Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Partnerství obcí a zájmových sdružení

Města bez hranic

Žadatel:
Město Krásná Lípa
Masarykova 246/6
40746 Krásná Lípa
Tel.: +420 412 354 820
www.krasnalipa.cz
Partner projektu:
Gemeinde Kottmar
Hauptstraße 62
02739 Kottmar
Tel: +49 35 86 – 78 04 0
www.gemeinde-kottmar.de
 
Cíl projektu Projekt měl obnovit, rozšířit a oživit dosavadní spolupráci obou měst formou společných setkání, odbourání překážek, rozšíření slovní zásoby, přiblížení regionu, obnovení starých přátelství.
 

Hlavním bodem projektu byla společná akce 30. srpna 2014 – Den Česko-saského Švýcarska.

Hlavním bodem programu bylo setkání českých a německých majitelů motocyklů Čechie Böhmerland. Po první světové válce si zřídil německý rodák Albin Liebisch vlastní výrobu těchto motorek v Krásné Lípě. Motoristé udělali exhibici pro diváky a odjeli do německého města Kottmar. Odpoledne proběhl kulturní blok divadla, hrály kapely, vystoupili akrobaté…. Po odjezdu motorek vybíhal parkmaraton mezi národním parkem České Švýcarsko a Saské Švýcarsko a pro naše nejmenší jsme letos připravili tzv. dětský maraton – 2 krátké trasy městským parkem (500 m pro malé a 1000 m pro starší). Již tradicí se stala krátká trasa sestavená ze stanovišť - tzv. „rodinný maraton“, kde děti plnily dvojjazyčné úkoly hravou formou. Celkem bylo 10 stanovišť, kde 2 nám organizačně zajistili přátelé z Kottmar. Během celého dne byly v jedné čtvrtině náměstí zdarma výtvarné dílny pro děti, kde se opět zapojili naši němečtí přátelé a půlka lektorů byla obsazena jimi. Děti měly možnost si vyrábět z přírodních materiálů, výrobky si pak odnesly domů. Celý den byl zakončen večerním koncertem. Všichni organizátoři z německé strany se na pořadatelské službě podíleli bez nároku na odměnu. Užili jsme si společně spoustu legrace.

Po této akci jsme se setkali na podzim s německým starostou a zhodnotili kladně naši spolupráci. V roce 2015 bychom rádi ve spolupráci pokračovali.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Města bez hranic
 
Města bez hranic
 
Města bez hranic
 
Města bez hranic
 
Města bez hranic
 
Města bez hranic
 
Města bez hranic
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti