Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Bílá zahrada - hřbitov

Žadatel:
Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Rumburku
Krásnolipská 540/22,
CZ – 408 01 Rumburk
Partner projektu:
Ev.-Luth. Philippuskirchgemeinde Lohmen
Dorfstrasse 1,
D - 01847 Lohmen
 
Cíl projektu Celková rehabilitace bývalého německého luterského hřbitova v areálu evangelického kostela v Rumburku, oprava hrobových polí, náhrobků a náhrobních kamenů, pietní a vkusná úprava celého hřbitova.
 

K uskutečnění projektu rehabilitace bývalého německého hřbitova nás vedla především myšlenka úcty k našim předkům, k lidem, kteří tu po staletí žili, pracovali, starali se o města i krajinu, zemřeli a byli pochováni. Byli to sestry a bratři německé národnosti, křesťané. V důsledku neblahých dějinných událostí museli jejich potomci tuto zemi opustit a odejít pryč, a napětí mezi Čechy a Němci je dodnes patrné. O to více se chceme starat o uctění jejich památky a zachování "díla jejich rukou".

Celý projekt také proběhl v tomto duchu. Hřbitov byl opraven společnou rukou německých a českých křesťanů, evangelíků. Během roku 2011 proběhla řada brigád s přáteli z evangelického sboru v Lohmen, kdy jsme společně brousili a natírali ploty hrobových polí, ryli drny trávy a naváželi novou zeminu, sázeli keře a břízy. Náhrobní kameny a desky, které se našly, jsme umístili do hrobových polí. Jeden ze dvou dochovaných náhrobků opravil restaurátor. Jako poslední jsme umístili desku s informativním textem a poděkováním dárcům - Česko-německému fondu budoucnosti.

Hřbitov je nyní opravený. Syrovost dějin na něm zůstala patrná, nechtěli jsme ji retušovat, a tak jsou ploty hrobových polí zohýbané, ale jsou natřené na bílo. Náhrobní desky jsou uložené pod 12 dřevěnými bílými kříži.

Hřbitov bývá místem smutku a minulosti. Může se však stát i místem porozumění, spolupráce, blízkosti. Může otevírat budoucnost. Taková je naše zkušenost.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Bílá zahrada - hřbitov
 
Bílá zahrada - hřbitov
 
Bílá zahrada - hřbitov
 
Bílá zahrada - hřbitov
 
Bílá zahrada - hřbitov
 
Bílá zahrada - hřbitov
 
Bílá zahrada - hřbitov
 
Bílá zahrada - hřbitov
 
Bílá zahrada - hřbitov
 
Bílá zahrada - hřbitov
 
Bílá zahrada - hřbitov
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti