Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Jazyk sousedů v originále

Česko-bavorský stipendijní program pro jazykovou asistenci v sousední zemi

 

Dobré znalosti cizích jazyků platí za jeden ze základních kamenů dobrých vztahů mezi sousedními zeměmi. Pro zlepšení těchto jazykových dovedností jsme letos vyhlásili nový česko-bavorský stipendijní program jazykové asistence "Jazyk sousedů v originále"Nyní vyhlašujeme již druhé kolo tohoto programu.

Každoročně je v závislosti na délce stipendijního pobytu udělováno osm až dvacet stipendií studentům z České republiky a Bavorska, kteří budou jako rodilí mluvčí po dobu několika měsíců podporovat výuku němčiny nebo češtiny ve školách v příslušné sousední zemi.

Zájemci z Bavorska mohou o stipendium požádat prostřednictvím webové aplikace Česko-německého fondu budoucnosti. Zájemci z České republiky se mohou obracet na Bavosrské státní ministerstvo pro vzělávání (Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus).

Oblast působnosti

Jazykoví asistenti budou ve své hostitelské škole podporovat pedagogy při výuce cizího jazyka. Jejich hlavním úkolem je motivovat žáky, aby mluvili v cizím jazyce a zvýšili tak svoji schopnost vyjadřování. Žáci obvykle reagují na rodilé mluvčí v hodinách cizího jazyka s velkou zvědavostí a motivací. Tímto způsobem je možné významným způsobem probudit zájem o Vaši zemi, její kulturu a jazyk.

Rámcové podmínky

 • Časové rozmezí: 3-10 měsíců
 • Rozsah činnosti: zhruba 12 vyučovacích hodin týdně
 • Výše stipendia: 850 eur měsíčně
 • V místě působiště budou jazykoví asistenti doprovázeni zkušeným pedagogem.

Předpoklady

 • Nejméně dvouleté vysokoškolské studium ve vlastní zemi
 • znalosti češtiny výhodou
 • věk do 29 let (k datu podání žádosti)

Podklady k žádosti (přílohy online žádosti)

 • životopis (maximálně dvě strany)
 • motivační dopis v němčině (maximálně jedna strana)
 • přehled dosavadního průběhu studia
 • doporučení vysokoškolského pedagoga

Podání žádosti

 • Lhůta pro podání žádosti: do 25. listopadu 2022
 • Žádost online prostřednictvím webové aplikace Fondu budoucnosti


 

Bližší informace:

Dr. Martin Hudec
martin.hudec@fb.cz
tel. +420 739 286 062

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti