Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Česko-německá novinářská cena 2018 udělena

Tisková zpráva, 10. listopadu 2018
 

Česko-německý fond budoucnosti udělil v pátek ve spolupráci s Německým svazem novinářů (DJV) a Syndikátem novinářů ČR Česko-německou novinářskou cenu 2018.

Na slavnostním ceremoniálu na Univerzitě Palackého v Olomouci byli vyhlášeni vítězové v kategoriích text, audio a multimédia a zvláštní ceny Mileny Jesenské, přičemž od zástupců poroty obdrželi ocenění a byli představeni prostřednictvím krátkých filmových medailonků.  

„Smyslem této ceny je podpora jednak kvalitní a nezávislé žurnalistiky a jednak česko-německých vztahů nezatížených předsudky. Oba tyto cíle byly i v roce 2018 velmi aktuální,“ uvedl v úvodu český ředitel Česko-německého fondu budoucnosti, Tomáš Jelínek, a poukázal například na zadržení jednoho z vítězů prvního ročníku této ceny, Arndta Ginzela, policí, když natáčel v Drážďanech reportáž z demonstrace příznivců Pegidy. „Důvody k neklidu sice nemáme, k pokračování v naší cestě však každopádně ano. Je proto dobrou zprávou, že letos bylo do soutěže zasláno více než devadesát příspěvků,“ dodal Jelínek.

Německá ředitelka Česko-německého fondu budoucnosti, Petra Ernstberger, uvedla: „Máme velkou radost z toho, že se předávání cen zúčastnila také řada pamětníků, kteří jako protagonisté v oceněných příspěvcích přímo vystupují nebo k nim mají osobní vztah.“

Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller na začátku akce zdůraznil význam novinářů a médií pro česko-německý dialog: 

„Dialog ovšem vyžaduje snahu oprostit se od předsudků, poctivost sám k sobě i k faktům, nechť jsou jakkoliv nepříjemná, i touhu po skutečně hlubokém poznání sousední společnosti. Jsem proto nesmírně rád, že dnes budou oceněni novináři, kteří ztělesňují právě tyto vlastnosti.“

Poprvé bylo letos uděleno zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost. Obdržel je Hans-Jörg Schmidt, který již 30 let působí jako pražský zpravodaj pro různé německé noviny a vedle toho pravidelně vystupuje jako komentátor v českých médiích. Zpravodaj ARD Peter Lange uvedl ve svém laudatiu, že je pozoruhodné, „nakolik hluboko se Hansi-Jörgu Schmidtovi podařilo proniknout do české společnosti, jak dobře rozumí její zemi a obyvatelům i hlubším proudům vycházejícím z historie a mentality“.

Vyznamenán byl nejlepší český a německý příspěvek v kategoriích text, audio a multimédia. Zvláštní cenou Mileny Jesenské pořadatelé nadto ocenili příspěvek zabývající se v souvislosti s  aktuálním děním občanskou odvahou a multikulturním porozuměním či tolerancí mezi oběma zeměmi a jejich soužitím v Evropě.
Zvláštní cenu Mileny Jesenské předal šestadevadesátiletý Felix Kolmer, přeživší několika koncentračních táborů a předseda Mezinárodního osvětimského výboru.   

Jako doprovodný program k udělení cen prezentuje Fond budoucnosti v olomoucké univerzitní knihovně výstavu Milena Jesenská: Retrospektiva. Praha-Vídeň-Drážďany-Ravensbrück. Výstava osvětluje osobnost Mileny Jesenské a její životní osudy. Pozoruhodné je obzvláště 14 nedávno objevených dopisů, které Jesenská napsala v letech 1940-1943 ve věznicích v Drážďanech a Praze-Pankráci a v koncentračním táboře Ravensbrück.

Výstava byla připravena Památníkem KT Ravensbrück ve spolupráci s Pražským literárním domem autorů německého jazyka a Historickým servisem. Fond budoucnosti na ni poskytl finanční podporu.

Vítězové Česko-německé novinářské ceny 2018:

Kategorie text:

 • Jan Novotný: Demolice paměti. Reportáž z města, kde si potomci vrahů a obětí dodnes nakukují do oken, Týdeník Euro, 7.8.2017
   
 • Jaroslav Rudiš: Damals, im Kartoffelkrieg (Tenkrát za bramborové války), Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. 2. 2018

Kategorie audio:

 • Martin Knitl: Sudetské děti, Český rozhlas Ostrava, 24. 3. 2018 
 • Hannah Rau: 1968 in der DDR (Rok 1968 v NDR), WDR3 (čtyřdílná série příspěvků), 4. 6. 2018

Kategorie multimédia:

 • Marek Hýža/Tomáš Kusýn: Stíny nad Libavou, TV Noe, 28. 10. 2017
   
 • Stephanie Probst / Marieluisa Lenglachner / Markus Ehrlich / Leonie Sanke / Sylvia Tolga, Mirjam Wlodawer: Im Dazwischen daheim (Doma na pomezí), afk TV, 16. 1. 2018

Zvláštní cena Milena Jesenská:

 • Andrea Mocellin/ Thomas Muggenthaler: Todeszug in die Freiheit (Vlakem smrti do svobody), Das Erste (ARD), 29. 1. 2018

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost:

 • Hans-Jörg Schmidt

Více o oceněných příspěvcích:

Kategorie text

Ve svém článku Damals, im Kartoffelkrieg (Tenkrát za bramborové války) uveřejněném v deníku FAZ reflektuje Jaroslav Rudiš na základě historických událostí z 18. století svoji vlastní rodinnou historii a popisuje roli brambor v česko-německých vztazích. „Činí tak s velkou znalostí věci,“ zdůrazňuje Adam Černý jménem poroty. „Je pozoruhodné a záslužné, když někdo umí v tom nejlepším slova smyslu informovat a pobavit najednou.“

Druhý vítěz v kategorii text, Jan Novotný, popisuje ve své reportáži Demolice paměti. Reportáž z města, kde si potomci vrahů a obětí dodnes nakukují do oken. do očí bijící nezájem obce Postoloprty, kde došlo po druhé světové válce k jednomu z největších masakrů sudetoněmeckých obyvatel, zabývat se vlastní minulostí. „Reportáž Jana Novotného je něco zcela výjimečného,“ zdůrazňuje Anneke Hudalla ve svém laudatiu, „protože autor nejen popisuje, že je historie zamlčována. Zároveň se totiž staví na stranu těch, kteří jsou kolektivním mlčením postiženi nejvíce: potomci obětí.“

Kategorie audio

Český nositel ceny Martin Knitl nechává ve své reportáži Sudetské děti promluvit pamětníky, které byli v chaosu druhé světové války posláni do bezpečí do ústavu pro choromyslné, kde nakonec strávili celý svůj život, i když byli zcela zdrávi. Autor zde narazil na velké téma, „které posluchači bere dech“, uvádí členka poroty Lída Rakušanová ve svém laudatiu. „Protože o něčem takovém ještě nikdy neslyšel a ani si neumí představit, že by v reálném životě bylo něco takového vůbec možné.“

Německá cena v kategorii audio byla udělena Hannah Rau a její čtyřdílné sérii příspěvků 1968 in der DDR  (Rok 1968 v NDR), v níž autorka zdůrazňuje význam pražských událostí a porážky Pražského jara pro opoziční hnutí v  NDR. „Zásadní poznatek série spočívá v tom, že pražský reformní kurz a porážka Pražského jara měly pro východoněmeckou mládež větší význam než západoněmecké studentské hnutí“, shrnuje slovy autorky Bogna Koreng ve svém laudatiu.

Kategorie multimédia

Film Im Dazwischen daheim (Doma na pomezí) se zabývá otázkou, jak se dnes žije v česko-německém příhraničí. Porota  mimo jiné ocenila různorodost protagonistů, kteří jsou ve filmu portrétováni. „Bylo pro nás důležité ukázat různé generace a jejich úhel pohledu na život v regionu na obou stranách,“ popisuje jedna z autorek, Marialuise Lenglachner, základní myšlenku projektu šesti mladých filmařek.

Českou cenu v této kategorii obdrželi Marek Hýža a Tomáš Kusýn za jejich film Stíny nad Libavou, v němž popisují historii regionu ovlivněnou odsunem a zkázou. Člen poroty Michael Hiller ve svém laudatiu ocenil „angažovaný a osobní přístup“, s nímž  autoři ukazují snahu dnešních obyvatel regionu „o to, aby minulé bezpráví nebylo ponecháno v zapomnění.“

Zvláštní cena Milena Jesenská

Film Todeszug in die Freiheit (Vlak smrti na cestě za svobodu) autorů Anrdrey Mocellin a Thomase Muggenthalera vypráví historii transportu vězňů koncentračních táborů v posledních dnech války na jaře 1945. Po cestě napříč tehdejším Protektorátem Čechy a Morava se díky spontánní pomoci českých obyvatel podařilo z transportu smrti osvobodit zhruba 1500 ze 4000 vězňů. „Autorům se velmi pozoruhodným způsobem podařilo zpracovat toto téma citlivě, s respektem a především empatií a vytvořit díky tomu živoucí dokument lidskosti,“ vyzdvihla ve svém laudatiu Libuše Černá.

O cenu se ucházelo více než 90 příspěvků z nejvýznamnějších médií v obou zemích.

Česko-německou novinářskou cenou chtějí pořadatelé ocenit novinářky a novináře, kteří jdou proti trendu rychlého, povrchního zpravodajství a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. 

Porota Česko-německé novinářské ceny 2018:

Porota text:
Petr Brod (novinář a publicista)
Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung)
Adam Černý (Hospodářské noviny, předseda Syndikátu novinářů ČR)
Anneke Hudalla (Evropská akademie Berlín)
Karel Hvížďala (novinář a publicista, Český rozhlas aj.)

Porota audio:
Libuše Černá (Radio Bremen)
František Černý (novinář a bývalý diplomat)
Bogna Koreng (studio MDR Budyšín)
Lída Rakušanová (novinářka a publicistka, Deníky aj.) 
Christoph Scheffer (Hessischer Rundfunk)

Porota multimédia:
Vojtěch Berger (Český rozhlas)
Michael Hiller (novinář, ředitel saského zemského svazu Německého svazu novinářů)
Bára Procházková (online portál ČT24)
Frank Überall (WDR, předseda Německého svazu novinářů)
Blanka Závitkovská (Česká televize)

foto: Ondřej Staněk

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 
Česko-německá novinářská cena 2018 udělena
 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti