Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

4_17_4661

4661

Identita evropských Romů ve 20. století - Setkání mládeže v Heidelbergu / Die Identität der europäischen Roma im 20. Jahrhundert - Jugendtreffen in Heidelberg

190 000

CZK

1_17_6020

6020

Lázeňské a ambulantní rehabilitační pobyty pro seniory německé menšiny / Kuraufenthalte und ambulante Behandlungen der Senioren der deutschen Minderheit

2 010 650

CZK

5_17_6035

6035

Německé Velikonoce s Wolfgangem Rihmem, Singer Pur a Ensemble MusikFabrik v Brně / Deutsche Ostern mit Wolfgang Rihm, Singer Pur und Ensemble MusikFabrik in Brno

100 000

CZK

4_17_6064

6064

Politický (ne)klid v současné Evropě? Český a německý pohled.  / Politische (Un)ruhe in Europa? Deutsche und tschechische Wahrnehmung.

135 000

CZK

5_17_7172

7172

Tak se dělá jaro #2
Česko-německý kulturní festival v Brémách / So macht man Frühling#2
Deutsch-tschechisches Kulturfestival in Bremen

15 000

EUR

3_17_7297

7297

Oprava střešní konstrukce kostela sv. Petra a Pavla v Broumově / Reparatur der Dachkonstruktion an der Kirche St. Peter und Paul in Broumov (Braunau)

500 000

CZK

1_17_7298

7298

Žákovská výměna mezi Srbskou střední školu Ralbice a Základní školou Jungmannovy sady Mělník. / Schüleraustausch Sorbische Oberschule Ralbitz - Zakladni škola Mělnik 2018

1 060

EUR

8_17_7357

7357

15. Filmový festival Nisa. Filmové řady Fokus „1968“, „České panorama“ a „Deutsches Fenster“ / 15. Neiße Filmfestival. Filmreihen Fokus 1968, České panorama und Deutsches Fenster

8 500

EUR

8_17_7431

7431

Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha / Internationales Kammermusikfestival EuroArt Prag

32 000

CZK

4_17_7458

7458

XXVII. Česko-německé brněnské symposium - Dialog uprostřed Evropy
„Evropa mezi integrací a rozkladem (1918/2018). Kam míří středovýchodní Evropa?  / XXVII. Deutsch-tschechisches Brünner Symposium - Dialog in der Mitte Europas
„Europa zwischen Integration und Zerfall (1918/2018). Wohin steuert Ostmitteleuropa?“

14 000

EUR

2_17_7598

7598

Papír a Štift / Papír a Štift

5 000

EUR

3_17_7686

7686

Oprava fasády kostela sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou - pokračování / Reparatur der Fassade an der Kirche St. Michael in Rokytnice nad Jizerou (Rochlitz an der Iser) – Fortsetzung

300 000

CZK

4_17_7862

7862

crossing borders: vstřícná kultura k integraci / Crossing borders: von der Willkommenskultur zur Integration

3 200

EUR

3_17_7940

7940

Obnova věže kostela sv. Mikuláše v Šitboři  / Erneuerung des Kirchturms St. Nikolaus in der Gemeinde Šitboř (Schüttwa)

600 000

CZK

3_17_7943

7943

Obnova věže kostela sv. Valentýna v Bravanticích / Erneuerung des Kircheturms St. Valentin in Bravantice (Brosdorf)

400 000

CZK

3_17_7944

7944

Obnova věže kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích / Wiederherstellung des Turms der Kirche Mariä Empfängnis in Holčovice (Hillersdorf)

450 000

CZK

3_17_7948

7948

Obnova fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Velkých Heralticích / Erneuerung der Fassade an der Pfarrkirche Mariä Empfängnis in Velké Heraltice (Groß Herlitz)

400 000

CZK

4_17_7950

7950

Jazykové a kulturní kompetence studentů učitelství v bavorsko-českém příhraničí / Sprachliche und interkulturelle Kompetenzen von Lehramtsstudierenden im bayerisch-tschechischen Grenzraum

220 000

CZK

3_17_7953

7953

Záchrana Starého hřbitova v Kamenickém Šenově - 3. etapa / Rettung des Alten Friedhofs in Kamenický Šenov (Steinschönau) - 3. Etappe

100 000

CZK

5_17_7998

7998

Hudba a integrace – výroba hudebních nástrojů v Bubenreuthu a okolí / Musik und Integration - Musikinstrumentenbau in und um Bubenreuth

10 000

EUR

1_17_8013

8013

Bilaterální setkávání žáků za účelem podpoření znalostí o kultuře a historii sousední země; 10-leté jubileum výměnného projektu
  / Bilaterale Schülertreffen zur Förderung der Kenntnisse von Kultur und Geschichte des Nachbarlandes; 10-jähriges Jubiläum des Austauschprojekts

2 676

EUR

2_17_8014

8014

Roční pobyt studentky Arcibiskupského gymnázia v Praze na gymnáziu Collegium Johanneum Loburg
 / Aufenthalt einer Schülerin des Erzbischöflichen Gymnasiums Prag am Collegium Johanneum Loburg

35 000

CZK

7_17_8055

8055

Založení muzea a kulturního volnočasového prostoru v někdejší Šlikovské mincovně / Gründung eines Museums sowie von Kultur- und Freizeiträumen im ehemaligen Münzhaus der Familie Schlick

400 000

CZK

8_17_8080

8080

Česko-bavorské expozice válečné a poválečné historie a společné geologické minulosti.
 / Bayerisch-böhmische Ausstellungen zur Kriegs- und Nachkriegsgeschichte und zur gemeinsamen geologischen Vergangenheit

400 000

CZK

2_17_8110

8110

Poučeni minulostí / Belehrt durch die Vergangenheit

26 000

CZK

6_17_8117

8117

Chráněné krajinné oblasti - Výměnný pobyt žáků mezi Školským centrem v Oytenu a Gymnáziem v Blansku / Schüleraustausch Schulzentrum Oyten- Gymnázium Blansko –
Naturschutzgebiete

44 430

CZK

3_17_8120

8120

Obnova kleneb kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově – etapa 2018  / Erneuerung des Gewölbes in der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit in Pilníkov (Pilnikau) - Etappe 2018

350 000

CZK

3_17_8121

8121

Odvodnění kostela sv. Václava v Rudníku / Entwässerung der Kirche St. Wenzel in Rudník (Hermannseifen)

230 000

CZK

3_17_8125

8125

Obnova historických soch v obci Dolní Dvůr / Restaurierung von historischen Skulpturen in der Gemeinde Dolní Dvůr (Niederhof)

28 000

CZK

3_17_8126

8126

Renovace kaple v Nových Dvorech, 2. etapa (dokončení) / Renovierung der Kapelle St. Martin in Nové Dvory (Neuhof), 2. Phase (Fertigstellung)

240 000

CZK

3_17_8128

8128

Zpřístupnění kůrů - obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově / Zugang zu den Emporen - Renovierung der Kirche Mariä Himmelfahrt in Neratov (Bärnwald)

300 000

CZK

3_17_8129

8129

Oprava a restaurování kostela v Zálesní Lhotě - Huttendorfu / Reparatur und Restaurierung der gotischen Kirche in Zálesní Lhota (Huttendorf)

180 000

CZK

6_17_8130

8130

Double camp - Czech-German scout meeting / Double camp - Czech-German scout meeting

65 000

CZK

4_17_8133

8133

Překlad domentárního filmu Abendteuer Heimatland do čj / Übersetzen des Dokumentarfilmes Abenteuer Heimatland ins Tschechische

15 000

CZK

5_17_8135

8135

Vydání knihy Ralfa Gebela "Domů do říše". Konrád Henlein a říšká župa Sudety (1938-1945) / Herausbage des Buches Ralf Gebel "Heims in Reich". Konrad Henlein und der Reichsgau Sudetenland (1938-1945)

100 000

CZK

3_17_8136

8136

Oprava fasády kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích - II. etapa / Außenputzreparatur der Kirche St. Peter und Paul in Strýčice (Stritschitz) – II. Etappe

250 000

CZK

3_17_8138

8138

Obnovou historických varhan v Žirči k porozumění společné česko-německé historie II / Durch die Erneuerung der historischen Orgel in Žireč (Schurz) zum Verständnis der gemeinsamen tschechisch-deutschen Geschichte II

200 000

CZK

3_17_8139

8139

Záchranné práce na poškozených nebo erozí ohrožených náhrobcích Starého židovského hřbitova v Praze 5 na Smíchově  / Rettungsarbeiten an beschädigten oder von Erosion gefährdeten Grabsteinen des Alten jüdischen Friedhofs in Prag 5 (Smíchov)

300 000

CZK

5_17_8140

8140

Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v r. 2018 / Dokumentation von Grabsteinen und Epitaphen auf den jüdischen Friedhöfen im Jahr 2018

199 600

CZK

3_17_8143

8143

Restaurování oltářních soch v kostele sv. Jakuba Většího v Brodu nad Tichou / Restaurierung des Hochaltars in der Jakobikirche, Brod nad Tichou (Bruck am Hammer)

400 000

CZK

3_17_8144

8144

Revitalizace farního kostela sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích - fasáda / Revitalisierung der Pfarrkirche der Hl. Petrus und Paulus in Vítkovice (Witkowitz)

500 000

CZK

3_17_8145

8145

Obnova kostela Nanebevzetí P. M. (Sv. Šimona a Judy) v Rožmitále n. Š. - odvlhčení - II.etapa / Sanierung der Kirche Mariä Himmelfahrt (des Hl. Simon und Judas) in Rožmitál (Rosenthal) – Entfeuchtung – II. Etappe

400 000

CZK

3_17_8146

8146

Obnova kaple sv. Anny u Podbořan - 2. etapa / Renovation der Kapelle Hl. Anna bei Podbořany (Podersam) - 2. Etappe

50 000

CZK

3_17_8147

8147

Obnova drobných sakrálních památek na Broumovsku v roce 2018 / Renovierung von kleineren sakralen Denkmälern im Braunauer Ländchen im Jahr 2018

350 000

CZK

3_17_8150

8150

Obnova německých náhrobků na hřbitově v Martínkovicích / Renovierung der deutschen Grabsteine auf dem Friedhof in Martínkovice (Märzdorf)

150 000

CZK

3_17_8155

8155

Místo setkávání - kostel v Nových Domcích u Rozvadova / Ort der Begegnung - die Kirche in Nové Domky (Neuhäusl bei Roßhaupt)

250 000

CZK

3_17_8156

8156

Rekonstrukce původně německých hrobů na hřbitově v Nejdku / Rekonstruktion der alten deutschen Gräber auf dem Friedhof in Nejdek (Neudek)

100 000

CZK

5_17_8159

8159

Překladiště – česko-německá překladatelská dílna / VERSschmuggel – Tschechisch-deutsche Übersetzungswerkstatt

20 000

EUR

2_17_8161

8161

Zdroje energie a význam pro člověka / Elektromobilität- unsere Zukunft?

2 600

EUR

3_17_8163

8163

Renovace památníku obětem 1. světové války v Dívčím Hradě - Životicích / Renovierung eines Denkmals für die Gefallenen des Ersten Welktriegs in Dívčí hrad (Maidelberg), Ortsteil Životice (Seitendorf)

72 000

CZK

3_17_8166

8166

Záchranné práce na poškozených, nebo erozí ohrožených náhrobcích nového židovského hřbitova v Horažďovicích  / Rettungsarbeiten an beschädigten oder erodierten Grabsteinen des neuen jüdischen Friedhofs in Horažďovice (Horaschdowitz)

300 000

CZK

3_17_8168

8168

Rekonstrukce kostela sv. Marie Magdalény v Kerharticích se hřbitovní zdí a historickými náhrobníky / Rekonstruktion der St. Magdalenenkirche in Kerhartice (Gersdorf) einschließlich der Friedhofsmauer und alter Grabsteine

150 000

CZK

3_17_8169

8169

Dokončení rekonstrukce kostela sv. Marie Magdalény v Mařenicích  / Fertigstellung der Kirche der hl. Maria Magdalena in Mařenice (Groß-Mergthal)

300 000

CZK

3_17_8170

8170

Údržba a stavební úpravy kostela Narození Panny Marie v Cetvinách - 3. etapa / Instandhaltung und Bauarbeiten an der Maria-Geburt-Kirche in Cetviny (Zettwing) - 3. Bauabschnitt

250 000

CZK

2_17_8172

8172

Žákovský výměnný pobyt / Schüleraustausch

38 000

CZK

5_17_8176

8176

46. malé dny harmoniky / 46. Kleine Tage der Harmonika

1 000

EUR

6_17_8178

8178

Digitální mládež - Čeští a němečtí žáci mezi WhatsUpem a skutečností / Digitale Jugend - Tschechische und deutsche Schülerinnen und Schüler zwischen Whatsapp und Wirklichkeit

75 000

CZK

2_17_8181

8181

Tradiční setkání pěveckého sboru Mariella při 15. ZŠ v Plzni a školního pěveckého sboru gymnázia Olbernhau, 6. - 7. ledna 2018 a 15. - 17. března 2018. / Traditionelle Chortreffen zwischen dem Chor Mariella der 15. Grundschule Pilsen und dem Schulchor des Gymnasiums Olbernhau, 06.-07.01.2018 sowie 15.-17.03.2018

110 000

CZK

8_17_8182

8182

dokumentární portrét Mileny Jesenské - Kolem Mileny / Porträt der Milena Jesenská - Rund um Milena

94 000

CZK

1_17_8186

8186

Mezinárodní výměnný pobyt českých a německých žáků / Internationaler Austausch von tschechischen und deutschen Schülern

27 500

CZK

4_17_8188

8188

Němečtí Češi / Deutsche in  Böhmen, Geschichte, Schicksal, Zukunft

1 800

EUR

2_17_8189

8189

Skupinová výměna žáků gymnázií Český Brod - Lichtenfels / Gruppenaustausch von Schülern der Gymnasien Český Brod - Lichtenfels

25 085

CZK

8_17_8201

8201

OSTROVY LÁSKY. Milostné příběhy antických mýtů v dílech G. F. Händela a jeho současníků (koncert);
 / LIEBESINSELN. Liebesgeschichten antiker Mythen in Werken  G. F. Händels und seiner  Zeigenossen (Konzert)

135 000

CZK

4_17_8204

8204

Česko-německá letní univerzita energetiky / Tschechisch-Deutsche Sommeruniversität der Energetik

79 175

CZK

4_17_8206

8206

STRATCOM SUMMIT 2018 / STRATCOM SUMMIT 2018

2 000

EUR

6_17_8208

8208

Knedlíky nebo knedle? Získávání interkulturních kompetencí na příkladu z oblasti pohostinství. / Klöße oder Knödel? Interkulturelle Kompetenzen am Beispiel des Gastgewerbes erlangen

2 500

EUR

6_17_8209

8209

DIGITALIZACE, Vítejte ve světě kybernetiky / DIGITALITY
#Welcome to Cyber World
Eine deutsch-tschechische Jugendbegegnung über Digitalisierung, Medien und Gesellschaft

6 500

EUR

6_17_8210

8210

Fakt nebo Fake? / Fakt oder Fake?

237 000

CZK

8_17_8214

8214

Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera / Internationales Musikfestival J. C. F. Fischer

140 000

CZK

4_17_8215

8215

SETKÁVÁNI -- ENCOUNTERS -- BEGEGNUNGEN:
Česko - německé vztahy  1500-1700 / SETKÁVÁNI -- ENCOUNTERS -- BEGEGNUNGEN:
Tschechische-Deutsche Beziehungen, 1500-1700

3 700

EUR

6_17_8216

8216

Společně žít - vzájemně se učit / Miteinander leben - voneinander lernen

200 000

CZK

6_17_8217

8217

Česko-němečtí sousedé / Deutsch-tschechische Nachbarn

80 000

CZK

6_17_8219

8219

První kroky k česko-německým partnerstvím / Erste Schritte zu den deutsch-tschechischen Partnerschaften

75 000

CZK

6_17_8220

8220

Společně a ekologicky / Gemeinsam und ökologisch

140 000

CZK

5_17_8221

8221

Sunrise / Sunrise

100 000

CZK

2_17_8222

8222

Studijní pobyty na německých školách / Gastschulaufenthalte in Deutschland

116 000

CZK

4_17_8223

8223

MEZI REVOLUCÍ A RESTAURACÍ
KULTURA A POLITIKA LET 1789–1848 V ZRCADLE FILMU
 / ZWISCHEN REVOLUTION UND RESTAURATION, KULTUR UND POLITIK 1789-1848 IM SPIEGEL DES FILMS

83 300

CZK

8_17_8229

8229

ZLATÉ ZÁLEŽITOSTI / GOLDENE ANGELEGENHEITEN (The Golden Matters)

40 000

CZK

6_17_8230

8230

Německo-český turnaj ve vybíjené / Deutsch-Tschechisches Völkerballturnier

5 000

EUR

6_17_8231

8231

Společně do budoucnosti 2018 / Gemeinsam in die Zukunft 2018

5 000

EUR

6_17_8232

8232

OLA 2018 / OLA 2018

120 000

CZK

5_17_8233

8233

Czech - German Soul Exchange / Czech - German Soul Exchange

50 000

CZK

1_17_8234

8234

Jak se slaví u vás?  / Wie feiert man bei euch?

32 000

CZK

6_17_8238

8238

Média a mladí lidé v Česku a Německu / Mediennutzung Jugendlicher in Tschechien und Deutschland

7 490

EUR

8_17_8239

8239

Kus: Česka 2018
Festival současné české dramatiky v Berlíně / Ein Stück: Tschechien 2018
Festival tschechischer Gegenwartsdramatik in Berlin

12 000

EUR

4_17_8240

8240

Kulturou proti antisemitismu 2018 / Mit Kultur gegen Antisemitismus 2018

180 000

CZK

4_17_8242

8242

Česko–německý program pro mladé profesionály: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) - Chances and Challenges of Digitalization / Deutsch-Tschechisches Programm für junge Nachwuchsführungskräfte: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) - Chances and Challenges of Digitalization

756 500

CZK

5_17_8245

8245

Deset hvězd, příběh deset synagog na území České republiky / Zehn Sterne, die Geschichte von zehn Synagogen auf dem Gebiet der Tschechischen Republik

100 000

CZK

6_17_8246

8246

Praha - Thale / Prag - Thale

42 000

CZK

6_17_8247

8247

Setkávat se je snadné / Einfach Leute kennenlernen

550 000

CZK

8_17_8249

8249

Dokumentace historických hřbitovů a drobných kaplí v regionu Mostecka a Bíllinska / Dokumentation historischer Friedhöfe und kleiner Kapellen in der Region um Most (Brüx) und Bílina (Bilin)

60 000

CZK

6_17_8250

8250

Dresjovice - because we are neighbours / Dresjovice - because we are neighbours

96 950

CZK

8_17_8251

8251

Workcamp Omnium 2018 / Workcamp Omnium 2018

80 000

CZK

2_17_8260

8260

Vyloučení ze společnosti - otevřená demokratická společnost / Ausgrenzungsgesellschaft – offene demokratische Gesellschaft.

3 000

EUR

6_17_8261

8261

Svět je barevný - scénické nastudování společného vystoupení českých a německých dětí na téma multikulturalismus / Die Welt ist bunt - Szenische Einstudierung einer gemeinsamen Aufführung tschechischer und deutscher Kinder - Thema Multikulti

36 900

CZK

5_17_8263

8263

Román: Wolfgang Sréter, Letzte Ehre / Buchprojekt: Wolfgang Sréter, Letzte Ehre

2 000

EUR

5_17_8264

8264

Portrét skladatele Miroslava Srnky / Komponistenporträt Miroslav Srnka

8 000

EUR

4_17_8265

8265

18. goEast – Festival filmů ze střední a východní Evropy / 18. goEast – Festival des mittel und osteuropäischen Films

5 500

EUR

5_17_8270

8270

Přehlídka němých filmů F.W. Murnaua s živým hudebním doprovodem / Die Show der Stummfilme von F.W. Murnau mit Live-Musikbegleitung

100 000

CZK

2_17_8273

8273

Česko-německá naučná stezka kolem Přísečnice / Deutsch-tschechischer Naturlehrpfad Preßnitz

3 087

EUR

6_17_8274

8274

Spolupráce s partnerskými školami v SRN 2018 / Mitarbeit mit den Partneschulen in BRD 2018

27 000

CZK

5_17_8275

8275

Vydání knihy Hanse Kuenga: Křesťanství. Náboženská situace doby / Das Christentum. Die religioese Situation der Zeit

100 000

CZK

2_17_8277

8277

Creative Recycling - školní výměna MGM-GUH spojená s návštěvou školního sboru / Creative Recycling - Schüleraustausch MGM-GUH mit Schülerchor Besuch

180 000

CZK

5_17_8278

8278

Hudební most Praha - Drážďany 2018 / 10 LET EXISTENCE / část únor - duben 2018 / Musik Brücke Prag - Dresden 2018 / 10 JAHRE DES BESTEHENS / Februar - April 2018

300 000

CZK

8_17_8281

8281

Hudební léto v Jezeří  2018 a "8 x 8" na Jezeří i v koncertní řadě zámku Seehaus / Musiksommer in Eisenberg 2018 und "8 x 8" in Eisenberg und in der Konzertreihe im Schloss Seehaus

130 000

CZK

4_17_8282

8282

20. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR Karlovy Vary 2018 / 20. Nationale Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments in der Tschechischen Republik Karlovy Vary 2018

70 000

CZK

5_17_8290

8290

Cena Otokara Fischera / Otokar-Fischer-Preis

110 000

CZK

 

Dateien zum Herunterladen

 
zurück
 
 
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds