Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Partnerství obcí a zájmových sdružení

Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic

Žadatel:
Verein für internationale Beziehungen, Dietzenbach
Yvonne Tesch-Klühspies
Rodgaustraße 38
D 63128 Dietzenbach
www.vib-dietzenbach.de
Partner projektu:
Společnost pro mezinárodní spolupráci
Rakovník
Edita Čechová
Husovo Náměstí 27
269 01 Rakovník
 
Cíl projektu Cílem projektu je prohloubit vztahy mezi občany a vedením obou měst, upevňovat stará přátelství a navazovat nové kontakty. Účastnit se mohou všichni občané obou stran a každým rokem se zapojují i noví účastníci.
 

Partnerství mezi občany, sportovci a vedením měst Dietzenbach (Spolková republika Německo, Hessensko) a Rakovník (Česká republika, střední Čechy), probíhá úspěšně již od roku 1986 a od té doby již byly realizovány i četné menší projekty a uspořádány akce pro občany obou měst. Vedle vzájemných setkávání již dva roky přijíždějí rakovničtí na Svátek bez hranic města Dietzenbachu a dochází také k vzájemným návštěvám vánočních trhů.

K účasti na společných projektech jsou zvány nejen různé spolky a organizace, ale i komunální politici. Cílem setkání je prohloubit vzájemnou spolupráci, vyměnit si zkušenosti a navázat nová přátelství. Setkání v Dietzenbachu v roce 2013 se konalo ve dnech 24.-26.5. Vedle sportovního utkání v basketbalu byl na programu výlet do Heidelbergu s návštěvou zámku a muzea Fridricha Eberta. Při oficiálním partnerském setkání v cirkusovém stanu v Hessentagspark zazněly projevy Dietmara Kolmera (zástupce starosty Dietzenbachu), Jana Šváchy (místostarosta Rakovníka), Yvonne Tesch-Klühspies (předsedkyně ViB) a Edity Čechové (předsedkyně SMSR). Poté předvedli své umění mladí artisté z Dietzenbachu a Rakovníka.

Po vzájemném jednání mezi oběma společnostmi a zástupci obou měst o dalších aktivitách a po společném obědě odjeli přátelé z Rakovníka zase domů.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic
 
Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic
 
Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic
 
Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic
 
Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic
 
Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic
 
Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic
 
Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic
 
Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic
 
Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic
 
Dietzenbach – Rakovník: Partnerství bez hranic
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti