Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Uprchlická krize jako společná výzva

 
 

Česko-německý fond budoucnosti vyzývá svým „Tématem roku 2016“ k dialogu Čechů a Němců a k jejich společné angažovanosti ve prospěch otevřené společnosti a proti xenofobii.

 

Tisková zpráva 22. 12. 2015

(Praha) Aktuální migrační vlna staví Evropu před nové, komplexní výzvy. U mnoha lidí sílí pocit nejistoty, xenofobní nálady mají konjunkturu. Hledat řešení pouze na politické úrovni nestačí. Za této situace se více než kdy jindy jeví jako nepostradatelná silná občanská společnost, vědomá si své zodpovědnosti.

Česko-německý fond budoucnosti proto pro svoje „Téma roku 2016“ zvolil motto: „Aktivní občanství tváří v tvář novým výzvám 21. století“. Vyšší podporu dostanou v příštím roce projekty, ve kterých občané obou zemí spojí své síly proti xenofobním náladám a za otevřenou společnost. U projektů v rámci tématu roku může požadovaný příspěvek Fondu budoucnosti dosahovat namísto obvyklé poloviny až 70 % celkových projektových nákladů. Nové téma roku představili zástupci Fondu budoucnosti v rámci úterní pódiové diskuse.

 „Je na každém z nás, aby byl aktivní“, řekl Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti. „V situaci, kdy rozdílný postoj obou našich zemí v migrační krizi vyvolává mnoho vzájemného nepochopení, je diskuse mezi českými a německými občany zapotřebí o to více“.

Česká společnost rozhodně vidí potřebu intenzivnějšího dialogu o problematice uprchlíků, vysvětlil Pavel Fischer, ředitel ústavu STEM, který výzkum připravený pro Česko-německý fond budoucnosti uvedl. „80 procent dotazovaných sice vyjadřuje nepochopení pro německou uprchlickou politiku, současně však téměř 60 procent pociťuje nedostatečnou informovanost a přálo by si mít větší náhled do německé situace.“

Jako inspirace by mohl českým obcím posloužit třeba bavorský Weiden. Vstřícný postoj tamního obyvatelstva vůči uprchlíkům vychází mimo jiné z dlouhodobých pozitivních zkušeností jeho města s přistěhovalci, referuje weidenský primátor Kurt Seggewiß. „Zhruba 4000 přistěhovalců z někdejší Jugoslávie a bývalého Sovětského svazu tvoří významnou část naší městské komunity.“ Pro úspěšnou integraci dalších uprchlíků, uvedl dále Seggewiß, je klíčové brát obavy obyvatel vážně. „Organizujeme pravidelně setkání s občany k tomuto tématu a vedeme tak s Weideňany konstruktivní dialog.“

Ne všude v Německu je obyvatelstvo přistěhovalcům tak nakloněné jako ve Weidenu. Téměř denně dochází k útokům na ubytovny pro uprchlíky. Rovněž v České republice se podle výsledků výzkumu STEM pro Česko-německý fond budoucnosti dvě třetiny dotázaných obávají radikalizace veřejného mínění a vzestupu nacionalistických stran.

Za důležitý nástroj prevence považuje Fond budoucnosti v tomto ohledu občansko-politické a interkulturní vzdělávání. „Jestliže jsou děti odmalička konfrontovány s rozličnými perspektivami, jsou lépe vyzbrojeny proti populistickým sloganům,“ popsal svou zkušenost Daniel Kraft z německé Spolkové centrály pro politické vzdělávání. Tato organizace podporuje z pověření německého státu politické vzdělávání v celém Německu, mimo jiné tištěnými a on-line materiály, financováním projektů (v roce 2016 zaměřených především na téma útěku a azylu) a vydáváním učebních materiálů.

Naproti tomu v České republice se otázka, zda děti ve škole získají podporu pro orientaci v aktuálním politickém dění, odvíjí v prvé řadě od osobní iniciativy angažovaných učitelů. Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd o to usiluje již léta. „Občansko-politické vzdělávání by mělo na školách dostat více prostoru, a to i v každodenní praxi,“ říká Michael Řezáč, vedoucí asociace a učitel společenských věd na gymnáziu Sázavská. „Učinili jsme zkušenost, že například osobní kontakt se dvěma syrskými žáky na našem gymnáziu vyvolal u dětí daleko vstřícnější postoj k situaci uprchlíků.“ Řezáč by si proto pro budoucnost přál výměnu s německými školními třídami, ve kterých se učí více žáků z rodin migrantů.

Česko-německý fond budoucnost v rámci svého „Tématu roku 2016“ tak podpoří zejména přeshraniční iniciativy politického vzdělávání zaměřené na migraci a integraci, náboženství a společnost, resp. Evropu a evropskou integraci.

 

http://fondbudoucnosti.cz/de/aktuell/thema-des-jahres/

 

 

 

Uprchlická krize jako společná výzva
 
Tomáš Jelínek, Kurt Seggewiß, Daniel Kraft
Uprchlická krize jako společná výzva
 
Tomáš Jelínek, Kurt Seggewiß, Daniel Kraft
Uprchlická krize jako společná výzva
 
Kurt Seggewiß, Daniel Kraft
Uprchlická krize jako společná výzva
 
Michal Řezáč, Pavel Fischer, Tomáš Jelínek, Kurt Seggewiß, Daniel Kraft
Uprchlická krize jako společná výzva
 
Tomáš Jelínek, Kurt Seggewiß, Daniel Kraft
Uprchlická krize jako společná výzva
 
Michal Řezáč, Pavel Fischer, Tomáš Jelínek, Kurt Seggewiß
Uprchlická krize jako společná výzva
 
Oliver Engelhardt, Michal Řezáč, Pavel Fischer, Tomáš Jelínek, Kurt Seggewiß, Daniel Kraft
Uprchlická krize jako společná výzva
 
Michal Řezáč, Pavel Fischer, Tomáš Jelínek, Kurt Seggewiß, Daniel Kraft
Uprchlická krize jako společná výzva
 
Michal Řezáč, Pavel Fischer, Tomáš Jelínek, Kurt Seggewiß, Daniel Kraft, Jan Hartl

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti