Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Pomozme Ukrajině společně!

 
 

Drtivá většina české i německé společnosti vnímá válku na Ukrajině i přes odlišné historické zkušenosti Čechů a Němců shodně: jako akt ruské agrese vůči suverénnímu státu, který brání nejen svou vlastní existenci, ale také hodnoty svobody, demokracie a míru, na nichž stojí i naše práce.

 

Spojuje nás nejen postoj k válce na Ukrajině, ale i velká solidarita a sounáležitost s jejími obyvateli. Chceme proto podpořit česko-německé iniciativy zaměřené na pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům: ať už těm, kteří se nachází v přímém ohrožení, nebo těm, z nichž se ze dne na den stali uprchlíci. Z toho důvodu jsme se rozhodli vypsat naši mimořádnou výzvu Pomozme Ukrajině společně


 

Cílová skupina:

 • školy, vzdělávací instituce, aktéři z oblasti kultury a občanské společnosti, partnerství obcí a spolků

Výše podpory:

 • maximální výše podpory je 100.000 Kč nebo 4.000 € a může činit až 70 % celkových nákladů. Požadovaný 30% podíl kofinancování je možné zajistit vlastní dobrovolnickou prací

Použití příspěvku: 

 • příspěvek ČNFB lze čerpat na náklady českých, německých i ukrajinských účastníků projekt
 • je možné zažádat na honoráře umělců, které by vzhledem k benefičnímu charakteru, měly odpovídat pouze 50 % regulárních honorářů 


 

Podporované projektové formáty

 • Realizace česko-německých humanitárních aktivit, které mají podpořit obyvatele Ukrajiny a snížit jejich strádání.
 • Realizace česko-německých aktivit (např. koncertů) benefičního charakteru, jejichž cílem je získání finančních a materiálních prostředků na humanitární pomoc Ukrajině.
 • Realizace česko-německých aktivit, které pomáhají ukrajinským uprchlíkům v jejich složité situaci. 

 

Podmínky podpory:
 

Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musí podpořené projekty splňovat následující podmínky:

 • projekt se musí uskutečnit do 3 měsíců od podání žádosti. 
 • projekt může probíhat také mimo území České republiky nebo Německa
 • podpora nesmí být kombinována s jinými, již schválenými příspěvky ČNFB
 • žádost musí být podána nejméně 10 pracovních dnů před zahájením projektu (předpokládaným začátkem financování z prostředků fondu).

 

Způsob podání žádosti:

 • žádosti podávejte průběžně, nejpozději do 30.6.2022 
 • rozhodnuto o nich bude vedením ČNFB ve zkráceném termínu.


Pokyny k podání žádosti:

 • na stránce „Popis projektu“ zaškrtněte „RE-START”
 • žádost vyplňte v jednom jazyce; v obou jazycích musí být vyplněna pouze pole „Název projektu” a „Popis role projektového partnera”
 • do polí, která se obvykle vyplňují v jazyce projektového partnera, napište slovo „UKRAJINA“.

 

Kontakt: 

 

Adéla Bráchová

adela.brachova@fb.cz

+420 739 290 941

 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti