Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově

Žadatel:
Město Broumov
Masarykova čp.239
550 01 Broumov
podatelna@broumov-mesto.cz
www.broumov-mesto.cz
Partner projektu:
Heimatkreis Braunau / Sudetenland e.V.
Paradeplatz 2
91301 Forchheim
info@heimatkreis-braunau.de
 
Cíl projektu Obnova historických kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově, které se nacházejí na pozemku, jež je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek.
 

S finančním příspěvkem z Česko-německého fondu budoucnosti nechalo město Broumov v roce 2012 obnovit historické kamenné náhrobky, které jsou společně s dřevěným kostelem P. Marie na seznamu kulturních památek ČR.

Díky provedeným opravám byl výrazně zlepšen vzhled historické části hřbitova a byla zároveň i zachována připomínka na původní německé osídlení. Byly opraveny hroby původních německých obyvatel. Tyto hroby nikdo dlouhodobě neudržoval a z toho důvodu byly zchátralé, některé i v havarijním stavu. Původní náhrobky v okolí dřevěného kostela p. Marie jsou historicky i řemeslně hodnotné a jsou nedílnou součástí historie města Broumova. Předmětem opravy bylo 18 kamenných náhrobků na hrobech, 3 hrobky a náhrobky v minulosti odstraněné z původních hrobů a uložené podél hřbitovní zdi. Provedené opravy tyto historicky i řemeslně hodnotné náhrobky zachránily před devastací a zánikem. Na opravu náhrobků přispěli také němečtí rodáci.

Postupně Město Broumov plánuje opravovat i další zchátralé historické náhrobky. Tyto opravy bude Město Broumov financovat z vlastních zdrojů a zároveň bude v dalších letech žádat o dotační příspěvky z aktuálních dotačních programů.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
Restaurování kamenných náhrobků na hřbitově v Broumově
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti