Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Sociální projekty a podpora menšin

Česko-německá letní seniorská škola v Telči

Žadatel:
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
Ing. Barbora Hašková
Partner projektu:
Universität Leipzig
Neumarkt 9-19,
04109 Leipzig
Yvonne Weigert
 
Cíl projektu Cílem projektu je realizace týdenní letní česko-německé seniorské školy zaměřené na: česko-německou literaturu / památkovou péči, dějiny umění, archeologii / prohloubení jazykových znalostí / pohybové aktivity
 

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. MU se chce tímto projektem podílet na aktivitách souvisejících s EY 2012. Aktivity univerzit třetího věku výrazně zvyšují kvalitu života této části populace.

Letní seniorská škola bude probíhat v Telči od 20. do 27. července 2012. Bude probíhat formou vzdělávacích aktivit tj. formou krátkých kurzů, přednášek, cvičení, workshopů či exkurzí. Cíle, obsah, metody, formy a další prostředky spojené se vzdělávacími akcemi budou uzpůsobeny potřebám a zvláštnostem cílové skupiny.

Cílem projektu je:

  • vytvoření nové platformy pro další vzdělávání seniorů z obou zemí ve výše zmíněných oblastech

  • rozšíření znalostí o sousedních národech, informovanost o bohatosti kulturní historie obou národů s důrazem na multikulturní aspekt celé akce

  • prohloubení vzájemné mezinárodní spolupráce – návrhy na další spolupráci v oblasti seniorského vzdělávání

  • vzájemný rozvoj jazykových kompetencí – rozšíření slovní zásoby při konverzaci s rodilým mluvčím

Realizace letní seniorské školy posune vzájemnou česko-německou spolupráci na poli seniorského vzdělávání a umožní další dialog o jeho nových formách. Předpokládáme, že výsledky letní seniorské školy budou zároveň příkladem dobré praxe pro ostatní vysoké školy organizující univerzity třetího věku. Letní seniorská škola je zároveň příležitostí jak vytvořit novou progresivní platformu pro seniorské vzdělávací či další aktivity.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
Česko-německá letní seniorská škola v Telči
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti