Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

OnlineChallenge

Žadatel:
Prostor pro rozvoj, z.s.
Bordovice 144, 74401
www.prostorprorozvoj.cz
Partner projektu:
Jugendwerk, e.V.
Wallstraße 22e
26409 Wittmund
www.jugendwerk-deutschland.de
 
Cíl projektu OnlineChallenge umožňuje navázat přeshraniční kontakty a utvořit přátelství mezi účastníky z České republiky a Německa. Účastníci mají příležitost se v mezinárodním týmu věnovat po dobu tří měsíců tématu,, které si sami zvolili a které je zajímá. Tímto posílí a rozvinou svou mediální gramotnost a komunikační či prezentační schopnosti.
 

 

Digitalizace a sociální média patří neoddělitelně k našemu každodennímu životu, a zvláště pro mladé lidi představují jednu velkou část jejich světa. Ještě intenzivněji pronikl online svět do našich životů v době uzavřených hranic mezi Českou republikou a Německem. Právě v této době vznikla myšlenka se setkávat alespoň v rámci naší OnlineChallenge, když už to není možné osobně. Online forma umožňuje výměnu mladých lidí z hodně vzdálených míst po celém Česku a Německu a může být inspirací k vycestování do oblastí, o kterých by účastnici ani nepřemýšleli.

Hlavní části OnlineChallenge je téměř 4měsíční projektová práce. V období od 1.7. do 20.9.2020 se konají ve virtuálním prostředí online setkání, semináře, teambuildingové aktivity a jazykové animace. Každý česko-německý tým provází zvoleným tématem odborný kouč a v práci s digitálními programy a aplikacemi je podporuje mediální mentor. Na základě potřeby jsou online setkávání tlumočena a při realizaci je týmům po celou dobu k dispozici česko-německý překladatel.

V rámci OnlineChallenge využíváme inovativní technologie a nové metody pro rozvoj mediální gramotnosti. ,,OnlineChallenge je otevřený projekt který nám umožňuje s účastníky společně svobodně tvořit a být  kreativní. Jeho koordinátorky Martina a Tina jsou nám skvělými průvodkyněmi a organizační podporou, aby se to nesemlelo, ale pracovali jsme efektivně." průběžná zpětná vazba od Kláry z Prahy, 18 let.

Během tvoření dbáme na týmového ducha, podporujeme kreativitu a svobodu při  volbě tématu a médií. Všechna setkání jsou tlumočena, tak aby se mohli zapojit do projektu  i ti, kteří neovládají oba jazyky. Tuto skutečnost vyzdvihla naše účastnice Antonia, 23 let z Regensburgu: „Přijde mi ohromující, že je  možné v češtině a v němčině zároveň mluvit i myslet. Je skvělé, že nám je z online světa představeno spoustu různých nástrojů“.

Vrcholem projektu bude 1. Česko-německá online konference, která se uskuteční  9.10.2020 a v rámci které autoři a autorky projektů odprezentují výsledky své mediální tvorbu.

Tímto se ohlédneme za průběhem celého projektu a představíme, jaké možnosti nám nabízí dnešní online svět a jak smysluplně využít mediální nástroje a aplikace ve vzdělávání mládeže.

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

OnlineChallenge
 
OnlineChallenge
 
OnlineChallenge
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti