Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze

Žadatel:
Židovská obec v Praze
Maiselova 18/250, Praha 1
www.kehilaprag.cz
 
Cíl projektu Cílem projektu bylo urychlené provedení prací souvisejících se statickou stabilizací náhrobků nakloněných a vztyčení náhrobků padlých. Odborné restaurátorské práce zabránily zániku uměleckořemeslných prvků, použitých při jejich konstrukci a výzdobě.
 

Nový židovský hřbitov je kulturní památkou s ojedinělými kamenosochařskými díly a zároveň nesmírně významným dokladem historie pražské židovské komunity, osudů konkrétních jednotlivců, rodin a příbuzenských vztahů. Vzhledem k mizivému množství dochovaných listinných archiválií, které za II. světové války často beze zbytku zanikly, je jeho význam o to větší a snaha o záchranu náhrobků důležitější. Ideálem, v současnosti takřka nedostižným, je opravit a restaurovat všechny náhrobky a dále o ně průběžně pečovat.

Provedení všech prací v oblasti restaurování nejcennějších uměleckých a architektonických prvků a dokončení všech stabilizačních prací však brání především nedostatek finančních prostředků ve výši min. 50 mil. Kč. Náklady na etapu prací r. 2013 – 14, zahrnující zejména statickou stabilizaci, vztyčování, restaurování, konzervaci a čištění, představují jen zlomek všech prací - částku cca 1,5 mil. Kč. V roce 2010 proběhl odborný průzkum stavu náhrobků a stal se podkladem postupné záchrany všech ohrožených náhrobních kamenů.

Práce probíhaly v postupných krocích, dle stanoveného harmonogramu, jak dovolily klimatické podmínky a byly dokončeny již v roce 2013. Snahou bylo opravy zvládnout v co nejkratším čase a zároveň v co nejvyšší kvalitě. V roce 2012 proběhla přípravná fáze projektu: zajišťování finančních prostředků, průzkum, fotodokumentace, výběr náhrobků, výběrové řízení a další související práce. Od dubna do listopadu 2013 proběhla kompletní realizace v terénu: opravy, vztyčování, statická stabilizace, restaurování, konzervace a dokumentace, vše za průběžné kontroly prací odpovědnými pracovníky správy hřbitova a zástupci státní památkové péče. Českoněmecký fond budoucnosti svou podporou projektu přispěl k záchraně části evropského kulturního dědictví.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
Záchrana historicky cenných náhrobků v havarijním stavu na Novém židovském hřbitově v Praze
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti