Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Publikace

Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života

Žadatel:
Kabinet architektury
Ing. arch. Tadeáš Goryczka
Tyršova 36, 702 00 Ostrava
www.kabinetarchitektury.cz/
www.bachner.cz/ (Web des Projektes)
Partner projektu:
Ita Heinz-Greenberg
Breitenstein 8
D-83101 Rohrdorf
 
Cíl projektu Vydání dvojjazyčné publikace (čeština a němčina) o životě světového architekta Ericha Mendelsohna.
 

Kniha Ity Heinze -Greenbergové je nazvaná jednoduše, až nenápadně: Erich Mendelsohn … ze života. Laskavý název jakoby sliboval drobné črty, historky či střípky, v nichž čtenář nalezne čtivý portrét architekta, lehce zasazený do dobových reálií a atmosféry.

Po prvních několika stránkách však čtenář překvapivě zjistí, že skromná a rozsahem nevelká knížka nabízí mnohem víc. Její jazyk je čtivý a vstřícný: o to snadněji a možná i nepozorovaněji však čtenáře zavede k jádru věci a ke kořenům dramatu, které se jako nízké a těžké olovnaté nebe nad Mendelsohnovým životem v tehdejší Evropě neustále hrozivě vznáší. Jeho vnitřní i vnější zápas o architektur u se odehrává na pozadí zrychlených středoevropských dějin, které z architekta nakonec učinily cestovatele proti své vůli. Namísto přísné dějinné fatality, která by se pro mnohé autory mohla snadno stát jedinou osou Mendelsohnova života, však kniha ukazuje i obraz úplně jiný: každá etapa je pro něj novým začátkem, který zároveň navazuje na jeho předchozí úvahy, realizace a životní postoje.

Čtivě napsaná kniha je však zároveň vysoce odborným textem, který staví Mendelsohnovo dílo do nového a mnohdy nečekaného světla. Obsáhlý poznámkový aparát i bohatý seznam literatury jsou nejen skvělým základem pro další bádání, ale i důkazem, že text knihy je pevně zakotven v aktuálních znalostech Mendelsohnova díla a je více než důstojným výsledkem dlouhodobého autorčina bádání.

Další informace zde

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 
Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života
 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti