Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Zdravice ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo dr. Guida Westerwelleho, poslance Spolkového sněmu, u příležitosti patnáctého výročí Česko-německého fondu budoucnosti

Letos slaví Česko-německý fond budoucnosti patnáct let své existence. Od roku 1998 mnohostranně přispívá k upevňování vzájemné důvěry a tím trvale posiluje česko-německé vztahy. Vztahy mezi Německem a Českou republikou jsou dnes založeny na důvěře jako nikdy předtím.

Německo pojí s Českou republikou dlouhá historie, již poznamenaly i konflikty. Tato společná minulost nás zavazuje, abychom se společně důrazně zasazovali o pokojnou budoucnost v Evropě. Česko-německou deklarací jsme zahájili novou kapitolu našich bilaterálních vztahů. Dnes jsou naše země velmi blízkými partnery a přáteli.

Fond budoucnosti už dávno přerostl svůj původní úkol: odškodnění obětí nacionálněsocialistického násilí. Díky angažovanosti občanů obou zemí se rozšířila paleta projektů, které Fond budoucnosti podporuje. Za uplynulých 15 let jich bylo na 7 500, a to především v oblasti výměny mládeže, kultury a vzdělávání. Tato impozantní bilance je výrazem živého sousedství našich zemí. Ve sjednocené Evropě se dnes společně zasazujeme o výměnu překračující rámec jednotlivých zemí.

Česko-německý fond budoucnosti dostál svému jménu. Svou mnohostrannou a dlouhodobou strategií podpory provází naše země ke společné budoucnosti v Evropě. Zodpovědným činitelům Fondu budoucnosti přeji v tomto důležitém úkolu i nadále mnoho úspěchů.

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti