Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Česko-německo rakouský tábor 2013: tábor šesti přeshraničních národních parků

Žadatel:
Ing. Tomáš Rothröckl
Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5
669 01 Znojmo
+420 515 282 240, +420 602 745 465
rothrockl@ppodyji.cz, www.nppodyji.cz
Partner projektu:
Margitta Jendrzejewski
Staatsbetrieb Sachsenforst –
Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz
An der Elbe 4
01814 Bad Schandau
+49(0)35022/900-622
Margitta.Jendrzejewski@smul.sachsen.de
www.nationalpark-saechsische-schweiz.de
 
Cíl projektu Mezinárodní setkání dětí a mládeže šesti národních parků tří zemí (ČR, Německo, Rakousko) na území NP Podyjí v rámci osmidenního tábora. Setkání je určeno účastníkům se zájmem o přírodu ve věku 12-17 let.
 

Putovní tábor v Národním parku Podyjí byl pojat jako „vědecká expedice“ a konal se 3. – 10. 8. 2013. Zúčastnilo se ho 24 českých a německých dětí a 10 vedoucích a překladatelů za národní parky Šumava, Bavorský les, Saské Švýcarsko, České Švýcarsko a Podyjí. NP Thayatal z Rakouska se podílel organizačně, kdy tamní Junior Rangers připravili celodenní environmentální program.

Účastníci byli ubytováni v zařízeních Správy NP Podyjí a jednu noc v campu NP Thayatal. Tábor představil dětem téměř celý NP Podyjí a NP Thayatal, jejich jedinečnou přírodu a specifika její ochrany. Též přiblížil kulturu, řeč a prostředí obou zemí. Byla tak posílena mezinárodní spolupráce zúčastněných NP v oboru ochrany přírody, u dětí pak jejich sociální kompetence a osobnostní rozvoj.

Náplň tábora tvořily pěší výlety, exkurze, besedy s odborníky Správy NP Podyjí, plavba lodí po Vranovské přehradě či vodácký den na Dyji. Zpestřením byla i snídaně českých a německých dětí na česko-rakouském mostě přes řeku Dyji u Hardeggu či netopýří noc. Jako seznamovací a oddechové aktivity byly zařazeny pohybové hry (sporty, plavání) a hry podporující spolupráci v kolektivu a manuální zručnost. Pro překonání jazykové bariéry a podporu kooperace sloužily zábavné jazykové kurzy, či tvořivé dílny (výroba předmětů z přírodnin). Táborníci nocovali pod širým nebem a v týpí. Všechny aktivity byly pojaty jako environmentální, podporující principy ochrany přírody a kladný vztah člověka k přírodě. Byl kladen důraz na interaktivní přístup, na zapojení všech smyslů do poznávání přírody a na samostatnou práci dětí ve smíšených jazykových skupinách.

www.nppodyji.cz

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Hra na postřeh pod Papírnou v NP Podyjí
Hra na postřeh pod Papírnou v NP Podyjí
Hra na postřeh pod Papírnou v NP Podyjí
Šobeská lávka přes Dyji
Šobeská lávka přes Dyji
Šobeská lávka přes Dyji
Netopýří noc
Netopýří noc
Netopýří noc
Den s Junior Rangers Národního parku Thayatal
Den s Junior Rangers Národního parku Thayatal
Den s Junior Rangers Národního parku Thayatal
Koupání v lesním bazénu v Hardeggu
Koupání v lesním bazénu v Hardeggu
Koupání v lesním bazénu v Hardeggu
Česko-německá snídaně na česko rakouském mostu u Hardeggu
Česko-německá snídaně na česko rakouském mostu u Hardeggu
Česko-německá snídaně na česko rakouském mostu u Hardeggu
Nádvoří Státního zámku Vranov nad Dyjí
Nádvoří Státního zámku Vranov nad Dyjí
Nádvoří Státního zámku Vranov nad Dyjí
Vodácký den na řece Dyji pod Znojmem
Vodácký den na řece Dyji pod Znojmem
Vodácký den na řece Dyji pod Znojmem
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti