Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Nová média – šance a rizika

Žadatel:
Fürstenbergerschule
Fürstenbergerstraße 152
Frankfurt am Main
60322
www. fuerstenbergerschule.de
Partner projektu:
Gymnázium Třebíč
Masarykovo nám. 9/116
Třebíč 67401
Česká republika
www.gtr.cz
 
Cíl projektu Studenti a studentky se mají naučit zodpovědně a kriticky zacházet s chytrými telefony a sociálními sítěmi. Naučit se, jak rozpoznat nebezpečí a jak se mohou chránit.
 

Co se týče způsobu života, finančních možností obou měst a jejich obyvatel, můžeme pozorovat velké rozdíly. Co se však týče chytrých telefonů, tak zde vládne absolutní shoda: vlastní jej všichni studenti!

Ústředním bodem práce na projektu bylo vyhodnocení dotazníků, jejichž tématem byla média a způsoby jejich užívání. Tyto dotazníky vyplňovali studenti obou škol. Odpovědi na 18 otázek byly zpracovávány formou různých diagramů a grafů. V návaznosti na prezentaci výsledků studenti zformulovali teze, pomocí kterých srovnali a vyhodnotili způsoby používání médií v obou zemích. Zajímavé jsou i karikatury a sehrané scénky, které studenti vytvářeli a sehráli ve smíšených německo-českých skupinkách. Svůj kritický pohled na média museli totiž znázornit a předvést i pomocí ne úplně typických výrazových prostředků. Tím se jim ale podařilo zvýšit zájem a snahu ostatních se s tímto tématem vypořádat. Díky novým zkušenostem a znalostem pak studenti zformulovali doporučení, jak mají lidé kriticky zacházet s médii.

Všem účastníkům projektu se potvrdila dopředu nevyslovená, nicméně vcelku očekávaná hypotéza: chytré telefony mají v současném každodenním životě obrovský význam.

Všichni studenti bádali a pracovali s přibližně stejnými počátečními poznatky. Samo setkání studentů z obou zemí získalo postupně vlastní účel a smysl a zřetelně podpořilo vlastní práci na projektu. Počáteční obavy z neznámého postupně ustoupily a v účastnících projektu se probudila zvědavost ohledně partnerů z druhé země. Výměna studentů byla i proto tak úspěšná, že mezi účastníky byly zřejmé kulturní a intelektuální rozdíly. Stejně jako v předchozím roce mohla být prostorová vzdálenost využita k postupnému sblížení, ke kterému během práce na projektu došlo.

Délka projektu: 10 dní v září a v listopadu 2015 v Třebíči a ve Frankfurtu nad Mohanem.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
Nová média – šance a rizika
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti