Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Úprava bývalého hřbitova na Fukově

Žadatel:
Město Šluknov
Náměstí Míru 1
407 77 Šluknov
Email: chroust@mesto-sluknov.cz
Tel.: +420 412 315 316
www.mesto-sluknov.cz
Partner projektu:
Gemeinde Sohland an der Spree
Bahnhofstraße 26
02689 Sohland an der Spree
E-Mail: buergermeister@sohland-spree.de
Tel.: 49 (035936) 39830
www.sohland.de
 
Cíl projektu Předmětem projektu je pietní obnova bývalého hřbitova v zaniklé obci Fukov. Obec definitivně zanikla v roce 1960, kdy byl odstřelen kostel a hřbitov.
 

Osudným se pro fukovský hřbitov stalo datum 23. září 1960, kdy se uzavřela historie celé obce, která byla již v prvních letech po 2. světové válce postupně vysídlována. Tehdy byl odstřelen kostel a při odstřelu byl fatálně poškozen i hřbitov.

Na počátku 21. století zůstala ze hřbitova dochována pouze ohradní zeď (na několika místech vyvalená), dva náhrobní kameny a hlavní kříž. U původních lip došlo vlivem zanedbání údržby k rozpadu korun. Nová éra fukovského hřbitova se počala psát roku 2013, kdy město Šluknov v partnerské spolupráci s městem Sohland podalo žádost o poskytnutí podpory z Česko-německého fondu budoucnosti.

V rámci pjektu byly odstraněny původní poškozené lípy, plocha hřbitova byla kompletně vyčištěna rood náletových dřevin, byla odklizena suť, srovnán terén a zřízena okružní cesta s pískovým povrchem. Plocha hřbitova byla zatravněna a vysadilo se 28 nových lip podle původní kompozice. Dále byla pietně připomenuta křížová cesta s použitím kamenů ze sutin odstřeleného kostela a vyspravena ohradní zeď. Město Sohland se na projektu podílelo instalací informační tabule, propagací na německé straně a prováděním zálivky vysazených dřevin.

Projekt byl realizován v první polovině roku 2014 a veřejnosti byl předán 18. července 2014 v rámci tradičního setkání rodáků, které se na Fukově koná vždy v červenci každý sudý rok.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Původní stav
Původní stav
Původní stav
Po kácení
Po kácení
Po kácení
Po srovnání a při výsadbě
Po srovnání a při výsadbě
Po srovnání a při výsadbě
Po založení trávníku
Po založení trávníku
Po založení trávníku
Celkový pohled na dokončený hřbitov
Celkový pohled na dokončený hřbitov
Celkový pohled na dokončený hřbitov
Infotabule
Infotabule
Infotabule
Vysvěcení
Vysvěcení
Vysvěcení
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti