Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Publikace

Vladimír Holan: Sebrané spisy. Česko-německé vydání v 14 svazcích

Žadatel:
Dr. Andreas Barth
Universitätsverlag Winter GmbH
Handschuhsheimer Schlösschen
Dossenheimer Landstr. 13
D-69121 Heidelberg
Partner projektu:
Prof. Dr. Urs Heftrich
Lehrstuhl für Slavische Literaturwissenschaft
Schulgasse 6, D-69117 Heidelberg
Dr. Michael Špirit
Katedra České literatury a literární vědy FF UK
Nám. J. Palacha 2
CZ-11638 Praha
 
Cíl projektu Sebrané spisy Vladimír Holan (1905–1980), které vydává nakladatelství Universitätsverlag Winter, přinesou ve 14 svazcích dílo tohoto klasika české moderní literatury v dvojjazyčném znění.
 

Sebrané spisy Vladimír Holan jsou jedním z nejnáročnějších vydavatelských a překladatelských záměrů vzešlých z české literatury. Ohlasy na dosavadní vydané svazky hovoří o „mimořádném“, ba dokonce „olbřímím edičním projektu“, který přesahuje „běžné záměry“. Holanovi, „mágu slov a obrazů“, je tak s „neporovnatelnou obětavostí“ zasazen „záslužný pomník“, „nevývratný milník v německo-českých literárních vztazích“ – a to na „nejvyšší úrovni“ (Neue Zürcher Zeitung, dradio.de, literaturkritik.de, Rhein-Neckar Zeitung, Passauer Pegasus, Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Bohemisté Urs Heftrich (Heidelberg) a Michael Špirit (Praha) mají společný podnik dokončit v roce 2029. Dosud vyšly čtyři ze 14 plánovaných svazků, tj. zatím 1628 stran Holanových textů v originálu a v německém překladu, doprovozené komentáři a doslovy.

Holanovo básnické dílo má mnoho poloh. Autor debutoval v roce 1926 v duchu hravého poetismu, ale brzy nato začal razit vlastní, formálně sevřenou „čistou poezii“. Hitlerův útok na Československo vyvolal další radikální obrat; Holan opustil svou výsostnou tvůrčí samotu a stal se nejdřív básníkem-žalobcem národní tragédie, po skončení války zas pěvcem na počest Rudé armády. Po komunistickém převratu však své nové knihy dlouho publikovat nesměl. Až v šedesátých letech se mu doma i v zahraničí dostalo mezinárodního uznání, které odpovídá hodnotě jeho díla: v roce 1969 byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Vladimír Holan: Sebrané spisy. Česko-německé vydání v 14 svazcích
 
Vladimír Holan: Sebrané spisy. Česko-německé vydání v 14 svazcích
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti