Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

 

ČÍSLO / NUMMER

ID

PROJEKTTITEL / NÁZEV PROJEKTU

ČÁSTKA / SUMME

 

8_19_7061

7061

V centru Jeseníky/ Altvater festival pro umění, literaturu a hudbu / Im Zentrum Jeseníky/ Altvater Festival für Kunst, Literatur und Musik

6 000

EUR

4_19_7104

7104

Dialog 2019  - Čechy leží u moře / Dialog 2019 - Böhmen liegt am Meer

7 000

EUR

8_19_7473

7473

32. Bachovy dny v Aschaffenburgu 2019 - Bach a Telemann
Ensemble Inégal (Česko) a komorní sbor Ars Antiqua Aschaffenburg (Německo) _ Zelenka, Telemann a Bach / 32. Aschaffenburger Bachtage - Bach und Telemann
Kammerchor Ars Antiqua und Ensemble Inégal - Werke von Zelenka, Telemann und Bach

5 000

EUR

5_19_7584

7584

X. EUROPA -SYMPOZIUM-THURNAU
"Umění staví mosty" / X. EUROPA-SYMPOSIUM-THURNAU
"Kunst baut Brücken"

3 500

EUR

6_19_8364

8364

Německo-české setkání mládeže - Společné linie. / Deutsch-tschechisches Jugendbegegnung - Gemeinsame Linien.

170 000

CZK

8_19_8502

8502

16.Int. Festival Jazzový Most 2019 / 16. Int. Festival Jazz Brücke 2019

80 000

CZK

6_19_8620

8620

Češi a Němci v Krušnohoří se lépe poznávají / Tschechen und Deutsche im Erzgebirge lernen sich besser kennen

15 600

CZK

5_19_8652

8652

Hlad je nejlepší kuchař. Sudetoněmecké recepty z lágru  / Hunger ist der beste Koch Sudetendeutsche Rezepte aus dem Lager

60 000

CZK

4_19_8712

8712

Společná dovolená pro osoby s mentálním postižením Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen a Arkadie Teplice ve Spreewaldu, SRN. / Gemeinsamer Urlaub von Menschen mit Behinderung Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH Gardelegen und Arkadie Teplice im Spreewald, BRD.

90 000

CZK

8_19_8847

8847

Zelenka Festival Praha - Drážďany / Zelenka Festival Prag - Dresdnen

200 000

CZK

3_19_8858

8858

Partneři si připomínají 270. výročí narození Johanna Wolfganga von Goetha a 120. výročí úmrtí Ulriky von Levetzow. / Die Partner erinneren 270. Jahre von Geburt Johann Wolfgang von Goethe und den 120. Todestag der Ulrike von Levetzow.

45 000

CZK

2_19_8947

8947

Setkejme se na sousedské slavnosti! / Treffen wir uns auf dem Nachbarschaftfest!

35 900

CZK

6_19_9324

9324

Objevování přírody hrou! / Naturspielend entdecken!

115 500

CZK

3_19_9334

9334

Lidé Parku Ernsta Thälmanna / Menschen aus dem Ernst-Thälmann-Park

6 000

EUR

4_19_9343

9343

Varhanní maraton Vogtland 2019 / OrgelMarathon Vogtland 2019

2 800

EUR

4_19_9350

9350

Karlovarsky folklorní festival / Karlsbader Folklorefestival

4 500

EUR

3_19_9353

9353

Setkání se školou ze Zubří / Begegnung mit der Schule Zubří

2 500

EUR

2_19_9361

9361

Prohloubení mezinárodní spolupráce - osmý výměnný pobyt / Vertiefung internationaler Zusammenarbeit - der achte Schüleraustausch

100 000

CZK

2_19_9386

9386

Na cestě srdcem Evropy - bez hranic a rozdílů / Auf dem Weg im Herzen Europas - ohne Grenzen und Unterschiede

130 000

CZK

2_19_9407

9407

Výměnný žákovský pobyt OBS "Am Lindhoop" Kirchlinteln - Základní škola Letovice (19.09. - 27.09.2019)  / Schüleraustausch OBS "Am Lindhoop" Kirchlinteln - Základní škola Letovice (19.09. - 27.09.2019)

2 759

EUR

2_19_9428

9428

DJ Skloglazzz / DJ Skloglazzz

3 000

EUR

4_19_9443

9443

Komenský, Klafki a antropocén - historickovzdělávací, filosofické a didaktické perspektivy zodpovědného jednání v novém věku Země / Comenius, Klafki und das Anthropozän - bildungsgeschichtliche, philosophische und didaktische Perspektiven verantwortlichen Handelns in einem neuen Erdzeitalter

630

EUR

6_19_9510

9510

česko-německý dětský letní tábor v Jiřetíně pod Jedlovou / deutsch-tschechische Kinderfreizeit in Jiřetín pod Jedlovou

1 600

EUR

8_19_9537

9537

Maria Stuartovna. Anatomie (dramatu) / Maria Stuart. Anatomie (des Dramas)

200 000

CZK

8_19_9538

9538

Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2019 / Orgelmeisterkurs in Úterý 2019

52 100

CZK

6_19_9601

9601

Výměnný pobyt žáků hudebních tříd / Schüleraustausch Musik

2 778

EUR

5_19_9608

9608

600 let poutního místa Bohosudov, církevní stavby v Krupce / 600 Jahre Wallfahrtsort Mariaschein, Kirchenbauten in Graupen

30 000

CZK

3_19_9612

9612

Cesta domů / Heimweg

35 000

CZK

2_19_9613

9613

Česko – německé setkání žonglérů a kejklířů / Deutsch-Tschechisches Jonglier- und Gauklertreffen

3 000

EUR

6_19_9616

9616

Sdílené dějiny – společné cesty / Geteilte Geschichte(n) - Gemeinsame Wege

14 000

EUR

8_19_9620

9620

Sametová revoluce 1989 - Fotografická výstava Daniel Biskup / Karel Cudlín / Samtene Revolution 1989 - Fotoausstellung Daniel Biskup / Karel Cudlín

5 500

EUR

8_19_9632

9632

Klasický rockový koncert / Klassik-Rock-Konzert

3 000

EUR

2_19_9636

9636

Věda nás baví / Wissenschaft macht Spaß

60 000

CZK

5_19_9643

9643

Křesťanská víra a hudba v rámci vzájemných setkání  je to co spojuje oba národy v minulosti tvořící společnou zemi.    / Der christliche Glaube und die Musik sind das, was beide Nationen früher in ihrem gemeinsamen Lande verbunden hat.

160 000

CZK

2_19_9645

9645

Výměnný pobyt žáků mezi Gymnázium Mozartova a Walter Gropius Gymnázium Selb - podzim 2019 / Schüleraustausch zwischen dem Gymnázium Mozartova und dem Walter-Gropius-Gymnasium Selb im Herbst 2019

1 200

EUR

6_19_9648

9648

Výměna studentů Jever - Trutnov / Schüleraustausch Jever - Trutnov

3 600

EUR

6_19_9650

9650

Nejen Brundibár přes Hranice aneb Musíme mluvit / Von Potsdam nach Trebic - "Brundibar" überwindet Grenzen

6 000

EUR

2_19_9651

9651

Sport od A do Z / Sport - von A wie "Ausdauer" bis Z wie "Zusammenarbeit"

20 000

CZK

6_19_9656

9656

Berlin Circus Festival / Berlin Circus Festival

7 000

EUR

6_19_9657

9657

 »"Za co se stojí nasadit ...": Společně spojme minulé a budoucí s přítomností« Přeshraniční práce s mládeží pro smíření a porozumění v Čechách a Bavorsku.  / »„Dinge, für die es sich lohnt ...“: Wir bringen Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart zusammen.« Grenzüberschreitende Jugendarbeit für Versöhnung und Verständigung in Bayern und Tschechien

2 480

EUR

3_19_9660

9660

Setkání pěveckých sborů ze Zubří a Rosdorfu / Begegnung zwischen kirchlichen Chören aus Zubří und Rosdorf

4 500

EUR

5_19_9661

9661

,,Umění staví mosty" / „Kunst baut Brücken”

30 000

CZK

3_19_9663

9663

Dny setkávání (34. Braunauer Heimattag) / "Tage der Begegnung" (34. Braunauer Heimattag)

1 422

EUR

5_19_9664

9664

Nacistický program "Euthanasie": likvidace života nehodného žít vs. lidská důstojnost každého.
Nejprve zbaveni práv, pak zničeni.  / NS-Euthanasie: Vernichtung lebensunwerten Lebens vs. Menschenwürde jedes Einzelnen.
Zuerst entrechtet, dann vernichtet.

4 000

EUR

5_19_9665

9665

Mezinárodní plenér MILÍŘE 2019 / Internationaler Plenair MILÍŘE 2019

60 000

CZK

2_19_9666

9666

Týden mládeže "Cílem je cesta" / Jugendwoche "Der Weg ist das Ziel"

2 200

EUR

6_19_9667

9667

O kolečko jinak / aneb cesta k toleranci a respektu při vzájemné odlišnosti
Umělecký projekt Tanečního studia Light z Prahy a  / "O kolečko jinak" / Der Weg zu Toleranz und Respekt bei/mit gegenseitiger Unterschiedlichkeit - Künstlerisches Projekt des Tanzstudio Light, Prag und des TanzTheater Laborinth, Sontra (Werra-Meißner-Kreis/Hessen)

200 000

CZK

4_19_9671

9671

15. česko-německá pěší pouť Bělotín - Stará Voda / 15. Deutsch-Tschechische Fußwallfahrt Belotin-Stara Voda

40 000

CZK

6_19_9680

9680

Benefiční koncert v kostele svaté Ludmily v Praze 2 / Benefizkonzert St. Ludmilla

 

EUR

2_19_9681

9681

Na skok k sousedům. Česko-německé výměnné pobyty studentů / Sprung ins Nachbarland. Deutsch-tschechischer Schüleraustausch

41 500

CZK

4_19_9684

9684

Mezinárodní fotbalový turnaj a herní slavnost pro hendikepované / Internationales Fußballturnier und Spielefest für behinderte Menschen

4 400

EUR

6_19_9685

9685

Žijeme a prožíváme společně / Wir (er-)leben Gemeinschaft

35 114

CZK

6_19_9686

9686

Letní škola Maříž / Sommerschule Mayres

120 000

CZK

4_19_9687

9687

Uctění památky 604. výročí upálení Mistra Jana Husa v Konstanz  / Gedenkfeier des 604. Gedenkstages von Johannes Hus in Konstanz

80 000

CZK

6_19_9688

9688

Důstojnost člověka je nedotknutelná - landartový workshop u Wukensee/Biesenthal / Die Würde des Menschen ist unantastbar - Land-Art-Werkstatt am Wukensee/ Biesenthal

4 580

EUR

8_19_9690

9690

AHOJ 2019 Umění za mír / AHOJ 2019  Kunst für den Frieden

2 500

EUR

4_19_9692

9692

24. česko-německý terminologický seminář pro právní překladatele a tlumočníky  / 24. Deutsch-tschechisches Terminologie-Seminar für juristische Übersetzer und Dolmetscher

30 000

CZK

6_19_9693

9693

Pojďme překonávat společenské rozdíly / Mach mit! Gesellschaftliche Trennlinien überwinden

6 020

EUR

5_19_9694

9694

Německo-český varhanní koncert v kostele sv. Martina v Bamberku, 15. srpna 2019 / Deutsch-tschechisches Orgelkonzert in der Bamberger St. Martins-Kirche, 15. August 2019

300

EUR

2_19_9696

9696

5. mezinárodní, mezikulturní fotbalový turnaj / 5. Internationales, interkulturelles Fußballbegegnungsfest

3 500

EUR

2_19_9697

9697

Brýlen Rauš / Brýlen Rauš

5 500

EUR

3_19_9702

9702

26. Vandrující Chebští muzikanti / 26. Wandernde Egerländer Musikanten

34 000

CZK

5_19_9710

9710

Česko-německý den v Kutné Hoře / Tschechisch-deutscher Tag in Kutna Hora

37 500

CZK

6_19_9711

9711

Dvě malá města u velké řeky / Zwei kleine Städte an einem groβen Fluss

40 845

CZK

8_19_9714

9714

Společná vánoční výstava zámků Šluknov a Lauenstein / Gemeinsame Weihnachtsausstellung Schlösser Šluknov und Lauenstein

80 000

CZK

4_19_9716

9716

Výměna zkušeností v péči o hornické památky a možnosti spolupráce
Česko-německá konference hornických muzeí, 16 -17. září. 2019, Příbram / Erfahrungsaustausch für die Bergbaudenkmalpflege und Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Deutsch-tschechischen Konferenz 16 - 17. September, Příbram

110 000

CZK

2_19_9717

9717

Česko-německé fórum mládeže / Deutsch-tschechisches Jugendforum

850 000

CZK

3_19_9718

9718

Živá historie - úcta k tradici / Lebende Geschichte - Achtung zur Tradition

80 000

CZK

5_19_9719

9719

Alžběta Sommerová Lefkovitsová: "I vy jste v tomhle pekle?" Vzpomínky na neblahé roky 1944-1945 / Elisabeth Sommer-Lefkovits: "Ihr seid auch hier in dieser Hölle?" Erinnerungen an die unheilvollen Zeiten 1944-1945

39 000

CZK

5_19_9721

9721

Možnosti dialogu  / Dialogmöglichkeiten

150 000

CZK

8_19_9722

9722

To téma / Případ 2.0: Pád sametové zdi / Das Thema 2.0 / Der Fall der samtenen Mauer

8 000

EUR

3_19_9723

9723

Naše vlast a její rýnská historie / Unsere Heimat und ihre rheinische Geschichte

3 300

EUR

3_19_9725

9725

Das Filmfest 14 (2019) / Das Filmfest 14 (2019)

350 000

CZK

5_19_9726

9726

Reality Czech. Německo-české literární setkání   / Reality Czech. Deutsch-tschechische Literaturbegegnung

7 000

EUR

8_19_9729

9729

Hudba v synagogách plzenského regionu 2019 / Muzik in Synagogen der Pilsener Region 2019

30 000

CZK

4_19_9730

9730

Vzdělávací víkend pro české a německé členy Školní zdravotní služby s návštěvou Saského zemského spolku Německého červeného kříže e. V. / Ausbildungswochenende für tschechische und deutsche Schulsanitäter mit Empfang im DRK Landesverband Sachsen e.V.