Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti zasedal v bavorském Schwabachu

 
 

Tisková zpráva, 10. prosince 2014

Správní rada schválila 120 nových projektů

(Praha) Radnice bavorského města Schwabach hostila v úterý a ve středu zasedání správní rady Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB). Správní rada při této příležitosti schválila poskytnutí 21,7 milionu korun pro 120 nových partnerských přeshraničních česko-německých projektů, které se týkají nejrůznějších oblastí – od obnovy památek přes programy pro mládež či odborné konference až po kulturu.

Obnova památek tradičně pomáhá spojovat Čechy a Němce v pohraničí. Žádosti z této kategorie se projednávají jen jednou ročně, a proto šlo o jeden z ústředních bodů jednání. „Oprava nejrůznějších regionálních dominant představuje jeden z nejviditelnějších důkazů rozvíjející se česko-německé spolupráce. Navíc jde o způsob, jak v pohraničí posílit pocit sounáležitosti mezi příslušníky obou národů i budování společných hodnot,“ říká předseda správní rady Albrecht Schläger.

Členy správní rady fondu přivítal ve Schwabachu starosta Matthias Thürauf a mezi hosty byl i honorární konzul ČR v Norimberku Hans-Peter Schmidt.

Výběr projektů schválených na posledním zasedání:

Obnova památek

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí se spolu s místními aktivními obyvateli pouští do obnovy Bystřické kaple v Mladých Bukách. Kaple se nachází v někdejší osadě Bystřice (Klinge), která stejně jako sousední obec Sklenářovice (Glasendorf) zanikla velmi brzy po konci druhé světové války v roce 1945. Cílem projektu je nejen záchrana kulturní památky, nýbrž také snaha o obnovení kontaktů mezi původními a dnešními obyvateli. Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 300 000 korun.

Další pozoruhodný projekt se uskuteční ve Strýčicích (Stritschitz) na Českobudějovicku. Již v roce 2013 bylo v této obci založeno sdružení na podporu kostela sv. Petra a Pavla, které je velmi aktivní a udržuje kontakty se sdružením Förderverein Pfarrkirche Stritschitz na německé straně, jež vzniklo ve stejném roce. Češi a Němci společně usilují o obnovu kostela. ČNFB přispěje 800 000 korun na rekonstrukci jeho střechy.

Odborné konference

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky – konkrétně Studia Rudolphina: Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. – připravuje spolu s dalšími partnery na 17. až 20. března vědeckou konferenci, která bude probíhat nejprve v Drážďanech a následně v Praze. Setkání se zaměří na rozmanité aspekty vzájemných vztahů mezi císařským dvorem Rudolfa II. v Praze a saským kurfiřtským dvorem v Drážďanech na přelomu 16. a 17. století. Fond akci podpoří částkou 105 000 korun.

Kultura

Mezinárodní tým historiků umění a zástupci galerie v Plzni a v Řezně připravili projekt s názvem Mnichov – zářící metropole umění (1870–1918). Půjde o výstavu, která se bude od 27. ledna do 6. dubna 2015 konat v Západočeské galerii v Plzni. Expozice bude mimo jiné mapovat vliv malířů a sochařů, kteří pocházeli z českých zemí a studovali nebo byli umělecky činní v Mnichově (Václav Brožík, Augustin Němejc, Josef Bešta, Josef Douba). Fond budoucnosti na akci, která se koná v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, vyčlenil 200 000 korun. Na doprovodnou česko-německou publikaci pak dá 150 000 korun.

Mládež

Pokračovat bude Česko-německá fotbalová škola, která se dlouhodobě snaží o zprostředkování kontaktů mezi českými a bavorskými příhraničními mládežnickými týmy. Děti poznávají jazyk a mentalitu sousedů a překračování hranice se pro ně stane běžnou věcí. ČNFB podpoří činnost Česko-německé fotbalové školy částkou 12 000 eur.

Dokumentární film

Společnost LOOK OF THE FILM spolu s německým partnerem, kterým je Centrum Mosese Mendelssohna, chystá filmový dokument o útěku dvou vězňů z koncentračního tábora Osvětim. Dílo bude vyprávět výjimečný příběh Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera, kterým se nejen podařilo uniknout, nýbrž také pomocí písemné zprávy upozornit světovou veřejnost na vraždění v Osvětimi. Reakce však byla nečekaná – nikdo jim nechtěl věřit. Fond na film poskytne 300 000 korun.

Kontakt:

Petr Janoušek

Mail: petr.janousek@fb.cz

GSM: +420 724 808 175

Tel: +420  283 850 512

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti