Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuelle Projektbewilligungen

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV PROJEKTU

PROJEKTTITEL

ČÁSTKA / SUMME

6_19_5327

5327

Žákovská výměna mezi Srbskou středni školu Ralbice a Základni školou Jungmannovy sad Mělnik.

Schüleraustausch Sorbische Oberschule Ralbitz - Zakladni Škola Mělnik 2020

1 100

EUR

3_19_7008

7008

Společně po nové cestě - obnova kostela ve Vrchní Orlici

Zusammen auf dem neuen Weg - Erneuerung der Kirche in Vrchní Orlice/Hohen Erlitz

400 000

CZK

5_19_8359

8359

Vydání sborníku o Pražském fejetonu

Herausgabe eines Sammelbandes zum Prager Feuilleton

3 000

EUR

6_19_9029

9029

projekt„Together for a better climate –Společně za ochranu klimatu“  

"Together for a better climate – Zusammen für ein besseres Klima“

7 400

EUR

8_19_9146

9146

Dokončení opravy zvoničky a obnova komínu poustevny

Fertigstellung des Glockturmes und Schornstein repariert der Einsiedelei

90 000

CZK

6_19_9180

9180

2. Trilaterální setkani mládeže 
"S úsměvem k přátelství"

2. Trilaterale Jugendbegegnung
"Mit dem Lächeln zur Freundschaft"

115 000

CZK

2_19_9211

9211

Skupinová výměna žáků gymnázií Český Brod - Lichtenfels

Gruppenaustausch von Schülern der Gymnasien Český Brod - Lichtenfels

26 210

CZK

4_19_9293

9293

Česko-německý program pro mladé profesionály 2020: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – Sustainable Business & Lifestyle

Deutsch-Tschechisches Programm für junge Nachwuchsführungskräfte 2020: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) - Sustainable Business & Lifestyle

777 600

CZK

4_19_9314

9314

Lázeňské a ambulantní rehabilitační pobyty pro seniory německé menšiny

Kuraufenthalte und ambulante Behandlungen der Senioren der deutschen Minderheit

2 010 650

CZK

4_19_9327

9327

Antikomplex: tváří v tvář minulosti a budoucnosti 2

Antikomplex: Von Angesicht zu Angesicht mit der Vergangenheit und der Zukunft 2

428 000

CZK

2_19_9331

9331

Soutěž "Vtipné texty"

Wettbewerb "Witzige Texte"

65 524

CZK

5_19_9333

9333

Lexikon literatury fikce s tematikou holokaustu v polštině, češtině a slovenštině: Díla a kontexty

Lexikon der polnisch-,tschechisch- und slowakischsprachigen Holocaustliteratur: Werke und Kontexte

3 000

EUR

8_19_9691

9691

Oprava střechy kostela sv. Jakuba Většího v Dolním Lánově

Dachrenovierung der heiligen Jakobs  Groser Kirche in Dolní Lánov

400 000

CZK

6_19_9747

9747

Vzájemně se učit! Setkání se simulační hrou

Voneinander lernen! Planspielbegegnung

989

EUR

4_19_9847

9847

Česko-německá spolupráce v oblasti prevence neregulérní migrace do Evropy a humanitární pomoci ve třetích zemích

Deutsch-Tschechische Zusammarbeit im Bereich Prävention irregulärer Migration nach Europa und humanitäre Hilfe in Drittstaaten

4 000

EUR

4_19_9940

9940

Mezinárodní konference "Raně novověké kultury smrti: hřbitovy, pohřby a memoria ve střední Evropě (cca 1500–1800)"

Internationale Tagung "Frühneuzeitliche Kulturen des Todes: Friedhöfe, Begräbnisse und Memoria in Mitteleuropa, ca. 1500–1800"

86 012

CZK

6_19_9991

9991

Tĕší mĕ!

Freut mich!

5 000

EUR

3_19_10037

10037

Dokončení obnovy kopule levé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou

Abschluss der Restaurierung der linken Kirchenkuppel des Kirchenturms der Kirche "Maria Himmelfahrt" in Budišov nad Budišovkou/Bautsch

600 000

CZK

3_19_10126

10126

Sanace krovu napadeného dřevomorkou kostela sv. Bartoloměje v Odrách

Restaurierung des Dachbinders der Kirche von St. Bartholomäus vom Hausschwamm angegriffen

550 000

CZK

3_19_10127

10127

II.etapa opravy fasád kostela Nanebevzetí P. M. (Sv. Šimona a Judy) v Rožmitále n.Š.

II.Etape Fasade-Wiederherzustellen - die Kirche Mariahimmelfahrt (Hl. Simon und Judas) in Rožmitál/Rosenthal

300 000

CZK

3_19_10135

10135

Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně

Revitalisierung der Ehrengräber auf dem Stadtfriedhof in Neutitschein

300 000

CZK

3_19_10136

10136

Obnova fasády průčelí kostela Povýšení sv. Kříže v Kuníně

Die Erneuerung der Stirnseite der Erhebung des Tempels des Heiligen Kreuzes in Kunín

500 000

CZK

3_19_10137

10137

Obnova presbytáře a sakristie kostela sv.Mikuláše v Šitboři

Erneuerung des Presbyteriums und der Sakristei St. Nikolaus Kirche in  der Gemeinde Šitboř (Schüttwa)

400 000

CZK

8_19_10138

10138

Obnova oken kostela sv. Jana Křtitele v Markoušovicích

Erneuerung der Fenster in der Hl. Johannes der Täufer Kirche in Markausch.

200 000

CZK

8_19_10139

10139

MAŽIF IX mezinárodní židovský festival

MAŽIF IX Internationales jüdisches Festival

100 000

CZK

2_19_10142

10142

"Die Weiße Rose": Ein Projekt

"Die Weiße Rose": Ein Projekt

4 000

EUR

3_19_10144

10144

Obnova fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích

Die Erneuerung der Kirchenfassade der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria in Holčovice

430 000

CZK

8_19_10146

10146

Restaurování vitraje s motivem Dobrého pastýře v kostele v Bělé u Děčína

Restaurierung eines bunten Kirchenfensters mit dem Motiv des Guten Hirten in der Kirche zu Biela bei Tetschen-Bodenbach

60 000

CZK

8_19_10147

10147

Obnova kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě

Die Erneuerung der Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria in Staré Město bei Bruntál

600 000

CZK

8_19_10150

10150

Restaurování varhan farního kostela v Jeseníku

Restaurierung der Orgel in der Pfarrkirche zu Jeseník/Freiwaldau

600 000

CZK

8_19_10151

10151

Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Sanierung der Wallfahrtsanlage Mariä Heimsuchung in Horní Police (Oberpolitz)

200 000

CZK

6_19_10152

10152

Chráněné krajinné oblasti - Výměnný pobyt žáků mezi IGS Oyten a Gymnáziem v Blansku 

Schüleraustausch IGS Oyten- Gymnázium Blansko – Naturschutzgebiete

49 700

CZK

6_19_10153

10153

Knedlíky nebo knedle? Získávání interkulturních kompetencí na příkladu z oblasti pohostinství.

Klöße oder Knödel? Interkulturelle Kompetenzen am Beispiel des Gastgewerbes erlangen

2 500

EUR

3_19_10154

10154

Dokončení rekonstrukce kostela Narození P. M. v Cetvinách

Beendigung der Renovierung der Maria-Geburt-Kirche in Cetviny /Zettwing

200 000

CZK

3_19_10158

10158

Dokončení opravy fasády kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou

Die Vollendung der Fassadereparatur der Kirche des heiligen Erzengel Michael in Rokytnice nad Jizerou

300 000

CZK

5_19_10159

10159

Setkání s demencí - Jak pomoci dětem vyrovnat se s vážnou situací v rodině a zachovat fungující mezigenerační vtahy

Treffen mit Demenz - Wie man den Kindern helfen kann, sich mit einer schwierigen Situation in der Familie auseinanderzusetzten, und gute Beziehungen zwischen Generationen zu bewahren

30 000

CZK

3_19_10165

10165

Záchranné práce na poškozených nebo erozí ohrožených náhrobcích židovského hřbitova v Terešově

Rettuungsarbeiten an beschädigten oder durch Erosion gefährdeten Grabsteinen im jüdischen Friedhof in Terešov

300 000

CZK

8_19_10166

10166

Pallas Nordica.
Němečtí a italští mistři pro královnu Kristýnu (koncert)
Německá komorní hudba 17. a 18. století (Interpretační seminář)

Pallas Nordica.
Deutsche und italienische Meister für die Königin Kristina (Konzert)
Deutsche Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts (Interpretationsseminar)

135 000

CZK

3_19_10167

10167

Záchrana Starého hřbitova v Kamenickém Šenově - 5. etapa

Rettung des Alten Friedhofs in Steinschönau - 5. Etappe

100 000

CZK

2_19_10169

10169

První setkání německých rodáků a jejich potomků doma v Dívčím Hradě

Erstes Heimattreffen der ehemaligen Deutschen Einwohner und ihrer Nachfahren in Dívčí Hrad (Maidelberg)

128 000

CZK

8_19_10172

10172

Bílá hora 1620 – 2020

Weißer Berg 1620 - 2020

120 000

CZK

3_19_10173

10173

Oprava hrobky Familie Weiss

Renovierung des Grabmals der Familie Weiss

130 000

CZK

8_19_10174

10174

Obnova kostela sv. Mikuláše v Horních Životicích

Erneuerung der Kirche St. Nikolaus in Horní Životice

600 000

CZK

3_19_10177

10177

Obnova kostela Narození Panny Marie v Kryrech

Instandsetzung der Kirche Mariä Geburt in Kriegern

250 000

CZK

3_19_10178

10178

Obnova historicky významných hrobů na městském hřbitově v Chodově

Renovierung von historisch bedeutenden Gräbern auf dem städtischen Friedhof in Chodau

150 000

CZK

8_19_10181

10181

Obnova pláště věže kostela sv. Mořice na Mouřenci

Renovierung der Fassade des Turmes der Kirche St. Moritz auf Maurenzen

190 000

CZK

8_19_10183

10183

Obnova kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Die Erneuerung der Pfarrkirche der Heiligen Dreifaltigkeit in Fulnek

550 000

CZK

3_19_10189

10189

Záchranné práce na poškozených nebo erozí ohrožených náhrobcích Nového židovského hřbitova v Praze 5 na Smíchově

Rettungsarbeiten an beschädigten oder durch Erosion bedrohten Grabsteinen auf dem Neuen jüdischen Friedhof in Prag 5, Smíchov

300 000

CZK

2_19_10190

10190

Setkání a porozumění česko-německého obyvatelstva Rožmitálu

Begegnung und Verständigung deutsch-tschechischer Bewohner in Rosenthal

25 000

CZK

5_19_10191

10191

48. malé dny harmoniky

48. Kleine Tage der Harmonika

1 500

EUR

6_19_10192

10192

Interkulturní kompetence v česko-německých setkáváních se zaměřením na děti, mládež a seniory

Interkulturelle Kompetenzen in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit mit der Konzentration auf Kinder, Jugendliche und Senioren

50 000

CZK

5_19_10193

10193

Česko-německé čtení v Českém centru PEN klubu - "Jasná setkání"

Deutsch-tschechische Lesung im Tschechischen Zentrum des PEN Klubs - "Klare Begegnungen"

900

EUR

8_19_10195

10195

Německá delegace na East Doc Platform 2020

Die deutsche Delegation im East Doc Platform 2020

120 000

CZK

6_19_10196

10196

Aby se inkluze stala běžnou záležitostí.

Damit Inklusion Normalität wird.

233 000

CZK

6_19_10201

10201

OLA 2020

OLA 2020

120 000

CZK

5_19_10202

10202

Co se skrývá za nenávistí? (AT)

Was liegt hinter dem Hass? (AT)

4 000

EUR

6_19_10204

10204

Kulturni zivot podel Vltavy a Labe v Praze a v Hamburku

Kulturelles Leben entlang der Wasserstraßen Moldau und Elbe in Prag und Hamburg

4 000

EUR

5_19_10208

10208

České vydání knihy Po zahradách a parcích průmyslníků v Libereckém kraji

Tschechische Ausgabe des Buches über die Gärten und Parks der Industriellen in der Region Liberec

40 000

CZK

4_19_10211

10211

Vybudování KulturDača - část 2

Aufbau KulturDača - Teil 2

18 720

EUR

2_19_10214

10214

Klimatické změny a ekonomické možnosti pro změnu

Klimaschutz und Nachhaltigkeit in unserem Alltag

2 700

EUR

4_19_10215

10215

Tak se dělá jaro #4

So macht man Frühling #4

15 000

EUR

5_19_10216

10216

Feminist (Art) Institution meets dgtl fmnsm (pracovní název)

Feminist (Art) Institution meets dgtl fmnsm (Arbeitstitel)

2 500

EUR

8_19_10222

10222

Novoroční koncert s Matthiasem Lorenzem

Neujahrskonzert mit Matthias Lorenz

28 000

CZK

6_19_10225

10225

Pohádková show

Märchenshow

140 000

CZK

5_19_10228

10228

Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v r. 2020

Dokumentation von Grabsteinen und Epitaphen auf den jüdischen Friedhöfen im Jahr 2020

199 280

CZK

6_19_10229

10229

Divadelní inscenace "Cirkusárium" realizovaná divadelní společností Toy Machine v českém a německém jazyce pro dětské publikum ve Speinshartu a v Mnichově.

Puppentheateraufführung "Cirkusárium" realisiert durch das Ensemble Toy Machine o.s. in tschechischer und deutscher Sprache für Vorschulkinder und SuS in Speinshart und München.

1 035

EUR

6_19_10231

10231

Dresjovice - Beyond border

Dresjovice - Beyond border

4 800

EUR

6_19_10235

10235

Studentská burza Gerstungen-Trebon

Schüleraustausch Gerstungen - Trebon

4 500