Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Oprava kaple sv.Anny a polního kříže v Heřmanicích

Žadatel:
Obec Starý Jičín
74231 Starý Jičín č. 113
www.stary-jicin.cz
e-mail: podatelna@stary-jicin.cz
Partner projektu:
Karl Heinrich Keiner
Heimatkreisbetreuer Neutitschein
63811 Stockstadt/Main
e-mail: KarlHeinrichKeiner@hotmail.com
 
Cíl projektu Splnění závazku z listiny původu z r. 1818: „Udržovat kříž v dobrém stavu na věčné časy“ -
také jako znamení úspěšné spolupráce a upevnění stávajícího přátelství.
 

Rekonstrukční práce byly započaty v roce 2009 soukromou iniciativou paní Terezie Michalíkové z Heřmanic a do r. 2011 z velké části na vlastní náklady dokončeny. Po náhlé smrti iniciátorky převzala vedení projektu její dcera Alena Andersová. Zbylé práce na kapli a restaurování polního kříže byly financovány výhradně z darů dřívějších a nynějších obyvatel Heřmanic a Fondem budoucnosti. To bylo zdokumentováno také v soukromně věnované pamětní desce umístěné do podstavce kříže. Řemeslné práce byly z velké části nezištně vykonány rodinnými příslušníky zemřelé.

Po ukončení prací byl dne 27. 7. 2012 polní kříž nově vysvěcen za velké účasti českých, německých a polských krajanů. Mše svatá v kapli sv.Anny byla sloužena dvojjazyčně. V proslovu při svěcení kříže bylo také vzpomenuto na po staletí trvající mírové spolužití Němců a Čechů. Vyvrcholením oslav bylo uvedení divadelního představení „ Oslava domoviny “, při kterém také „ německý vyhnanec“ spoluúčinkoval a společně byl zasazen dub a lípa jako znamení usmíření.

Informace o našich dalších akcích najdete na www.belotin-staravoda.ic.cz

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Oprava kaple sv.Anny a polního kříže v Heřmanicích
 
Oprava kaple sv.Anny a polního kříže v Heřmanicích
 
Oprava kaple sv.Anny a polního kříže v Heřmanicích
 
Oprava kaple sv.Anny a polního kříže v Heřmanicích
 
Oprava kaple sv.Anny a polního kříže v Heřmanicích
 
Oprava kaple sv.Anny a polního kříže v Heřmanicích
 
Oprava kaple sv.Anny a polního kříže v Heřmanicích
 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti