Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti podporuje občanský dialog o migraci

 
 

 

Tisková zpráva z 24. 08. 2016

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti poskytuje v letošním roce zvláštní podporu přeshraničním projektům, jimiž občané obou zemí společně vystupují proti xenofobním náladám a zasazují se za otevřenou společnost. Tuto podporu mohou získat projekty, které se vztahují k Tématu roku „Aktivní občanství tváří v tvář novým výzvám 21. století“, vyhlášenému Fondem budoucnosti na rok 2016. V první polovině roku fond v souvislosti s tímto tématem již poskytl prostředky přesahující částku 123 000 eur. Tato podpora byla určena 25 česko-německým projektům s celkem 5 000 účastníky na obou stranách hranice. 

„U českých účastníků jsme zaznamenali velký zájem udělat si vlastní představu o tom, jak Německo přistupuje k tématům migrace a integrace,“ uvedl ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek. „U německých projektových partnerů většinou převažovalo přání získat diferencovanější náhled na postoje Čechů vůči uprchlíkům,“ sdělil dále Tomáš Jelínek.   

Projekty byly podpořeny především v rámci programů Mládež a Dialogy. Mezi žadateli byly kromě škol a univerzit zastoupeny také kulturní, ekologické a vědecké instituce nebo města a obce. Hlavním cílem projektů bylo prostřednictvím osobních setkání lépe porozumět situaci na druhé straně hranice. „Česká veřejnost si vytváří názor na to, jak se Německo vypořádává s přílivem statisíců uprchlíků, převážně na základě zkratkovitých zpráv českých médií a siláckých projevů politiků,“ uvádí Tomáš Jungwirth z Institutu aktivního občanství. Jungwirth proto v rámci svého projektu „Předávání zkušeností s přijímáním a integrací uprchlíků“ zorganizoval pro české novináře, politiky, politické poradce a zástupce nevládních organizací cesty do různých spolkových zemí a setkání s tamními činiteli. „Věřím, že se účastníkům projektu podaří dále předávat získané zkušenosti a tím zlepšit veřejnou debatu v Česku,“ řekl dále Tomáš Jungwirth.

V rámci jednoho z dalších projektů podpořených Fondem budoucnosti se čeští a němečtí gymnazisté v průběhu týdenního semináře ve vzdělávacím centru Haus Sonnenberg v Harzu intenzivně zabývali tématem: Útěk do Evropy. Hledání azylu mezi přijetím a odmítnutím. „Nikdy předtím jsme nebyli tak zabráni do debat o uprchlících jako během naší návštěvy Německa,“ shrnul své dojmy sedmnáctiletý Jan Kapounek z Prostějova. „Byla to jedinečná příležitost dozvědět se o tomto velmi diskutovanému tématu hodně nového.“

Hlavním cílem Česko-německého fondu budoucnosti je přispět podporou opakovaných osobních setkání k odbourávání předsudků a zamezení vzniku stereotypů.

  „V době, kdy jsme téměř nepřetržitě konfrontováni s novými zprávami a kdy veřejné mínění podléhá prudkým výkyvům, je o to důležitější dělat si prostřednictvím přeshraničního dialogu na věci stále znovu a znovu svůj vlastní názor,“ uvedl Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti.

Zásadní podíl na vzájemném vnímání mají v obou zemích média. S cílem podpořit diferencované zpravodajství bez předsudků vyhlásil Fond budoucnosti v roce 2016 poprvé Česko-německou novinářskou cenu.

http://www.fondbudoucnosti.cz/aktuality/tema-roku/
http://deutsch-tschechischer-journalistenpreis.de/uvod/cesko-nemecka-novinarska-cena

 

Další informace a kontakt:            

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
GSM: +420 737 505 790

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti