Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa

Žadatel:
Obec Lomnice,
Kraslická 44,
356 01 Lomnice
Tel. 352 621 359
www.obeclomnice.cz
Partner projektu:
Heimatverband der Falkenauer e.V., Schwandorf
Zum Birkenweier 5
905 87 Obermichelbach
 
Cíl projektu Revitalizace původních německých hrobů, úprava centrálního odpočívadla a cest. Vybudování pietního místa – instalace a pořízení sochy na kamenném podstavci s informací o projektu, sochy se jmény zesnulých na kamenném podstavci, žulový monolit s informacemi o starých německých hrobech a původní zaniklé kapli.
 

Bylo obnoveno 30 hrobů, 4 hroby byly odstraněny z důvodu příliš špatného technického stavu. Bylo upraveno centrální odpočívadlo včetně cest a zpevněných ploch. Byl znovu osazen obnovený centrální kříž. Byly pořízeny 2 litinové lavičky s opěrkami a 4 lavičky bez opěrek. Bylo vybudováno pietní místo. Výsledky a cíle projektu byly naplněny v plné míře.

Snahou projektu nebylo jen částečně obnovit původní česko-německý hřbitov v obci Lomnice, ale především vyvolat v místních obyvatelích větší pocit sounáležitosti s původními německými obyvateli. Místní občané se spolu s původními obyvateli, kteří dnes žijí v Německu, zúčastnili slavnostního otevření hřbitova i následné společenské akce (pouti) a návštěvy místního kostela sv. Jiljí. Bezpochyby tak byly posíleny vztahy s rodinami původních německých obyvatel Lomnice. Ti s díky ocenili, že se místní občané a vedení obce takto zasadili o obnovu hřbitova a především starých německých hrobů.

Místní občané jsou hrdí na obnovený hřbitov. Neřeší, kdo je zde pohřben, zda německý či český občan. Vytváří si kořeny k tomuto území, které zde chybí. Naprostá většina místních obyvatel je zde dostěhovaných v rámci poválečného osídlování. Nelze opomenout ani příspěvek projektu v podobě zlepšení jazykové vybavenosti účastníků projektu a samozřejmě také posílení již tak kvalitní a dlouhodobé spolupráce obce s německým partnerem projektu, spolkem Heimatverband der Falkenauer e.V., Schwandorf. Revitalizace hřbitova samozřejmě také přispěla ke zlepšení vzhledu obce a spokojenosti místních obyvatel. O podpoře obyvatel (českých i německých) svědčí i fakt, že z uspořádané sbírky byla pořízena nádherná květinová výzdoba hřbitova v den jeho slavnostního otevření.

Dále je nutno konstatovat, že došlo přibližně ke zdvojnásobení návštěvnosti hřbitova, a to především ze strany místních obyvatel. Ti na původním hřbitově dosud mohli vidět jen zničené hroby, nečitelné názvy, nebyly zde cestičky, lavičky, žádné místo ke klidu a rozjímání. Nyní je situace úplně opačná a místní hřbitov navštěvují. Obec Lomnice nemá žádný park či náměstí a tak se nyní stává, že sem dokonce místní obyvatelé berou na krátkou prohlídku i rodinné návštěvy, neboť se chtějí pochlubit krásným a důstojným hřbitovem.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti