post-sozialistischer Videokunst

130 000

CZK

5_20_10877

10877

Překlad textů z českého jazyka do německého jazyka pro veřejné vystoupení v Regensburgu / Übersetzung von Texten aus dem Tschechischen ins Deutsche für eine Aufführung in Regensburg

3 000

CZK

2_20_10923

10923

Česko-německý projekt výměny pro studenty a hostitelské rodiny. Školní rok/ Tříměsíční program / Tschechisch -Deutsches Austauschprojekt für Schüler und Gastfamilien - Schuljahresprogramm/ Trimesterprogramm

9 600

EUR

5_20_11009

11009

Knižní publikace Die Kirchenmusikhandschriften der Benediktiner in Böhmen im 18.  Jahrhundert (Benediktinské rukopisy duchovní hudby v Čechách v 18. století) / Buchpublikation "Die Kirchenmusikhandschriften der Benediktiner in Böhmen im 18. Jahrhundert"

3 500

EUR

4_20_11030

11030

Studijní den nového širšího česko-německého přeshraničního týmu pro poskytování psychosociální pomoci při mimořádných událostech / Studientag des neuen breiteren deutsch-tschechischen grenzüberschreitenden PSNV Teams

954

EUR

2_20_11031

11031

Kamarádství bez hranic  / Freundschaft ohne Grenzen

34 500

CZK

4_20_11046

11046

Ústav Dobřany a jeho pacienti, 1938-1946. Prameny a jejich dokumentace, osudy, vzpomínka. Představení nové česko-německé knihy o nacistické "eutanázii". / Die Anstalt Wiesengrund und ihre Patienten, 1938–1946.
Die Quellenlage, Schicksale, Erinnerung.
Vorstellung des neuen deutsch-tschechischen Buches: NS-"Euthanasie".

3 500

EUR

2_20_11070

11070

Pronásledování Židů v Čechách a v Chemnitz - Zachráněné židovské děti z česko-saského pohraničí: divadelně historický školní dvojjazyčný projekt / Judenverfolgung -in Tschechien und Chemnitz - Gerettete jüdische Kinder aus dem sächsisch-tschechischen Grenzgebiet: theaterhistorisches zweisprachiges Schulprojekt

2 800

EUR

5_20_11073

11073

Wilma Iggers/Vilma Iggersova: Zide v Cechach Detstvi na venkove
vydava Monika Richarz
 / Wilma Iggers: Böhmische Juden. Eine Kindheit auf dem Lande
herausgegeben von Monika Richarz

3 000

EUR

4_20_11074

11074

Holocaust a my. Proč je důležité uchovat vzpomínky Židů a Romů pro další generace / Der Holocaust und Wir. Die Erinnerungen von Juden und Roma am Leben erhalten

9 000

EUR

4_20_11081

11081

"Rok Lužických Srbů v Libereckém kraji 2019-2020":
 Výstavy:
 "Na okraji - na kromje. Maja Nagelová" (obrazy, grafické listy a filmy)   a  "Lužičtí Srbové - Neznámí sousedé"
 / "Sorbisches Jahr in Liberecer Region 2019-2020":
Ausstelungen:
"An der Kante - na kromje. Maja Nagel" (Bilder, Blätter und Filme)  und  "Unbekannte Nachbarn - Lausitzer Sorben"

47 000

CZK

8_20_11082

11082

Hudba v synagogách plzenského regionu 2020 / Muzik in Synagogen der Pilsener Region 2020

35 000

CZK

5_20_11085

11085

Vydání překladu publikace:
P. Vincenz Brauner farář a starosta ve Zlatých Horách, světlo v temnotách zmatené doby / Veröffentlichung der Übersetzung der Publikation: P. Vinzenz Brauner Pfarrer und Bürgermeister in Zuckmantel, das Licht in den Finsternissen einer verwirrten Zeit

45 000

CZK

2_20_11087

11087

Roční pobyt studentky Arcibiskupského gymnázia na gymnáziu Collegium Johanneum Loburg / Studienaufenthalt eines Schülers des Erzbischöflichen Gymnasiums Prag am Collegium Johanneum Loburg

39 000

CZK

3_20_11088

11088

DOMINIK SUSTECK, varhaník a skladatel poprvé v ČR / DOMINIK SUSTECK, Organist und Komponist zum ersten Mal in Tschechien

49 000

CZK

2_20_11089

11089

Woche der Nachbarschaft / Woche der Nachbarschaft

70 000

CZK

5_20_11090

11090

Publikace Petr Joza - Josef Lorenz. Cestář a fotograf / Veröffentlichung Petr Joza - Josef Lorenz. Straßenräumer und Fotograf

40 000

CZK

5_20_11091

11091

Josef Seliger - Obraz jednoho zivota / Josef Seliger - ein Lebensbild

41 000

CZK

5_20_11094

11094

Jürgen Zimmer, Kunstkomora Rudolfa II. v Praze: inventáře a seznamy v kontextu dalších pramenů od 1576 do 1860. / Jürgen Zimmer, Die Schatz- und Kunstkammer Kaiser Rudolf II. in Prag: Inventare und Listen im Kontext weiterer Quellen von 1576 bis 1860.

70 000

CZK

5_20_11096

11096

POZOR HRANICE! Průvodce po historii česko-bavorském pohraničí / ACHTUNG GRENZE! Handbuch der Geschichte der tschechisch-bayerischen Grenze

150 000

CZK

6_20_11097

11097

Společně pro klima / Gemeinsam für das Klima

300 000

CZK

3_20_11101

11101

Komponovaný večer zvyky a pověsti na Šumavě a v Bavorském lese / Ein moderierter (komponierter) Abend zum Thema Brauchtum im Šumava/Böhmerwald und im Bayerischen Wald
-tschechisch-bayerischer Kulturabend-

32 750

CZK

5_20_11104

11104

Hans Scharoun – Lubomír Šlapeta , přátelství přes železnou oponu / Hans Scharoun – Lubomír Šlapeta , Freundschaft ueber eisernen Vorhang

50 000

CZK

5_20_11105

11105

mé příští první slovo / mein nächstes erstes wort

1 275

EUR

8_20_11107

11107

Beethovenova fantasie / Beethoven’s Phantasie

45 000

CZK

6_20_11109

11109

Lidé a voda na obou stranách hranice / Menschen am Wasser beiderseits der Grenze

10 000

EUR

6_20_11113

11113

Národní výběrová konference Aschaffenburg 2020 / Nationale Auswahlsitzung Aschaffenburg 2020

4 000

EUR

8_20_11115

11115

ANALOG returns to Jatka78 / ANALOG returns to Jatka78

4 000

EUR

6_20_11119

11119

Hledání shody na podobě péče o přírodu v Národním parku Šumava
 / Suche nach einer Übereinstimmung in Bezug auf Naturschutz im Nationalpark Böhmerwald

17 500

CZK

8_20_11121

11121

MILUJ PRAVDU! Osm století německo-české inspirace v hudbě / LIEBE DIE WAHRHEIT! Acht Jahrhunderte der deutsch-tschechischen Inspiration in Musik

2 100

EUR

5_20_11126

11126

Ulrike GUÉROT: Co to je národ? / Ulrike GUÉROT: Was ist die Nation?

60 000

CZK

5_20_11127

11127

Norbert Scheuer: Zimní včely / Norbert Scheuer: Winterbienen

45 000

CZK

2_20_11130

11130

Společný zimní pobyt škol Schliebenschule Zittau a ZŠ Východní Varnsdorf / Gemeinsames Wintercamp der Schliebenschule Zittau und der ZŠ Východní Varnsdorf

3 130

EUR

5_20_11131

11131

Vydání knihy Dr. Petra Bechera: Pražské deníkové fejetony / Publikation des Buches von Dr. Peter Becher: Prager Tagebuchfeuilletons

4 000

EUR

8_20_11132

11132

Být Medea / Being Medea

3 800

EUR

8_20_11136

11136

Babylonská laboratoř - jazyk v pohybu / Babel-Labor - Sprache in Bewegung

4 000

EUR

5_20_11138

11138

Překlad publikace „'Takové normální rodinné historky'. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti" do německého jazyka. / Übersetzung des Bandes „'Takové normální rodinné historky'. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti" ins Deutsche.

7 000

EUR

6_20_11140

11140

Drážďanská cena lyriky 2020 s doprovodným programem „Básnické přechody. Přívoz poezie“ / Dresdner Lyrikpreis 2020 mit Begleitprogramm "Poetische Übergänge . Lyrischer Pendelverkehr"

8 000

EUR

6_20_11142

11142

Pokračování přeshraniční spolupráce po pandemii / Fortsetzung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nach der Pandemie

12 400

CZK

3_20_11143

11143

Vytváření německo-českých "kulturních pramenů" 2020 "Vánoční speciál 2020" / Ausbau Deutsch - Tschechischer "Kulturquellen" 2020 "Weihnachtsspezial 2020"

2 500

EUR

3_20_11145

11145

  Česko-německá putovní výstava „NEPROJDOU!“ – Příběh železné opony
 / Tschechisch-deutsche Wanderausstellung "KEIN DURCHKOMMEN!"  - die Geschichte der Eisernen Vorhang

141 000

CZK

6_20_11146

11146

Česko-německá konference JEF CZ a JEF Passau na téma "Visegrád - věčný potížista na cestě k autoritářství?" / Deutsch-tschechische Konferenz von JEF CZ und JEF Passau zum Thema "Visegrád - ständiger Troublemaker auf dem Weg zum Autoritarismus?"

12 000

CZK

4_20_11147

11147

Kultura bez hranic 2021 - setkávání Cechy-Bavorsko / Kultur ohne Grenzen 2021 - Begegnung Bayern-Böhmen

30 000

EUR

5_20_11151

11151

Texty města a autoportréty. Diskursy identity v urbánním prostoru u Pražských autorů a autorek moderny. / Stadttexte und Selbstbilder. Identitätsdiskurse im urbanen Raum bei Prager AutorInnen der Moderne.

1 500

EUR

4_20_11152

11152

DEUTSCH-TSCHECHISCHES KULTURPROJEKT PRAG-BERLIN 2020-2021 / ČESKO-NĚMECKÝ KULTURNÍ PROJEKT PRAHA-BERLIN 2020-2021

17 500

EUR

2_20_11155

11155

Roční studijní pobyt na střední škole. / Gastschuljahre von Oberschülern

39 000

CZK

3_20_11159

11159

Sláva a pád Slovenské strely  / Slowakischer Pfeil: Der Ruhm und Fall des legendären Zuge

Slowakischer Pfeil: Der Ruhm und Fall des legendären Zuges

200 000

CZK

 

 

Dateien zum Herunterladen

 
zurück
 
 
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds