Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Symbolická výměna ředitelských křesel mezi Národní galerii v Praze (NGP) a Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD)

 
 

Jako součást oslav 20 let Česko-německého fondu budoucnosti se uskuteční i symbolická jednodenní výměna ředitelských křesel dvou klíčových galerijních institucí – tuzemské Národní galerie v Praze (NGP) a Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD). Generální ředitel NGP Jiří Fajt vyjede do Drážďan, kde mu své křeslo nabídne jeho německá kolegyně Marion Ackermann již 9. května. Oba ředitelé tak mohou u svých protějšků získat srovnání v řízení zásadních kulturních institucí i cennou inspiraci. Jiří Fajt povede v SKD mimo jiné diskusi na téma inspirované projektem Artist Rooms britské galerie Tate, jehož cílem je vyvést umění mimo centrální muzea a galerie a přivést jej do regionů.

„Myšlenka vyměnit si na jeden pracovní den místo s generální ředitelkou tak prestižní instituce jakými jsou Staatliche Kunstsammlungen Dresden mne nadchla a děkuji Česko-německému fondu budoucnosti za tento impuls. V rámci pracovních jednání se chceme soustředit i na naše aktivity v pohraničí mezi Saskem a Českou republikou a věřím, že se nám podaří naplánovat další společné projekty,“ říká Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze. Jiří Fajt poté pozve Marion Ackermann na obdobnou návštěvu své pražské pracovny.

Dvacet let práce ve prospěch porozumění a spolupráce oslaví Česko-německý fond budoucnosti také 1. a 2. června za přítomnosti významných osobností politického i kulturního života z České republiky i Německa.

Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany, SKD) patří k nejvýznamnějším a nejstarším muzejním komplexům na světě a spojují v současnosti 15 muzeí v Drážďanech, Lipsku a Herrnhutu. Dalšími institucemi, zastřešenými SKD jsou Fond umění, Archiv Gerharda Richtera a Knihovna umění. Státní umělecké sbírky Drážďany vznikly ze sbírek saských kurfiřtů založených v 16. století, především z Umělecké komory zřízené v roce 1560 v drážďanském Rezidenčním zámku. Svůj zvláštní, dodnes zjevný charakter získaly pak drážďanské sbírky v 18. století díky vytříbenému vkusu dvou knížat, Augusta Silného (1670–1733) a jeho syna Augusta III. (1696–1763). August Silný sbírky soustavně rozšiřoval, za zmínku stojí, že měl zvláštní zálibu v porcelánu a klenotech. Kolem roku 1720 byly v jeho režii zřízeny první speciální sbírky, k nimž patří mimo jiné Zelená klenba, Sbírka soch a plastik a Mědirytecký kabinet. Jeho synovi vděčíme především za rozšíření obrazárny, která se systematickým pořizováním celých sbírek a kompletů děl stala v polovině 18. století jednou z nejvýznamnějších galerií Evropy. Dodejme rovněž, že drážďanské sbírky patřily k prvním, které byly alespoň částečně zpřístupněny veřejnosti. V roce 2020 oslaví Státní umělecké sbírky Drážďany 460. výročí své existence.


Národní galerie v Praze spravuje jednu z nejvýznamnějších sbírek výtvarných děl v České republice. Je institucí s více než 200letou tradicí nabízející reprezentativní přehled vývoje umění na českém území a podstatné aspekty středoevropského, evropského a světového uměleckého dění. V souladu se svým statutem shromažďuje, eviduje, studuje, vystavuje, publikuje a zprostředkovává umělecká díla všech výtvarných oborů od antiky až po současnost. Posláním Národní galerie v Praze je stimulovat zájem o výtvarné umění a vizuální kulturu, přispívat k jejich poznání a inspirovat přemýšlení o nich na národní i mezinárodní úrovni. Proto zpřítomňuje a upevňuje význam výtvarného umění a vizuální kultury v hodnotovém systému globalizující se společnosti. Tímto způsobem rozvíjí kreativní schopnosti jednotlivců a duchovně obohacuje celou společnost, přičemž zdůrazňuje pozitivní vnímání kulturní rozmanitosti a pomáhá utvářet smysl pro toleranci a porozumění


Česko-německý fond budoucnosti oslaví letos dvacet let práce ve prospěch reflexe složité historie česko-německých vztahů a zejména ve prospěch jejich dynamické současnosti i otevřené a pestré budoucnosti. Stavbě mostů mezi Čechy a Němci pomohlo více než 10 300 společných projektů, které svádějí dohromady lidi obou zemí a umožňují či prohlubují pohledy do jejich světů, kultury i dějin. Česko-německý fond budoucnosti v nich rozdělil přibližně 57 miliónů eur. Více než třetina prostředků podpořila školy a mládež, o něco méně než třetina kulturní projekty a další část cílila na podporu partnerství obcí a zájmových sdružení, dialogy a vědecké projekty, obnovu památek, publikační činnost a sociální projekty pro národnostní a jiné menšiny. Fondu se podařilo povýšit česko-německou spolupráci z rovin politických deklarací a expertních jednání na živou realitu, obohacující mnoho aspektů každodenního života lidí na obou stranách hranice. Řada těchto projektů by bez jeho podpory nevznikla a nemohla by dlouhodobě působit. Fond tak patří k velmi významným podporovatelům kultury a vzdělávání u nás a měl po svém založení rovněž zásadní podíl na odškodnění obětí nacismu.

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti