Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti schválil podporu 102 projektových iniciativ

 
 

Tisková zpráva, 14. září 2016

 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) schválil tuto středu v Berlíně finanční prostředky ve výši více než 10 milionů korun na podporu dalších 102 česko-německých projektů. Projektové iniciativy, na jejichž realizaci se podílí vždy jeden český a jeden německý partner, se týkají spolupráce škol, výměny mládeže, kultury, přeshraničních dialogů, partnerství obcí či publikací.

Také v tomto čtvrtletí se řada projektů vztahuje k „tématu roku“, které ČNFB vyhlásil na rok 2016. S ohledem na růst xenofobie a náboženské nesnášenlivosti se zabývají otázkami občanské odvahy a přátelského soužití různých náboženství.

„Zaslouží si respekt, že se tímto dosti obtížným tématem rozhodly zabývat zvláště iniciativy z projektové oblasti školy a mládež,“ uvádí předsedkyně správní rady Fondu budoucnosti Petra Ernstbergerová.  

Mezi schválenými projekty bylo v tomto čtvrtletí také velké množství publikačních záměrů. Velká část z nich se zabývá společnými dějinami. Několik knižních projektů je věnováno osudům židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava během holocaustu.    

„Tím jak ubývá pamětníků, kteří mohou podat o této době přímé svědectví, získávají na významu autentická literární svědectví – a to především ve výuce,“ zdůrazňuje místopředsedkyně správní rady Kristina Larischová. 

 

Výběr schválených projektů:

 

Společně a přesto cizí? – Perspektivy jinakosti a přijetí v současné společnosti

Projekt spolku „Antikomplex“ a jeho německého partnera RomaTrial e.V. se zabývá nadčasovým tématem „jinakosti“, přičemž spojuje historii a minulé osudy s aktuální evropskou diskuzí o uprchlících. 

Studenti gymnázií ze severočeského Děčína a saského Zethau se budou během několikadenních workshopů zabývat nejen příčinami, ale také následky (nucené) migrace, jako je například diskriminace v cílové zemi. V průběhu projektu navštíví ubytovací zařízení pro migranty a budou vést rozhovory s pamětníky různých generací a různého původu. Výsledky své práce studenti představí během školních divadelních představení za pomoci tzv. divadla fórum, které se vyjadřuje uměleckými prostředky ke společensky a politicky ožehavým otázkám.

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 3.900 eur.

 

Antiromaismus: Antisemitismus: Antimuslimismus – putovní workshop v česko-německém pohraničí

Na pozadí antimuslimských nálad v části německé a české společnosti organizuje Nadace Brücke/Most Stiftung pětidenní putovní workshop pro osoby, které v Německu a Česku aktivně vystupují proti rasismu. Multiplikátoři politického a historického vzdělávání a političtí aktivisté ze Saska a severních Čech poznají během vzájemných návštěv místní iniciativy proti xenofobii a budou společně přemýšlet o tom, jak zlepšit síť vzájemných kontaktů.

Z obsahového hlediska workshop vytváří tematický most mezi antimuslimismem a jemu podobnými antisemitskými vzorci chování. Zároveň poukazuje na odmítavý postoj většinové společnosti k Romům a Sintům.  

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 4350 eur.

 

„Stopy pražského jara 1968 v česko-hornolužickém příhraničním regionu – analogie, rozdíly, protiklady“

Čeští a němečtí žáci z oblasti Žitavska budou v rámci projektu koordinovaného spolkem Hillersche Villa společně pátrat v minulosti a zabývat se otázkou role NDR při potlačení Pražského jara. Dozví se přitom, že výzkum tohoto opomíjeného tématu česko-německých dějin začíná přímo v jejich regionu: okolí Žitavy bylo v době invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa uzavřeným vojenským prostorem, kde se připravoval zásah proti Pražskému jaru. Žáci z Cvikova a Schkoly Oberland navštíví autentická místa, setkají se s pamětníky a budou se zabývat otázkami individuální a společenské zodpovědnosti, občanské odvahy a odporu proti diktatuře.

Podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 2.875 eur.

 

Neptun

Ve svém filmovém projektu „Neptun“, inspirovaném dezinformační kampaní československé tajné policie proti Spolkové republice Německo z roku 1964, umělkyně a režisérka Adéla Babanová zpracovává i v dnešní době ožehavé téma propagandy a manipulace s médii.

V průběhu tzv. „operace Neptun“ nařídila Státní bezpečnost potopit do Černého jezera na Šumavě údajné nacistické dokumenty a později je při jejich zdánlivě náhodném nalezení prohlásila za materiály z druhé světové války. Ve skutečnosti se jednalo o dezinformační kampaň, která ale ve své době době nebyla odhalena ani za hranicemi ČSSR.

Adéla Babanová ve spolupráci s berlínským filmovým a animačním studiem Projector 23 a mladými historiky a filmaři z obou zemí objasňuje prostřednictvím archivních filmových záběrů, fotografií a inscenovaných filmových záběrů mechanismus lživé propagandy a informační války a zároveň tak přispívá k aktuální debatě o roli médií.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 300.000 CZK.

 

„Nad vřavou nenávisti“. Nové vydání životopisu Přemysla Pittera

Cílem tohoto projektu je nové vydání německojazyčné autobiografie Přemysla Pittera „Nad vřavou nenávisti“, která vyšla v roce 1970 a je již dlouho rozebrána. Český pedagog a spisovatel Přemysl Pitter (1895–1976) ztělesňuje jako nikdo jiný svým životem a dílem česko-německé smíření po nacistickém teroru, válce a odsunu. Pitter založil v Praze Milíčův dům, kde před druhou světovou válkou zachránil a pečoval zejména o židovské děti; po válce zde vychovával židovské děti z ghetta Terezín společně s osiřelými německými dětmi ke vzájemnému smíření a respektu.

Svou zosobněnou lidskostí, vědomím odpovědnosti a schopností odpouštět zůstává Přemysl Pitter vzorovou osobností česko-německých dějin a jeho paměti jsou nadčasově aktuální. Nové vydání je doplněno o informace týkající se posledních let Pitterova života.

Fond budoucnosti poskytne na tento knižní projekt příspěvek ve výši 3 500 eur.

 

Dopisy z Prahy 1939-1941

Korespondence židovské rodiny Czernerových z let 1939 až 1941, která má být v rámci tohoto publikačního projektu poprvé uveřejněna v češtině, vydává velmi autentické svědectví o všedním životě židovské rodiny v Protektorátu Čechy a Morava v počáteční fázi holocaustu. V dopisech babičky Czernerové adresovaných dceři, která emigrovala do USA, se odráží úvahy, pocity a životní možnosti Židů v protektorátu a zároveň se ukazuje, jak se politické změny a válka projevovaly v běžném životě židovské rodiny. Prezentace všedního dne a autentická, živá forma v podobě dopisů činí z publikace v neposlední řadě také hodnotný doplňkový materiál k výuce dějepisu.

Fond budoucnosti podpoří tento publikační projekt částkou 70 000 Kč.

 

Dvě země – jeden zvuk. Dvě země v harmonii. Společný projekt setkání u příležitosti Dne německé jednoty v Praze

Setkání dětského pěveckého sboru stanice MDR z Lipska s chlapeckým pěveckým sborem Boni Pueri z Hradce Králové nabízí mladým účastníkům příležitost ke společnému zpívání a k účasti na společném koncertu, který se bude konat u příležitosti Dne německé jednoty v Praze a v jeho průběhu zazní díla současných skladatelů z obou zemí a díla z konce 80. let 20. století. Nositelé projektu – spolek Arbeitskreis Musik in der Jugend e.V. a Shromáždění německých spolků v České republice, z.s. – chtějí nadto v mladých účastnících posílit povědomí, jak se mohou jako hudebníci angažovat v rámci občanské společnosti. Jak v Československu, tak v NDR byli umělci a zvláště pak hudebníci a intelektuálové důležitým hnacím motorem Sametové resp. Pokojné revoluce. Oba pěvecké sbory budou mít v rámci workshopů možnost hovořit s pamětníky podzimu 1989.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt příspěvkem ve výši 4 500 eur.

 

Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko 2017

V rámci tohoto projektu pokračuje Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ve své dosavadní činnosti jako zprostředkovatel kultury a kontaktů a jako místo setkávání mezi bavorskými a českými příhraničními regiony. Prvořadým cílem CeBB je zapojit do přeshraničních aktivit co nejvíce lidí z různých cílových skupin – žáky, studenty a pedagogy, zájemce o kulturu, představitele umění a kultury, širokou veřejnost. Díky novému českému projektovému partnerovi, organizaci Tandem Plzeň, vzejde v budoucnu v rámci Kultury bez hranic více impulzů k přeshraničním setkáním škol a žáků, která představují důležitý pilíř přeshraničních vztahů.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr příspěvkem ve výši 35 000 eur.

 

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
E-mail: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790

 

Česko-německý fond budoucnosti schválil podporu 102 projektových iniciativ
 
Petra Ernstberger, Ulla Schmidt, Kristina Larischová
Česko-německý fond budoucnosti schválil podporu 102 projektových iniciativ
 
Česko-německý fond budoucnosti schválil podporu 102 projektových iniciativ
 
Česko-německý fond budoucnosti schválil podporu 102 projektových iniciativ
 
Barbora Schnelle (Drama Panorama e.v.) prezentuje festival současné české dramatiky v Berlíně.
Česko-německý fond budoucnosti schválil podporu 102 projektových iniciativ
 
Petra Ernstberger, Christoph Heusgen, Kristina Larischová
Česko-německý fond budoucnosti schválil podporu 102 projektových iniciativ
 
Česko-německý fond budoucnosti schválil podporu 102 projektových iniciativ
 
Joachim Bruss, Tomáš Jelínek, Christoph Heusgen

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti