Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Partnerství obcí a zájmových sdružení

Oslavy 700 let založení Zubří

Žadatel:
Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří
00420 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
Partner projektu:
Gemeinde Rosdorf
Lange Strasse 12
37124 Rosdorf
0049 551 78 901- 0
www.rosdorf.de
 
Cíl projektu Uspořádání oslav k příležitosti 700 let založení města Zubří, projednání další spolupráce v rámci partnerství se zástupci obce Rosdorf a partnerských spolků pro následující léta, rozšíření partnerské spolupráce mezi hudebními soubory Schola a Gospelchor Together.
 

Společná setkání občanů ze Zubří a Rosdorfu se uskutečňují již mnoho let. Tato činnost byla oceněna Radou Evropy. Do pětidenních oslav v červnu 2010 se zapojilo z obou partnerských měst mnoho spolků, které již mají navázány dlouholeté partnerské vztahy, ale také občané, kteří se střetli a poznali poprvé. Spolupráce mezi Rosdorfem a Zubřím se tak dostala do povědomí široké veřejnosti. Navíc tato akce inspirovala také občany z jiných regionů k možnosti navázat kontakty se zástupci jiných evropských měst. V tomto směru naše spolky velmi ochotně poskytovaly svoje zkušenosti. Máme-li hodnotit konkrétní průběh celé akce, je třeba zmínit úsilí členů spolků, ale i jednotlivých občanů, kteří se na zajištění hladkého průběhu oslav podíleli.

Všichni zainteresovaní po celou dobu pobytu rosdorfských občanů v Zubří vytvářeli pro své partnery příjemné a vřelé prostředí. Jako příklad dlouhodobé spolupráce lze uvést čtyřicetileté přátelské vazby mezi házenkáři - seniory, které jsou již všeobecně známy a současně jsou příkladem pro další generace, jak je možné udržet přátelství i po mnoho let. Přínosem těchto srdečných svazků je přátelství již druhé a v některých případech i třetí generace těch, kteří stáli u prvních kontaktů. Nejmladší generace pokračuje v tradici sportovních utkání svých otců a dědů. 
Průběh oslav:

-       slavnostní zasedání zastupitelstva města Zubří a zástupců Rosdorfu,
-       slavnostní projevy a zdravice starostů a zástupců partnerských spolků Zubří a Rosdorfu,
-       kulturní program s koncerty a vystoupením spolků obou obcí pro širokou veřejnost,
-       rozhovory, diskuse a jednání zástupců obcí, spolků a organizací o formách další spolupráce a prohlubování    vzájemných vztahů v Evropě.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Oslavy 700 let založení Zubří
 
Oslavy 700 let založení Zubří
 
Oslavy 700 let založení Zubří
 
Oslavy 700 let založení Zubří
 
Oslavy 700 let založení Zubří
 
Oslavy 700 let založení Zubří
 
Oslavy 700 let založení Zubří
 
Oslavy 700 let založení Zubří
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti