Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Sanace krovu evangelického kostela v Suchdole nad Odrou

Žadatel:
Farní sbor Českobratrské
církve evangelické
Malá strana 45
Suchdol nad Odrou
Partner projektu:
Dr. Walter Teltschik
 
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je zpřístupnění kostela veřejnosti. Dílčím cílem je vyřešení havarijního stavu části krovu nad presbyteriem. Památkově chráněný objekt byl do roku 2008 v majetku státu a farní sbor ČCE v Suchdole n/O jej převzal ve velmi zanedbaném stavu. V roce 2009 byla opravena statika a výmalba kostela za významné pomoci dárců z ČR i SRN.
 

Evangelický kostel v Suchdole nad Odrou je památkově chráněnou nemovitostí. O jeho obnovu usiluje již léta místní komunita i vysídlení rodáci, žijící v Německu. V roce 2008 byl kostel převzat od státu do majetku Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Suchdole nad Odrou. Ten navazuje na aktivity Moravských bratří, z nichž vyšla řada osobností, známých z misií v Evropě i zámoří. V místě kázal také Jan Ámos Komenský, který žil v nedalekém Fulneku. Suchdol  n/O je i nyní místem, kde lidé čerpají z odkazu Moravských bratří. Odkazu, který nejen ve své době, ale i dnes poukazuje na svobodu náboženského vyznání jako na jedno ze základních práv člověka. Dodnes jej lidé z Evropy i zámoří velmi často navštěvují a ve spolupráci s místním historicko-vlastivědným spolkem a dalšími institucemi se tu konají semináře a workshopy na toto téma.

V roce 2009 vznikl malý tým, který řeší revitalizaci památky i areálu sboru. Byla opravena statika kostela a jeho výmalba. Opravy podpořili rodáci z Německa, Kanady, Městys Suchdol nad Odrou a Moravskolezský kraj a Jeronýmova Jednota. Projekt sanace krovu řešil jeho havarijní stav v části nad presbyteriem. Specialisté provedli potřebné průzkumy a krov byl projektanty znovu zaměřen. Byl vypracován návrh obnovy a projekt ve spolupráci s architekty i odborníky z Památkového ústavu v Ostravě. Tým pro revitalizaci vypracoval řadu žádostí na financování opravy krovu. K finanční podpoře z Česko-německého fondu budoucnosti se tak podařilo získat podporu z Ministerstva kultury České republiky. Proběhlo výběrové řízení a byla vybrána specializovaná tesařská firma se zkušenostmi z oprav památkově chráněných nemovitostí.

Samotná oprava ve výborné kvalitě proběhla v roce 2010. Díky této opravě je tak krov kostela zajištěn a památka je zpřístupněna věřícím i veřejnosti.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Sanace krovu evangelického kostela v Suchdole nad Odrou
 
Sanace krovu evangelického kostela v Suchdole nad Odrou
 
Sanace krovu evangelického kostela v Suchdole nad Odrou
 
Sanace krovu evangelického kostela v Suchdole nad Odrou
 
Sanace krovu evangelického kostela v Suchdole nad Odrou
 
Sanace krovu evangelického kostela v Suchdole nad Odrou
 
Sanace krovu evangelického kostela v Suchdole nad Odrou
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti