Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Publikace

Jizerské květy

Žadatel:
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1
460 53 Liberec 1
Partner projektu:
Christian Weise Bibliothek Zittau
 
Cíl projektu Představit souhrnné dvoujazyčné vydání vybraných reprezentativních ukázek z děl německých předválečných autorů narozených nebo publikujících na Jablonecku a Semilsku od začátku 19. století do roku 1945.
 

Česko-německá antologie Jizerské květy tematicky navazuje na knihu Ještědské květy, zpracovávající německy píšící spisovatele narozené v Liberci do roku 1945, kterou vydala Krajská vědecká knihovna v roce 2008. Publikace chce prezentovat dnes skoro neznámou kulturní a literární historii předválečných německých obyvatel Jablonecka a Semilska.

V antologii jsou zpracovány medailonky více než dvaceti německy píšících autorů v období od začátku 19. století do roku 1945. Jelikož jsou některé texty psané v místním německém nářečí, představuje jejich zveřejnění a přeložení i jedinečný krok k zachování těchto děl, neboť znalost dialektu pomalu mizí. Zároveň umožňuje poukázat na další vzácné regionální specifikum. V případě představované publikace se tedy nejedná o lexikon encyklopedického charakteru s kompletními bibliografiemi autorů, nýbrž o čítanku - výbor literárních textů, psaný s přihlédnutím k fondu germanik a sudetik Krajské vědecké knihovny v Liberci, upozorňující především na regionální reálie v dílech a zajímavá místa spojená s autory. Je rovněž významným doplněním kolekce děl o kulturní historii česko-německého pohraničí a může sloužit na národní i mezinárodní úrovni jako pramen informací pro širokou veřejnost i pro vědu a výzkum. Jako taková se chce antalogie stát jedním z příspěvků k bádání o odkazu a kultuře Němců ve východní Evropě. Díky dvoujazyčnému zpracování je přímo a okamžitě přístupná domácím i zahraničním zájemcům.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti