Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

 

ID PROJEKTU

ČÍSLO PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

ANO - částka

SCHVÁLENÁ MĚNA

5107

5_19_5107

První Pražsko-lipský překladatelský workshop: Hledáme jádro pudla / Erster Prag-Leipziger Übersetzungsworkshop: Die Suche nach des Pudels Kern

6000

EUR

6254

4_19_6254

Naše vzdálenost nehraje žádnou roli. / Unsere Enfernung spielt keine Rolle.

50125

CZK

7034

5_19_7034

Moje cesta k nasim Nemcum - publikace / Mein Weg zu unseren Deutschen-Buchprojekt

2000

EUR

7252

3_19_7252

Reciproční návštěva partnerského studentského orchestru / Austauschbesuch eines befreundeten Jugendorchesters

20000

CZK

7310

6_19_7310

Nábytek pro hraní / Möbel zum Spielen

70000

CZK

7446

2_19_7446

Zažít přírodu bez hranic II. / Natur ohne Grenzen erleben II.

67000

CZK

7624

2_19_7624

Do Německa na zkušenou III / Nach Deutschland zur Erfahrung III

68250

CZK

7640

4_19_7640

Jakou budoucnost chceme společně prožívat, tvořit a zviditelňovat / Welche Zukunft wollen wir gemeinsam erleben, gestalten und sichtbar machen

4000

EUR

8124

3_19_8124

Společně se všemi generacemi utvářet budoucnost a udržet mír v Evropě / Gemeinsam mit allen Generationen die Zukunft gestalten und den Frieden in Europa erhalten.

4000

EUR

8349

6_19_8349

Hledání stop v židovské Regensburgu / Jüdische Spurensuche in Regensburg

2820

EUR

8352

6_19_8352

Provozni praxe v Praze / Betriebspraktikum in Prag

1800

EUR

8419

8_19_8419

"SCHREIE UND FLÜSTERN" - německojazyčná programová linie 23. mezinárodního festivalu DIVADELNÍ FLORA Olomouc / "SCHREIE UND FLÜSTERN" - deutschsprachiger Programmteil des 23. internationalen Theaterfestivals DIVADELNÍ FLORA Olomouc

600000

CZK

8452

5_19_8452

Do budoucna bez bariér / In die Zukunft ohne Barrieren

97800

CZK

8458

3_19_8458

Skříň / Der Kleiderschrank

145000

CZK

8491

4_19_8491

Česko-německý kulturní a setkávací týden "Rohrské léto" 2019 / Deutsch-Tschechische Kultur- und Begegnungswoche "Rohrer Sommer" 2019

8000

EUR

8566

4_19_8566

TOUR CYKLOPOUŤ Příbram - Bodenmais 2019 / Deutsch-Tschechischer Radwallfahrt Pribram - Bodenmais 2019

26500

CZK

8629

8_19_8629

Maulwerker v 5000 m2 / Maulwerker auf einer Fläche von 5000 m2

50000

CZK

8631

6_19_8631

Rady mládeže 2020 – Intenzifikace česko-saské mezinárodní práce / Jugendringe 2020 – Intensivierung der sächsisch-tschechischen internationalen Arbeit

6000

EUR

8724

5_19_8724

Bernard Bolzano a středoevropský katolický koncept osvícenství ve filozofi a literatuře / Bernard Bolzano und das mitteleuropäische Aufklärungskonzept in Philosophie und Literatur

3000

EUR

8792

3_19_8792

Pestrý autobus 2 / Bunter Bus 2

72000

CZK

8920

4_19_8920

Stát bez Boha. Česko-německý seminář o důležitosti svobody vyznání pro budoucnost Evropské Unie.  / Staat ohne Gott. Ein deutsch-tschechisches Seminar zur Bedeutung der Religionsfreiheit für die Zukunft der Europäischen Union.

6500

EUR

8934

6_19_8934

Stezka českou a německou historií na příkladu zaniklé obce Pavlův Studenec. / Historischer Pfad durch die D / CZ Geschichte am Bps. des verschwundenen Ortes Paulusbrunn.

2280

EUR

9103

6_19_9103

Praha a Bremerhaven. Naše regiony v průběhu času.  / Prag und Bremerhaven. Die Regionen unserer Partnerschulen im Wandel der Zeit.

105000

CZK

9119

4_18_9119

Odzbrojte!: détente, diplomacie a odzbrojení v 21. století
Mezinárodní konference a doprovodný program
 / „Die Waffen Nieder!“: Détente, Diplomatie und Abrüstung im 21. Jahrhundert
Internationale Konferenz und Nebenveranstaltungen

154000

CZK

9152