Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Emil a detektivové

Žadatel:
Základní škola německo-českého porozumění
Praha 8
Partner projektu:
Musikschule – Europahaus
Heilsbronn
 
Cíl projektu Zrealizovat nastudování divadelního představení dle díla E.Kästnera – Emil a detektivové, nacvičit ve spolupráci s partnerskou hudební školou hudební doprovod a uspořádat 2 divadelní představení pro rodičovskou veřejnost. Projekt měl podpořit jazykovou, hudební a dramatickou výuku ve škole, posílit přátelské a pracovní vztahy s orchestrem Heilsbronn.
 

Pro školní rok 2014/ 2015 jsme se rozhodli pro další dílo Ericha Kastnera – Emil und Detektive. Naše kolegyně, dirigentka a pedagožka paní Christel Opp, napsala na podzim hudební party k tomuto dílu, vyučující zš nčp sestavily pod vedení paní Lagemann texty a připravily muzikál tak, aby mohlo účinkovat 216 žáků základní školy. Pro posílení čtenářské gramotnosti bylo dílo Ericha Kastnera začleněno do hodin čtení – ročníky 1. – 3., v němčině upravený text pro žáky, kteří absolvují výuku Deutsch als Fremdsprache byla zařazena četba ve třídách 4. + 5. V rámci německého klubu mohly děti shlédnout film Emil und die Detektive v originále, seznámit se s prostředím a dobou kolem roku 1929. V divadelních workshopech byly v rámci výuky nacvičeny písně z dětského muzikálu, tance typické pro dobu po první světové válce, rodiče se aktivně zapojili do přípravy kostýmů.

Název muzikálu děti vybraly ve společném školním hlasování – nejvíce se dětem líbilo – Damals in Berlin a pod tímto názvem jsme i představení uvedli na prknech divadla Minor.

Školní orchestr naší zš připravil úvodní předehru, jednalo se o dílnu vedenou paní Ramonou Schulz dle metody Orfovy hudební akademie, kreativní nápady dětí byly zpracovány do jednotlivých hudebních partů a nacvičeny v Praze i Heilsbronnu.

V květnu probíhal v SRN i v Praze intenzívní nácvik, celý text divadelního představení byl v němčině a pro žáky zš nčp to představovalo hodně úsilí.

V červnu bylo vše připraveno a čekaly nás 2 generálky a 2 představení v divadle Minor.

Celou akci podpořili rodiče žáků, děti z partnerského orchestru byly ubytované v českých rodinách a byl pro ně zajištěn zajímavý volnočasový program.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Emil a detektivové
 
Emil a detektivové
 
Emil a detektivové
 
Emil a detektivové
 
Emil a detektivové
 
Emil a detektivové
 
Emil a detektivové
 
Emil a detektivové
 
Emil a detektivové
 
Emil a detektivové
 
Emil a detektivové
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti