Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

ČÍSLO / NR.

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

3_18_5985

5985

Rekonstrukce dřevěných prvků hlavní věže kostela sv. Jakuba v Mrzlicích jako místa setkávání Čechů a Němců / Rekonstruktion der Holzelemente des Hauptturmes der St.-Jakobus-Kirche in Mrzlice/ Merschlitz als Begegnungsort von Tschechen und Deutschen

125 000

CZK

5_18_6015

6015

47. malé dny harmoniky / 47. Kleine Tage der Harmonika

1 000

EUR

5_18_6623

6623

Margarete Schellová : Deník z Prahy 1945-46 / Margarete Schell: Ein Tagebuch aus Prag 1945-46

70 000

CZK

4_18_7724

7724

Jedeme dál – Weiter geht´s (2019–2022)
Síťovací projekt pro udržitelný rozvoj česko-německé spolupráce v předškolní oblasti
 / „Jedeme dál – Weiter geht’s“ (2019-2022)
Weiterführung und Weiterentwicklung der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im Vorschulbereich

300 000

CZK

8_18_8005

8005

MAŽIF VIII. malý židovský festival / MAŽIF VIII. Kleines jüdisches Festival

40 000

CZK

3_18_8158

8158

Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté / Beschaffung neuer Glocken für die Nikolauskirche in Čistá/Lauterbach

300 000

CZK

4_18_8179

8179

Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí / Interkulturelle und sprachliche Heterogenität im bayerisch-böhmischen Grenzraum

241 950

CZK

2_18_8321

8321

Žákovský výměnný pobyt / Schüleraustausch

40 000

CZK

4_18_8485

8485

Organizační rozvoj Ackermann-Gemeinde / Organisationsentwicklung der Ackermann-Gemeinde

25 000

EUR

4_18_8490

8490

XXVIII. česko-německá brněnské symposium - Dialog uprostřed Evropa
"Stíny svobody" / XXVIII. deutsch-tschechisches Brünner Symposium - Dialog in der Mitte Europas"
"Schatten (auf) der Freiheit."

14 000

EUR

6_18_8709

8709

Škola tančí – česko-německá spolupráce / Tanz in Schulen – Eine deutsch-tschechische Kooperation

3 500

EUR

3_18_8908

8908

Obnova rodinné hrobky rodiny Gaschů v Chodově / Renovierung des Familiengrabes der Familie Gasch in Chodov/Chodau

200 000

CZK

5_18_8913

8913

Pavel Kohn, Kolikrát přešel mrak, zbírka básní z let 1945-49 / Pavel Kohn, Wie oft ist die Wolke über uns hinweggeflogen, Gedichte eines Überlebenden des Holocaust aus den Jahren 1945-49

5 000

EUR

5_18_8917

8917

České vydání knihy Hanse Beltinga „Němci a jejich umění: Problematické dědictví“ / Tschechische Ausgabe des Buches „Die Deutschen und ihre Kunst: Ein schwieriges Erbe“

80 000

CZK

8_18_8948

8948

PUTUJÍCÍ OBRAZ. JOE MAY - MISTR VÝMARSKÉ KINEMATOGRAFIE / JOE MAY UND DAS WANDERNDE BILD - MEISTER DES WEIMARER KINOS

70 000

CZK

3_18_8961

8961

Oprava části střechy a krovu kostela v Děpolticích / Teilreparatur des Daches und des Dachstuhls der Kirche in Děpoltice/Depoltowitz

280 000

CZK

5_18_8969

8969

Vydání odborné publikace Politika a literatura ve 20. století. Příspěvky k nezbytnému diskurzu. / Herausgabe der wissenschaftlichen Publikation "Politik und Literatur im 20. Jahrhundert. Ein notwendiger Diskurs"

50 000

CZK

2_18_8974

8974

Program podpory česko-německé spolupráce "Odmalička - Von klein auf" 2019-2020

440 000

CZK

3_18_8979

8979

Obnova fasády kostela sv. Markéty v Mošnově / Erneuerung der Kirchenfassade der St.-Margareten-Kirche in Mošnov/Engelswald

350 000

CZK

3_18_9006

9006

Obnova střechy lodi kostela Nejsvětější Trojice v Javorníku / Restaurierung des Daches über dem Kirchenschiff der Dreifaltigkeitskirche in Javorník/Jauernig

600 000

CZK

6_18_9010

9010

Česko-německé hudební setkání
Pořádání zemské soutěže "Jugend musiziert" 2019 v Praze / Deutsch-tschechische Musikbegegnung
Durchführung des Landeswettbewerbs "Jugend musiziert" 2019 in Prag

500 000

CZK

3_18_9011

9011

Oprava střešní konstrukce kostela sv. Petra a Pavla v Broumově / Reparatur der Dachkonstruktion der Kirche St. Peter und Paul in Broumov/Braunau

400 000

CZK

5_18_9020

9020

Kultura bez hranic | Setkávání Čechy-Bavorsko 2019 / Kultur ohne Grenzen | Begegnung Bayern-Böhmen 2019

25 000

EUR

6_18_9028

9028

“Vyjdi do přírody  - objev mnohotvárnost!” / "Ab in die Natur - Vielfalt entdecken!"

10 500

EUR

3_18_9047

9047

Obnova věže kostela Navštívení Panny Marie v Ženklavě / Renovierung des Turms der Kirche Mariä Heimsuchung in Ženklava/Senftleben

600 000

CZK

8_18_9051

9051

Překročit hranice / Grenzen überschreiten

40 000

CZK

3_18_9061

9061

Hřbitovní kaple Všemily / Friedhofskapelle Všemily/Schemmel

160 000

CZK

3_18_9090

9090

Restaurování varhan a obnova interiéru kostela v Nových Lublicích / Restaurierung der Orgel und Renovierung des Kirchenraumes in Lublice/Neu Lublitz

450 000

CZK

4_18_9091

9091

Budoucnost sousedství / Zukunft Nachbarschaft

25 000

EUR

3_18_9097

9097

Oprava fasády a restaurování vitrážových oken kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou - pokračování, etapa 2019 / Reparatur der Fassade und Restaurierung der Glasfenster in der Kirche St. Michael in Rokytnice nad Jizerou/Rochlitz an der Iser - Fortsetzung, Etappe 2019

300 000

CZK

4_18_9098

9098

Rozvoj vzdělávacích programů v oblasti pražské německé literatury a zvýšení efektivity knihovny PLD / Erweiterung der Bildungsprogramme auf dem Gebiet der Prager deutschen Literatur und Erhöhung der Effizienz der Bibliothek des PLH

300 000

CZK

3_18_9100

9100

Záchrana Starého hřbitova v Kamenickém Šenově - 4. etapa / Rettung des Alten Friedhofs in Kamenický Šenov/Steinschönau - 4. Etappe

100 000

CZK

3_18_9105

9105

Oprava kaple na Brantlově dvoře ve Vimperku / Reparatur der Kapelle auf dem Brantlhof in Vimperk/Winterberg

350 000

CZK

8_18_9111

9111

Organizace promítání filmů a programu v rámci 42-Internacionálního přeshraničního filmového festivalu 2019. / Organisation von Filmvorführungen und Rahmenprogramm im Rahmen der 42. Internationalen Grenzland-Filmtage 2019 

3 300

EUR

3_18_9115

9115

Obnova kaple a hřbitova v Krásných Loučkách u Krnova / Renovierung der Kapelle und des Friedhofs in Krásné Loučky/Schönwiese bei Jägerndorf

300 000

CZK

3_18_9116

9116

Místo setkávání - kostel v Nových Domcích u Rozvadova. etapa 2 / Ort der Begegnung - die Kirche in Nové Domky/Neuhäusl bei Roßhaupt, Baubbschnitt 2

400 000

CZK

3_18_9117

9117

Oprava hrobky Familie Schwestka v Šumperku / Renovierung des Grabmals der Familie Schwestka in Šumperk/Mährisch Schönberg

100 000

CZK

3_18_9120

9120

Obnova věže kostela sv. Mikuláše v Šitboři - II.etapa / Erneuerung des Kirchturms St. Nikolaus in der Gemeinde Šitboř (Schüttwa) – 2. Etappe

500 000

CZK

3_18_9121

9121

Obnova kostela Narození Panny Marie v Kryrech / Instandsetzung der Kirche Mariä Geburt in Kryry/Kriegern

300 000

CZK

3_18_9123

9123

Židovský hřbitov v Podbořanech / Jüdischer Friedhof in Podbořany/Podersam

110 000

CZK

3_18_9124

9124

Obnova kostela v Novém Sedlišti / Renovierung der Kirche in Nové Sedliště/Neu Zedlisch

350 000

CZK

3_18_9126

9126

Obnova Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě / Renovierung des Dittrich-Familiengrabmals in Krásná Lípa/Schönlinde

250 000

CZK

3_18_9131

9131

Obnova památníku obětem 1. světové války v Dívčím Hradě / Renovierung des Denkmals für die Gefallenen im 1. Weltkrieg in Dívčí Hrad/Maidelberg

100 000

CZK

2_18_9132

9132

Česko-německý muzikál TISÁ / Deutsch-Tschechische Musicalproduktion TISA

20 000

EUR

6_18_9138

9138

Chráněné krajinné oblasti - Výměnný pobyt žáků mezi Školským centrem v Oytenu a Gymnáziem v Blansku
 / Schüleraustausch Schulzentrum Oyten- Gymnázium Blansko – Naturschutzgebiete

49 950

CZK

3_18_9140

9140

Obnova kostela Nanebevzetí P.M. (Sv.Šimona a Judy) v Rožmitále n.Š. - Oprava fasády -I. etapa / Wiederherstellung der Kirche Maria Himmelfahrt (hl.Simon und Judas) in Rožmitál/Rosenthal - Fassade – I. Etappe

350 000

CZK

3_18_9142

9142

Obnova střechy kaple sv. Jana Nepomuckého v Sedmi Dvorech / Wiederherstellung des Daches der Johannes-von-Nepomuk-Kapelle im Dorf Sedm Dvorů/Siebenhöfen

250 000

CZK

3_18_9143

9143

Dokončení opravy exteriéru a interiéru kostela sv. Marie Magdalény v Mařenicích  / Fertigstellung der Reparaturen am Ex- und Interieur der St.-Maria-Magdalena-Kirche in Mařenice/Gross-Mergthal

150 000

CZK

3_18_9144

9144

Restaurování interiéru kostela sv. Anny ve Verneřicích / Restaurierung des Interieurs der St.-Anna-Kirche in Verneřice/Wernstadt

250 000

CZK

3_18_9147

9147

Zvon porozumění Zubrnice - AmbrossGut Schönbrunn / Glocke der Verständigung Zubrnice - AmbrossGut Schönbrunn

175 000

CZK

3_18_9148

9148

Rekonstrukce evangelického kostela Pokoje v Chebu - oprava střechy / Renovierung der evangelischen Friedenskirche in Eger - Dachrenovierung

500 000

CZK

3_18_9151

9151

Oprava hřbitova v Dolní Lipce / Reparatur des Friedhofs in Dolní Lipka/Nieder Lipka

150 000

CZK

3_18_9155

9155

Obnova poutního kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách / Rekonstruktion der Wallfahrtskirche Maria Schnee in Kašperské Hory/Bergreichenstein

500 000

CZK

2_18_9156

9156

Výměna žáků mezi partnerskými městy Günzburg a Šternberk
 / Schüleraustausch zwischen den Partnerstädten Günzburg-Sternberk

61 400

CZK

6_18_9157

9157

Vize a výzvy 1989 - 2019 / Visionen und Herausforderungen 1989 - 2019

180 000

CZK

3_18_9159

9159

Obnova sochařské výzdoby kaple Svatých schodů v Rumburku / Erneuerung des Skulpturenschmucks in der Kapelle der Heiligen Stiege in Rumburk/Rumburg

150 000

CZK

4_18_9166

9166

Vybudování KulturDači / Aufbau der KulturDača

20 000

EUR

4_18_9167

9167

Antikomplex: tváří v tvář minulosti a budoucnosti / Antikomplex: Von Angesicht zu Angesicht mit der Vergangenheit und der Zukunft

494 960

CZK

5_18_9173

9173

Překlad dokumentárního filmu - Unbekanntes Altvatergebirge/Neznámé Jeseníky - do češtiny / Übersetzung eines Dokumentarfilmes - Unbekanntes Altvatergebirge - ins Tschechische

15 500

CZK

5_18_9175

9175

Jan Křen, Dvě století střední Evropy (2005) – překlad do němčiny a knižní vydání / Jan Křen, Dvě století střední Evropy [Zwei Jahrhunderte Mitteleuropa] (2005) – Übersetzung ins Deutsche und Buchausgabe

20 000

EUR

6_18_9179

9179

S úsměvem k přátelství. / Mit dem Lächeln zum Freundschaft

125 500

CZK

2_18_9182

9182

Školní výměna s projektem k různým tématům, které spojují partnerství / Schüleraustausch mit Projektarbeit zu Themen, welche beide Partnergemeinden/-schulen betreffen.

1 500

EUR

4_18_9187

9187

Tým Evropa 2.0 / Team Europa 2.0

25 000

EUR

2_18_9188

9188

Skupinová výměna žáků Gymnázii Český Brod-Lichtenfels / Gruppenaustausch von Schülern der Gymnasien Český Brod-Lichtenfels

30 000

CZK

2_18_9189

9189

čojč to go 2019 / čojč to go 2019

6 000

EUR

5_18_9190

9190

Rüdiger Safranski: Goethe: Život jako umělecké dílo / Rüdiger Safranski: Goethe: Kunstwerk des Lebens

100 000

CZK

4_18_9192

9192

Rozvoj kulturních aktivit Collegia Bohemica / Die Weiterentwicklung kultureller Aktivitäten des Collegiums Bohemicums

500 000

CZK

8_18_9193

9193

Festival Bazaar a LIGNA 2019 / Festival Bazaar und LIGNA 2019

130 000

CZK

4_18_9194

9194

Lázeňské a ambulantní rehabilitační pobyty pro seniory německé menšiny / Kuraufenthalte und ambulante Behandlungen der Senioren der deutschen Minderheit

2 010 650

CZK

8_18_9197

9197

Emmy Destinn - Bouře a klid (pracovní název) / Emmy Destinn - Sturm und Ruhe (Arbeitstitel)

90 000

CZK

8_18_9200

9200

Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera 2019 / Internationales Musikfestival J. C. F. Fischer 2019

115 000

CZK

2_18_9201

9201

Výměna studentských dechových orchestrů Beroun - Goslar / Austausch der Studenten Blasorchester - Beroun - Goslar

60 000

CZK

2_18_9202

9202

Exkurze do Prahy, koncert ve Varnsdorfu, divadlo v Budyšíně / Exkursion nach Prag, Konzert in Varnsdorf, Theater in Bautzen

2 850

EUR

6_18_9203

9203

Výkonnostní a vrcholový sport v Česku a v Německu - v minulosti, dnes a v budoucnosti / (Hoch-)Leistungssport in Tschechien und Deutschland - früher, heute und in der Zukunft

4 500

EUR

5_18_9205

9205

Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy / Achtung, ein großer Autor! Milan Kundera und Bohumil Hrabal neu betrachtet

9 500

EUR

6_18_9207

9207

"Setkávat se -  navzájem se od sebe učit - poznat umění našich zemí " - Přátelské německo - české setkání s kulturním kontextem. / " Einander begegnen - voneinander lernen - die Kunst unserer Länder kennenlernen " - Deutsch - Tschechische Begegnung im interkulturellen Kontext.

5 200

EUR

2_18_9208

9208

Překonání hranic k vzájemnému poznání  / Überwindung der Grenzen zum Sichkennenlernen

135 000

CZK

6_18_9210

9210

OLA 2019 / OLA 2019

120 000

CZK

5_18_9212

9212

Publikace Milan Hrabal - Když ryby odlétají / Publikation Milan Hrabal - Wenn die Fische davonfliegen

3 400

EUR

5_18_9214

9214

Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem i jiným hendikepem / Sozial-emotionale Kompetenzförderung bei Kindern mit Autismus und anderer Benachteiligung

65 000

CZK

8_18_9215

9215

16. Filmový festival Nisa: Němci a Češi (Filmové řady Fokus „Homo politicus“, „České panorama“ a „Deutsches Fenster“) / 16. Neiße Filmfestival: Deutsche und Tschechen (Filmreihen Fokus „Homo politicus“, „České panorama“ und „Deutsches Fenster“)

7 500

EUR

6_18_9216

9216

Divadelní tábor " Dva roky prázdnin" Po stopach J. Vernea, K.Zemana a průmyslové revoluce v našem regionu. / Theatercamp "Zwei Jahre Ferien" auf den Spuren von J.Verne, K. Zeman und der Industrialisierung in unserer Region

3 500

EUR

5_18_9217

9217

Maurus Haberhauer (1746–1799) a hudební kultura benediktinského kláštera v Rajhradě v 18. století / Maurus Haberhauer (1746–1799) und die Musikkultur des Benediktinerklosters in Raigern im 18. Jahrhundert

1 000

EUR

5_18_9218

9218

Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v r. 2019 / Dokumentation von Grabsteinen und Epitaphen auf den jüdischen Friedhöfen im Jahr 2019

199 000

CZK

8_18_9219

9219

»Oponu vzhůru!  Ženy v parlamentu a politice v mezinárodním srovnání. Konference u příležitosti 100. výročí zavedení ženského volebního práva v Německu a Československu« / »Vorhang auf – Frauen in Parlament und Politik im internationalen Vergleich. Eine Konferenz aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland und der Tschechoslowakei.«

5 000

EUR

8_18_9220

9220

Spitfire Company v Staatstheater Darmstadt  / Spitfire Company im Staatstheater Darmstadt

80 000

CZK

2_18_9221

9221

Historie partnerských měst - vytvoření dvou historických sloupů / Die Stadtgeschichte der beiden Partnerstädte -  Kreation zweier Historiensäulen

4 500

EUR

2_18_9225

9225

Studijní pobyty na německých školách / Gastschulaufenthalte in Deutschland

96 000

CZK

6_18_9226

9226

Česko-německé fórum 2019 / Deutsch-tschechisches Fachforum 2019

246 050

CZK

2_18_9227

9227

Německo-český turnaj ve vybíjené / Deutsch-Tschechisches Völkerballturnier

5 000

EUR

6_18_9228

9228

Společně žít a pracovat v Evropě / Gemeinsam in Europa leben und arbeiten

1 500

EUR

2_18_9229

9229

Alternativní zdroje energie a doprava / Veränderungen in der Mobilität

2 700

EUR

2_18_9230

9230

Mezinárodní setkání mládeže "Léto 2019" / Internationales Jugendtreffen "Der Sommer 2019"

80 000

CZK

8_18_9232

9232

Stručné dějiny hnutí - Česko- německý divadelní projekt / Eine kurze Geschichte der Bewegung - ein tschechisch- deutsches Theaterprojekt

300 000

CZK

6_18_9233

9233

Dresjovice - let´s look into our future / Dresjovice - let´s look into our future

4 000

EUR

6_18_9235

9235

Studentská výměna Lachendorf - Příbram: Vzpomínky a vize budoucnosti, část II / Schüleraustausch Lachendorf - Příbram: Erinnerungen und Visionen für die Zukunft, Teil II

90 000

CZK

8_18_9236

9236

Visegrád in Short(s) / Visegrád in Short(s)

4 000

EUR

8_18_9237

9237

JUBILATE DEO:
Slavná vícesborová díla italských a německých mistrů (koncert);
Italské vlivy v německé hudbě 17. století (Interpretační seminář)
 / JUBILATE DEO:
Berühmte mehrchörige Werke italienischer und deutscher Meister (Konzert);
Italienische Einflüsse in der deutschen Musik des 17. Jahrhunderts (Interpretationsseminar)

150 000

CZK

5_18_9240

9240

Koncertní spolupráce a každoroční koncerty pro sbor a orchestr / Konzertante Zusammenarbeit und jährliche Konzerte für Chor und Orchester

6 000

EUR

4_18_9241

9241

Česko-německý program pro mladé profesionály 2019: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) – Bridging the Gaps / Deutsch-Tschechisches Programm für junge Nachwuchsführungskräfte 2019: Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) - Bridging the Gaps

805 050

CZK

6_18_9242

9242

Společná budoucnost / Gemeinsame Zukunft

140 000

CZK

8_18_9243

9243

Workcamps Omnium 2019 / Workcamps Omnium 2019

95 000

CZK

4_18_9244

9244

Omnium pro budoucnost / Omnium für die Zukunft

500 000

CZK

8_18_9245

9245

Circus Sonnenstich na Jatkách78 / Circus Sonnenstich im Jatka78 Theater

5 000

EUR

6_18_9246

9246

Persona Dolls - Ohlédnutí, výměna a společně vstříc novým výzvám / Persona Dolls - Rückblick, Austausch und neue Herausforderungen gemeinsam bewältigen

174 300

CZK

5_18_9247

9247

Hravé čtení Komenského Orbis pictus (workshop pro děti i dospělé) / Spielerische Lektüre des Orbis pictus (Workshop für Kinder und Erwachsene)

50 000

CZK

6_18_9249

9249

Společně žít - vzájemně se učit / Miteinander leben - voneinander lernen

200 000

CZK

6_18_9250

9250

Česko-němečtí sousedé / Deutsch-tschechische Nachbarn

115 000

CZK

6_18_9251

9251

Společně a ekologicky / Gemeinsam und ökologisch

140 000

CZK

8_18_9252

9252

Memories of Fools / Memories of Fools

210 000