Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Média

Česko-německý fond budoucnosti zasedal v Lipsku a schválil 98 nových partnerských projektů

 
 

Tisková zpráva, 16. září 2015

(Praha) Správní rada Česko-německého fondu budoucnosti zasedala v úterý a ve středu v Lipsku. Při této příležitosti schválila poskytnutí 8,9 milionu korun na 98 nových partnerských přeshraničních česko-německých projektů, které se týkají nejrůznějších oblastí: od programů pro mládež přes kulturu až po publikační počiny. Zasedání hostil Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (GWZO) při univerzitě v Lipsku.

Členy správní rady na radnici přijal primátor Burkhard Jung. Mimo jiné připomněl, že Lipsko má více než 40 let trvající partnerství s Brnem. „Partnerství s Brnem patří již více let mezi naše nejaktivnější a nejúspěšnější. Žije z neustálé výměny a rozmanité spolupráce různých institucí, spolků a především občanů obou měst,“ uvedl Jung.

V Sasku se uskuteční celkem 26 schválených projektů. „Oceňujeme zejména ty záměry, které  česko-německému soužití dávají nový rozměr. Těší nás, že i přímo zde v Sasku se bude konat řada takových projektů,“ zdůraznili předsedkyně správní rady Kristina Larischová a její zástupce Albrecht Schläger.

Hostem jednání správní rady byl velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Tomáš Podivínský. „Projekty podpořené Fondem budoucnosti jsou jedním ze základních stavebních kamenů současných vynikajících česko-německých vztahů. Nynější dění v Evropě však připomíná, že o vzájemnou toleranci, empatii či spolupráci mezi národy, která není zatížena minulostí, je třeba neustále pečovat. I v tomto je Fond inspirací,“ uvedl.

Výběr z podpořených projektů

Hledání židovských stop mezi Žitavou a Terezínem

Zkoumáním lokální historie poznají podstatu holocaustu. Žáci ze Cvikova a žitavské „Schkoly Oberland“ budou společně pátrat po osudech židovských obyvatel Žitavy. Cesta je odtud zavede až do Terezína. Dozvědí se tak kupříkladu nejen to, jaký vliv na Židy v Žitavě měly protižidovské zákony, ale také třeba to, v jakých podmínkách žili zajatí lidé v Terezíně. Projekt dovrší dvojjazyčná výstava, která bude k vidění na obou školách. Fond na tento záměr vyčlení 1975 eur.

Češi a Bavoři opět bez hranic

Jde o projekt, který funguje tak trochu jako magnet. Již několik let totiž k sobě přitahuje a spojuje Čechy a Němce. Projekt s názvem Kultura bez hranic – Setkávání Čechy–Bavorsko již několik let úspěšně běží. Centrum Bavaria Bohemia Schönsee a Západočeské muzeum v Plzni se snaží pomocí několika tematických bloků – uměleckých setkávání, hudebních akcí, setkávání žáků a studentů nebo literárních schůzek – o rozvoj přeshraničního dialogu. Konat se mimo jiné budou nejrůznější koncerty, výstavy nebo studentské workshopy. Fond budoucnosti na projekt přispěje částkou 30 000 eur.

Problematika uprchlíků formou hry

Slovo uprchlík patří v současnosti k nejskloňovanějším. V rámci projektu s názvem Cizinci před vlastními dveřmi se mladí lidé v Selbu pustí do moderované strategické hry, která se bude týkat právě uprchlické problematiky. Připravila ji sociální akademie Haus Silberbach. Jak se bude hrát? Účastníci z Česka a Německa se rozdělí do šesti skupin, v rámci kterých budou zastupovat nejen uprchlíky, ale také aktéry z politického a veřejného života. Půjde například o představitele zemských vlád (Karlovarský kraj a Horní Franky) nebo nevládních organizací či občanské iniciativy. Hra tak bude vlastně simulací jednání s uprchlíky v příhraniční oblasti. Cílem projektu je podnítit u mladých lidí uvažování o této celoevropské otázce na nadnárodní úrovni. Projekt v rámci vyhlášeného tématu roku 2015 „Hranice spojuje“ ČNFB podpoří částkou 6000 eur.

Praha a Norimberk slaví kulturou

Již 25 let je pojí partnerství. Letos v listopadu si ho Praha a Norimberk slavnostně připomenou. Uskuteční se tak bohatý kulturní program, který bude mít řadu vrcholů: vystoupení Norimberských symfoniků v pražském Obecním domě, koncert norimberské skupiny Wrong Kong v pražském klubu Akropolis, otevření výstavy „NN-Kunstpreis“, současné umění z Norimberku ve Staroměstské radnici a konečně také vystoupení divadelní skupiny Thalias Kompagnons v divadle Na zábradlí. Stručně řečeno – Praha se může těšit na pozoruhodný kulturní „dovoz“ z Norimberka. Fond budoucnosti na projekt s názvem Umění staví mosty přispěje částkou 8000 eur.

Reflexe minulosti na lodi

Loď Cargo Gallery se před časem zrodila jako pozoruhodné kulturní centrum. Pozoruhodnější ještě o to, že se stala také místem česko-německého setkávání. V listopadu se na její palubě uskuteční zajímavý projekt pojmenovaný Sjednocení a rozdělení. Pomocí workshopů, filmových představení a přednášek se bude připomínat a reflektovat sjednocení Německa, respektive rozdělení Československa. Loď se poplaví na trase Děčín–Drážďany. Fond budoucnosti na projekt vyčlení 4000 eur.

Německojazyčná poezie v časopise

Českému publiku je třeba přiblížit současnou německou lyrickou scénu. Tak zní cíl, který si vytyčil tým kolem literárního časopisu Plav. Nachystal proto bilingvní vydání tohoto magazínu věnované německojazyčné poezii. Zastoupeno bude deset básníků z Německa, dva z Rakouska a dva ze Švýcarska. Většina básní bude v české i německé verzi – už jen proto, aby ještě více narůstaly kontakty mezi lyrickými scénami v obou zemích. České verze připraví čeští básníci. Fond na projekt vyčlení částku 30 000 korun.

Česká vědkyně dekonstruuje „národní hodnoty“

Patří k nejznámějším českým kunsthistoričkám. Milena Bartlová bádá především v oblasti středověkého umění v Čechách, zabývá se však i metodikou kunsthistorie a její rolí v evropském kontextu. Do němčiny nyní bude přeloženo devět studií, které se zabývají otázkou „národních hodnot v kultuře“. Bartlová dekonstruuje nejasné hranice národních charakteristik v kunsthistorii, zároveň analyzuje hledání „etnicity“ středověkých umělců, bádání po slovanských nebo byzantských elementech v umění za vlády Karla IV. nebo po sudetoněmeckých elementech ve středověkém umění. Fond budoucnosti na publikaci přispěje částkou 2200 eur.

 

Více informací a kontakt:

Petr Janoušek

Mail: petr.janousek@fb.cz

GSM: +420 724 808 175

Tel: +420 283 850 512

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti