Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Zukunftsfonds unterstützt dank einer Spende Opfer des Nationalsozialismus in Tschechien und der Slowakei

Pressemitteilung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2019 (Prag) Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat eine Spende in Höhe von insgesamt rund 334.000 Euro zugunsten noch lebender NS-Opfer in Tschechien und der Slowakei erhalten.
mehr »

Liste aktuell bewilligter Projekte

ČÍSLO / NR. ID NÁZEV / TITEL ČÁSTKA / SUMME 3_18_5985 5985 Rekonstrukce dřevěných prvků hlavní věže kostela sv. Jakuba v Mrzlicích jako místa setkávání Čechů a Němců / Rekonstruktion der Holzelemente des Hauptturmes der St.
mehr »

Zukunftsfonds unterstützt langjährige Akteure des deutsch-tschechischen Austauschs mit Sonderförderung

Zukunftsfonds unterstützt langjährige Akteure des deutsch-tschechischen Austauschs mit Sonderförderung 138 neue deutsch-tschechische Projekte bewilligt Pressemitteilung, 5.
mehr »

Deutsch-tschechischer Journalistenpreis 2018 verliehen

Česko-německý fond budoucnosti udělil 9. 11. 2018 ve spolupráci s Německým svazem novinářů (DJV) a Syndikátem novinářů ČR Česko-německou novinářskou cenu 2018.

mehr »
 
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds