Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Obnova původního památníku padlých obyvatel Chrobol v l. sv. válce

Žadatel:
Unie pro dobré sousedství
česky a německy hovořících zemí
Na Dlouhém lánu 67
160 00 Praha 6
www.czde-union.cz
Partner projektu:
Heimatkreis Prachatitz
Thomas Mertl – Betreuer Ortsgruppe Chrobolder
Steinerne Furt 7 B
Augsburg
D – 86167
 
Cíl projektu Cílem projektu bylo vybudovat kopii původního pomníku obyvatelům obce Chroboly u Prachatic, kteří padli v 1. světové válce.
 

V souladu s česko-německou Deklarací o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z roku 1997 považujeme udržování a péči o kulturní dědictví, které spojuje Čechy a Němce, za důležitý příspěvek k vzájemnému porozumění, k novým sousedským vztahům a k budování mostů do budoucnosti.

Obnovení památek, které připomínají historické soužití Čechů a Němců na Šumavě, k tomu nepochybně přispívá. Pomník padlým v 1. světové válce z farnosti Chroboly, zničený Čechy po II. světové válce a nyní znovu postavený, je toho výmluvným příkladem. Zvláště stojí za zmínku, že celý průběh akce i slavnostní odhalení pomníku spolu s tradiční výroční poutí dne 8.září 2013 se obešlo bez původně i očekávaných kritických či dokonce nepřátelských aktů ze strany dnešních českých obyvatel obce. Naopak podle hodnocení p.starosty Valoucha se po prvních týdnech projevila spíše spokojenost s tím, že pomník přispěl k lepšímu obrazu obce a může být i její další chloubou.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Obnova původního památníku padlých obyvatel Chrobol v l. sv. válce
 
Obnova původního památníku padlých obyvatel Chrobol v l. sv. válce
 
Obnova původního památníku padlých obyvatel Chrobol v l. sv. válce
 
Obnova původního památníku padlých obyvatel Chrobol v l. sv. válce
 
Obnova původního památníku padlých obyvatel Chrobol v l. sv. válce
 
Obnova původního památníku padlých obyvatel Chrobol v l. sv. válce
 
Obnova původního památníku padlých obyvatel Chrobol v l. sv. válce
 
Obnova původního památníku padlých obyvatel Chrobol v l. sv. válce
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti