Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Publikace

Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy

Žadatel:
Klára Hůrková
Aachen
Deutschland
www.hurkovaklara.de
Partner projektu:
Daniel Podhradský
Nakladatelství Dauphin
Podlesí 12
378 81 p. Slavonice
Česká republika
www.dauphin.cz
 
Cíl projektu Uspořádání, překlad a vydání dvojjazyčné antologie vybraných textů - poezie a krátké prózy - 44 současných autorů z Čech a Německa; prezentace knihy.
 

Vybraní autoři z Německa a z České republiky (celkem 44) zaslali vydavatelce své texty, které byly následně přeloženy do druhého jazyka a uspořádány do tematických oddílů. Kritérii výběru byla kvalita textů a jejich tematické zaměření na současný život a historické vztahy obou zemí.

Deset ilustračních fotografií s převážně urbánními motivy jsou dílem české fotografky Lenky Mrázkové. Antologie "Nad střechami světlo - Über den Dächern das Licht" vyšla 28. února 2014 v nakladatelství Dauphin v Praze v nákladu 600 výtisků a lze ji objednat v českých knihkupectvích i na internetu na stránkách kosmas.cz.

Křest knihy a první česko-německé čtení se konaly za účasti 15 autorů (12 českých a 3 německých) v prostorách (A)void Floating Gallery na Vltavě v Praze. Vystoupili zde např. Sylva Fischerová, Petr Maděra, Jakub Zahradník, Renata Bellingerová, Hartwig Mauritz, Birgit Bodden a Marianne Glaßer. Přítomen byl také německý básník a publicista Eric Giebel, který ze čtení připravil reportáž s videosekvencí pro internetový portál faustkultur.de.

Další recenze knihy vyšly na významných německých internetových portálech zaměřených na poezii. První německá prezentace antologie se bude konat pod záštitou kulturní instituce Literaturbüro in der Euregio Maas-Rhein 28. června 2014 v historické budově Haus Löwenstein v Cáchách.

Recenze: Eric Giebel

Recenze: Paul-Henri Campbell

Recenze: Fixpoetry.com

Rozhovor s Klárou Hůrkovou: www.faustkultur.de

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
(A)void Floating Gallery na Vltavě
Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
Sylva Fischerová
Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
Autoři při křtu knihy
Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
Jakub Zahradník
Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
(A)void Floating Gallery - němečtí hosté
Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
Marcela Linhartová
Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
Jakub Zahradník a Klára Hůrková
Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
Nad střechami světlo. Česko-německá antologie poezie a krátké prózy
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti