Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Pořízení zvonů do zvonice u bývalého Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích

Žadatel:
Obec Merboltice
Merboltice 53
40502 Děčín
www.merboltice.cz
Partner projektu:
Verband der Heimatvertriebenen der Gemeinde Mertendorf
Ingrid Lendeckel
Rosa Luxemburg Strasse 12
38855 Wernigerode
 
Cíl projektu Cílem bylo pořízení dvou zbývajících zvonů Josef a Matka Boží do merboltické zvonice. Zvon Kateřina byl zakoupen již v roce 2004. Původní 3 zvony z roku 1929 byly v roce 1942 použity na válečné účely.
 

Projekt byl zahájen v červenci roku 2013 podáním žádosti o příspěvek. Po schválení příspěvku ve výši 250 000 Kč byla podepsána v květnu 2014 smlouva na výrobu dvou nových zvonů se spol. Zvonařství Manoušek. V průběhu přípravných prací byla provedena kontrola stavu zvonové stolice, při které bylo zjištěno, že je třeba provést její zpevnění a doplnění chybějících částí. Realizací těchto prací byl pověřen pan Jiří Dohnal – Tesařský dvůr Merboltice.

Nejdůležitějším dnem celého projektu byl 23. srpen 2014, kdy proběhla slavnostní mše pod širým nebem, po které následovalo slavnostní vysvěcení nových zvonů, které provedl za asistence správce farnosti Merboltice Marcela Hrubého Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Následně byly zvony jeřábem vyzvednuty do věže, kde si je převzali pracovníci zvonařství a usadili je na svá místa. Na tento slavnostní den jsme současně naplánovali pravidelné setkání rodáků ze Spolkové republiky Německo, kteří přijeli v počtu cca 40 osob. Toto setkání probíhá v Merbolticích pravidelně, jednou za dva roky, rodáci si prohlédnou obec a probíhá společná diskuze u slavnostního oběda. Krom německých rodáků byli samozřejmě přítomni také obyvatelé Merboltic v počtu  zhruba 70 osob. Přítomni byli také představitelé okolních měst a obcí. V odpoledních hodinách se nové zvony Josef a Matka Boží společně se stávajícím zvonem Kateřina poprvé rozezněly. Celý den byl provázen přátelskou atmosférou, která byla završena slzami štěstí a dojetí, to když zvony začaly společně znít.

Projekt splnil očekávání, které jsme do něj na začátku vkládali a jeho realizace je i zárukou dalšího vzájemného pochopení a spolupráce Čechů a Němců. 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Pořízení zvonů do zvonice u bývalého Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích
 
Pořízení zvonů do zvonice u bývalého Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích
 
Pořízení zvonů do zvonice u bývalého Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích
 
Pořízení zvonů do zvonice u bývalého Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích
 
Pořízení zvonů do zvonice u bývalého Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích
 
Pořízení zvonů do zvonice u bývalého Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích
 
Pořízení zvonů do zvonice u bývalého Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích
 
Pořízení zvonů do zvonice u bývalého Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích
 
Pořízení zvonů do zvonice u bývalého Kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Merbolticích
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti