Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Joachim Bruss nám bude chybět

 
 

Náhlé úmrtí Joachima Brusse nás hluboce zasáhlo a naplnilo smutkem. Joachim nás na naší cestě provázel po mnoho důležitých let – jako dlouholetý ředitel, kolega a přítel.

Jako zapálený tlumočník a překladatel byl Joachim Bruss po několik desetiletí hlasem česko-německého porozumění a s humorem sobě vlastním neúnavně odstraňoval jazykové bariéry mezi Čechy a Němci. Jeho pouto s lidmi v České republice mělo hluboké kořeny a sahalo až do těžkých časů po potlačení Pražského jara, kdy stál na straně české společnosti. Jako bohemista a diplomat navázal kontakty s literáty, kteří byli v nemilosti komunistického režimu, a pro mnohé z nich se stal spojkou do svobodného světa. Zvláště přátelský vztah měl s Václavem Havlem, s nímž sdílel i lásku k divadlu. Také v této oblasti Joachim Bruss stavěl mosty do Německa a po sametové revoluci se stal dlouholetým spolupracovníkem Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Za svůj přínos k porozumění a kulturní výměně mezi Čechy a Němci byl právem vyznamenán Křížem za zásluhy Spolkové republiky Německo.

Joachim Bruss provázel Fond budoucnosti od jeho zrodu a tlumočil všechna důležitá jednání vedoucí k jeho založení. V letech 2010–2017 byl německým ředitelem fondu a poté se dva roky podílel na jeho rozvoji jako člen správní rady. Bude nám chybět jeho lidský přístup, laskavý úsměv s nádechem moudré ironie a bravurní cit pro jazyk.

 

foto: Ondřej Staněk
foto: Ondřej Staněk
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti