Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Fond budoucnosti podpoří v rámci zvláštní výzvy dlouholeté aktéry česko-německé výměny

Schváleno 138 nových česko-německých projektů

 

Tisková zpráva, 5. prosince 2018

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti uvolnil další finanční prostředky na společné projekty českých a německých partnerů. Správní rada Fondu schválila v rámci svého zasedání, které se koná každé čtvrtletí, celkový objem finančních prostředků ve výši bezmála 31,8 milionu korun na 138 nových česko-německých iniciativ.  

Spadají sem i projekty několika stěžejních, dlouhodobých aktérů česko-německé výměny, pro něž Fond budoucnosti letos poprvé vypsal zvláštní program na podporu rozvoje organizací. „Bez velkého a nezištného osobního nasazení těchto aktérů by stěží mohla existovat takto silná báze pro česko-německou výměnu, jaká je tu dnes,“ uvedli předsedové správní rady Jindřich Fryč a Martin Kastler. „Tuto angažovanost lze obtížně vyčíslit a na první pohled ji lze snadno přehlédnout. Ale pokud chceme zachovat vysokou úroveň vzájemných vztahů, měli bychom organizace z oblasti občanské společnosti, které se o ni zasloužily, podpořit také v jejich dalším organizačním rozvoji.“ 

Významný podíl projektů schválených v posledním čtvrtletí spadá již tradičně do oblasti památkové péče. Díky celkovému počtu 37 předložených projektových záměrů (a při celkovém objemu poskytnutých finančních prostředků 9,1 mil. Kč) byl počet žádostí v rámci této oblasti ještě vyšší než v předchozích letech. „To je dobrá zpráva, protože společné renovace stavebních památek v česko-německém příhraničí bývají téměř vždy spojeny se silným poselstvím smíření mezi sudetskými Němci a Čechy,“ konstatovali ředitelé Fondu Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek.

 

Výběr aktuálně schválených projektů:
 

Vybudování KulturDači

Kulturní centrum v severočeských Řehlovicích se již před delší dobou etablovalo jako nepřehlédnutelný aktér česko-německých partnerských aktivit; sympozia, která se v Řehlovicích konají, se setkávají s velkým ohlasem daleko za hranicemi severočeského regionu. Po téměř dvacetileté projektové činnosti chce zakladatelka Lenka Holíková vtisknout kulturnímu centru trvalou infrastrukturu. S dalším rozvojem má nyní pomoci kulturní manažer. Centrum má být rozšířeno o bývalý řehlovický pivovar a ve spolupráci s výtvarnými umělci, divadelními skupinami, performery, sochaři, designéry i dobrovolníky přebudováno na „Kulturdaču“, která nabídne prostor k rozvoji nových formátů. V bývalém pivním skladu tak má například vzniknout trvalá výstava uměleckých děl vytvořených během každoročního sympozia Proudění/Strömungen, ale i prostory pro krátkodobé výstavy.

Fond budoucnosti podpoří projekt v rámci zvláštní podpory rozvoje organizací částkou 20 000 eur.


Antikomplex: tváří v tvář minulosti a budoucnosti

Organizace Antikomplex v uplynulých dvou desetiletích zásadním způsobem přispěla řadou publikací, výstav a diskusí k posunu ve vnímání a reflexi české veřejnosti ohledně vlastní historie a především pak česko-německé minulosti.
Antikomplex hodlá veřejnosti trvale zprostředkovat výsledky své činnosti, a plánuje proto vytvoření komplexního digitálního archivu, který má umožnit školám, historikům a obyvatelům příhraničního regionu najít relevantní informace na jednom místě a doplnit je o vlastní svědectví a dokumenty. Nové pracovní místo určené pro vytvoření digitálního archivu má kromě toho uspokojit silnou poptávku po výstavách, které Antikomplex poskytuje k zapůjčení. To se v posledních letech organizátorům nedařilo kvůli nedostatečným personálním zdrojům.

Fond budoucnosti poskytne na tento projekt mimořádnou podporu k rozvoji organizací ve výši 494 960 Kč.


Budoucnost sousedství

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) představuje pro německé a české zájemce o kulturu a kulturní aktéry osvědčené místo pro přeshraniční setkávání, networking a informační akce. Díky velmi oblíbené dvojjazyčné online kulturní databázi www.bbkult.net přispívá CeBB nabídkou rozmanitého kulturního života k posílení atraktivity příhraničního regionu jako místa pro život a práci. S cílem oslovit i mladší cílové skupiny a rozšířit práci s veřejností nyní organizátoři plánují vytvoření stálého mimoškolního kulturního programu pro děti a mládež. Například chtějí pořádat kulturní výlety do sousední země pro české a německé rodiny. Vedle toho je u příležitosti 30. výročí pádu Železné opony naplánována na rok 2019 akce „30x10 Evropa“: jedná se o krátké portréty a prohlášení na téma Evropa,  která připraví přeshraničně působící aktéři z Bavorska a Česka..  

Podpora Fondu budoucnosti na tyto aktivity v rámci mimořádné výzvy k podpoře rozvoje organizací činí 25 000 eur.


Obnova rodinné hrobky rodiny Gaschů v Chodově

Město Chodov se podobně jako většina jiných měst podél hranice vyznačovalo a vyznačuje ztrátou historické paměti a historickou diskontinuitou. Dnešní obyvatelé ještě před několika lety neznali téměř nikoho z významných osobností, které až do roku 1945 zásadním způsobem ovlivňovaly dějiny jejich města. V rámci tohoto projektu chce Chodov ve spolupráci s potomky rodiny Gaschů a bývalých německých obyvatel probudit historické povědomí o této významné rodině z Chodovska a renovovat jednu z mála zachovalých památek města. Obyvatelé Chodova tak lépe poznají historii svého města a budou se s ním a jeho minulostí lépe identifikovat. Pro rodinu Gaschů zůstane součástí historické paměti bývalé vlasti a její členové budou míst možnost zabývat se vlastní rodinnou historií.

Fond budoucnosti podpoří tuto renovaci částkou 200 000 Kč.


Obnova věže kostela Navštívení Panny Marie v Ženklavě

Kostel Navštívení Panny Marie v Ženklavě je kulturní památkou, kterou každoročně navštěvují němečtí krajané. Dnešní a bývalé obyvatele obce vážou srdečné osobní vztahy. Krajané jsou do Ženklavy zváni na různé slavnostní akce. Česko-německá spolupráce existuje také na úrovni partnerství obcí – mezi Ženklavou a Uhingenem (Bádensko -Württembersko), kde našli svoji novou vlast také bývalí němečtí obyvatelé Ženklavy.
Cílem projektu je obnova kostelní věže, která představuje další krok k postupné generální renovaci kostela. Projekt tak přispívá k uchování duchovního dědictví regionu pro budoucí generace.

Finanční podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 600 000 Kč.


Oprava kaple na Brantlově dvoře ve Vimperku

Kaple na Brantlově, která měla být původně zbořena, se díky iniciativě spolku Vimpersko dočká renovace. Když se členové spolku dozvěděli, že město plánuje kapli zbourat, navázali kontakt s bývalými německými krajany z Vimperku; oba partneři se dohodli, že kapli zachrání ze společných prostředků. Po renovaci má kaple sloužit jak pro církevní obřady tak jako místo konání výstav, koncertů a historických přednášek a v neposlední řadě i jako místo setkávání s bývalými krajany. Dvojjazyčná informační tabule bude připomínat někdejší historii místa a jeho obyvatel.

Finanční podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 350 000 Kč.


Tak se dělá jaro #3 Česko-německý kulturní festival v Brémách

Německo-český kulturní festival, který uspořádal spolek „Globale“ ve spolupráci s Bremer Bündnis für deutsch-tschechische Zusammenarbeit poprvé v rámci Kulturního jara 2017, je na nejlepší cestě, aby se stal tradiční akcí, kterou brémské publikum přijímá velmi pozitivně. Cílem festivalu je každoročně zprostředkovat přehled aktuální české kulturní scény a nabídnout platformu pro nové impulzy. Další ročník 2019 se orientuje na dvě výročí: upálení se Jana Palacha v roce 1969 a Sametovou revoluci v roce 1989.
Festival se stejně jako v předchozích letech vyznačuje mezižánrovým programem. Konkrétně je naplánováno jedno divadelní představení, dva koncerty, jedna výstava, tři čtení, tři filmové projekce a dvě historicko-politické diskuze. Kromě toho mají v rámci festivalu vzniknout vazby na další brémské instituce.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 15 000 eur.


Circus Sonnenstich na Jatkách78

Divadlo „Jatka78“ se v posledních čtyřech letech vyprofilovalo jako jedna z nejzajímavějších pražských scén a pravidelně spolupracuje s divadelními a cirkusovými skupinami z celé Evropy. Jedním z dlouhodobých partnerů je berlínský Chamäleon Theater, díky němuž vznikla spolupráce se souborem Circus Sonnenstich, který se již 20 let věnuje práci s mentálně hendikepovanými lidmi. V Praze tento soubor uvede svoji nejnovější inscenaci „Wabi-Sabi“, v níž vystupuje 22 německých umělců, z toho 15 osob s hendikepem. V návaznosti na představení se uskuteční seminář pro lektory inkluzního divadla. Žadatel očekává, že v jeho rámci vzejdou trvalé impulzy pro inkluzivní uměleckou činnost v Praze.

Podpora Fondu budoucnosti činí 5 000 eur.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel.: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti