Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Média

Bystřická kaple se otevřela veřejnosti

 
 

Dlouhodobé úsilí bylo korunováno úspěchem. Bystřická kaple v Mladých Bukách se po dokončení rekonstrukce a po vysvěcení otevřela na konci srpna veřejnosti. Opravu iniciovala Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) spolu s místními obyvateli. Fond budoucnosti na tento projekt přispěl částkou 300 000 korun.

„Tuto památku ležící v ochranném pásmu Krkonošského národního parku jsme získali v neutěšeném stavu v roce 2005 a od té doby jsme se snažili získat finanční prostředky na její opravu. To se nám podařilo až nyní díky podpoře z Česko-německého fondu budoucnosti a darům soukromých partnerů z Německa,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek dodal: „Velmi si vážíme spolupráce místních aktivních občanů a zástupců národního parku s německými rodáky. Obnovená Bystřická kaple nejenže připomíná historii zaniklé osady, ale je i symbolem přátelských vztahů mezi bývalými a dnešními obyvateli Krkonoš.“

Kaple se nachází v někdejší osadě Bystřice (Klinge), která stejně jako sousední obec Sklenářovice (Glasendorf) zanikla velmi brzy po konci druhé světové války a odsunu německého obyvatelstva v roce 1945.  Cílem projektu byla nejen záchrana kulturní památky, nýbrž také právě snaha o obnovení kontaktů mezi původními a dnešními obyvateli.

Více informací čtěte na www.krnap.cz

Článek Krkonošského deníku

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti