Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 155 projektů občanů obou zemí

 
 

Tisková zpráva, 27. června 2018

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti přislíbil podporu dalším 155 společným projektům občanů obou zemí. Správní rada fondu za tímto účelem schválila na svém pravidelném zasedání v Praze prostředky ve výši bezmála 23 milionů korun.

Řada projektů se zaměřuje na letošní rok plný velkých výročí a reflektuje historické události let 1918, 1938 nebo 1968. Partneři z obou zemí se také zabývají společnou budoucností Čechů a Němců a naplňují tak Téma roku vyhlášené Fondem budoucnosti na rok 2018: „Jakou budoucnost chceme? Česko-německé reflexe“.

Další těžiště schválených záměrů představují projekty, které se vztahují k mimořádné výzvě Fondu budoucnosti na podporu literární výměny. „Touto výzvou chceme před konáním Lipského knižního veletrhu 2019, na němž bude Česko hlavní hostující zemí, žadatele motivovat k intenzivnější literární výměně mezi oběma našimi zeměmi,“ uvádí Martin Kastler, předseda správní rady Fondu budoucnosti.

Mezi podpořenými projekty je také několik velkých kulturních festivalů, které Fond podporuje již mnoho let. „V době, kdy se společenské debaty stále více odehrávají ve virtuálním prostoru a jeho informačních bublinách, pokládáme akce oslovující širokou veřejnost za mimořádně důležité,“ uvádějí ředitelé Fondu budoucnosti, Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek.

 

Výběr aktuálně schválených projektů:


Dny české a německé kultury 2018

Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe se v uplynulých 19 letech etablovaly jako největší festival české kultury v zahraničí a svojí rozmanitou nabídkou významným způsobem přispívají k rozvoji přeshraničního kulturního dialogu. Fond budoucnosti se proto velmi zasazoval o zachování tohoto festivalu poté, co se ukázalo, že Nadace Brücke/Most jej z finančních důvodů nemůže dále organizovat. Od roku 2018 přebírá organizaci festivalu německá strana Euroregionu Elbe/Labe společně se společností Collegium Bohemicum. Jádro konceptu zůstává zachováno. Letošní festival se bude tematicky věnovat stému výročí vzniku Československa a má zahrnovat kolem 80 akcí pořádaných na obou stranách hranice.

Fondu budoucnosti podpoří tento projekt částkou 50 000 eur.

 

Pražský divadelní festival německého jazyka

Pražský divadelní festival německého jazyka zůstává i v rámci svého 23. ročníku věrný myšlence pojetí divadla jako platformy pro reflexi aktuálního společenskopolitického vývoje a konfrontaci s neobvyklými úhly pohledu. Organizátoři festivalu v čele s ředitelkou Jitkou Jílkovou díky velmi dobrým kontaktům s německojazyčnou divadelní scénou do Prahy opět přivezou výběr prvotřídních představení a domácímu publiku tak zprostředkují živou prezentaci soudobé divadelní tvorby sousedních německojazyčných zemí a nekonvenční náhled do jejich společenskopolitických diskurzů.
Za pozornost opět stojí snaha organizátorů sázet na inovativní, progresivní až provokující inscenace a vyvolat tak co nejvíce kontroverzní dialog. Díky tomu se festival již dávno etabloval jako místo setkání divadelních tvůrců a multiplikátorů ze střední a východní Evropy.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 110 000 eur.

 

Český výběr 2018/19

Brněnské nakladatelství Větrné mlýny plánuje společně s berlínským nakladatelstvím Binooki v rámci mimořádné výzvy Fondu budoucnosti k posílení česko-německé literární výměny rozsáhlou kampaň ke zviditelnění českých autorek a autorů v Německu. V souvislosti s Lipským knižním veletrhem, na němž bude Česko hostující zemí, se má v německých literárních domech uskutečnit 100 autorských čtení deseti českých spisovatelů. Projektu se aktivně účastní němečtí spisovatelé a překladatelé a v určitém smyslu se stanou „vyslanci“ svých českých kolegů na německé literární scéně – nejprve prostřednictvím překladu děl do němčiny a poté i při čteních a následných diskuzích. Tímto způsobem má dojít k posílení spolupráce mezi autory a překladateli z obou zemí, dále se německá veřejnost seznámí s českou literaturou a v neposlední řadě dojde k rozšíření a posílení kontaktů v rámci česko-německé literární výměny.

Fond budoucnosti podpoří tento záměr částkou 750 000 Kč.

 

Pilotní projekt: Změna tapet

Také tento pilotní projekt brémského spolku Globale  e. V. a jeho českého partnera Českého literárního centra/ Moravské zemské knihovny se vztahuje k mimořádné výzvě Fondu budoucnosti spojené s Lipským knižním veletrhem 2019.
Projekt má být příspěvkem k propagaci soudobé české literatury v Německu a zintenzivnění kontaktů mezi českými a německými literáty.
V rámci „změny tapet“ absolvují vždy dva čeští a dva němečtí autoři knih pro děti či mládež resp. autoři knih pro dospělé čtenáře čtyřtýdenní stipendijní pobyt v sousední zemi. Čeští autoři stráví jeden měsíc v uměleckých domech ve Worpswede, kde navážou kontakt s německými hudebníky, výtvarnými umělci a spisovateli a budou pracovat na svých vlastních textech. Dále se budou účastnit programu Literárního festivalu globale. Recipročně pak stráví dva němečtí autoři jeden měsíc v České republice.

Finanční podpora ze strany Fondu budoucnosti činí u tohoto projektu 8 000 eur.

 

Bavorská maturita pro české žáky - speciálně vytvořená 10. česká třída (hostitelský pobyt)

Gymnázium Zwiesel se již dlouho vyznačuje mimořádnou angažovaností ve prospěch oživení česko-německých sousedských vztahů v příhraničí. Vedle ročních pobytů pro české žáky škola nabízí také fakultativní výuku češtiny a udržuje intenzivní partnerství s gymnáziem ve Vodňanech.
Na školní rok 2018/2019 vytvořily obě partnerské školy svého druhu jedinečný projekt: v rámci oddělené 10. třídy se budou čeští žáci připravovat na výuku v německém jazyce, následně budou integrováni do regulérních tříd a na konci 12. třídy budou moci složit bavorskou maturitu.
Díky intenzivní integraci do školního i běžného života v Německu žáci získají interkulturní kompetence, které jim mohou být velmi užitečné i v budoucím pracovním životě.

Podpora Fondu budoucnosti činí 18 000 eur.

 

Výstava Kassel_Prag

Projekt se vztahuje k Tématu roku vyhlášenému Fondem budoucnosti na rok 2018: „Jakou budoucnost chceme? Česko-německé reflexe“. Na pozadí této otázky se budou studenti Ateliéru intermediální tvorby pražské AVU a studenti Kunsthochschule Kassel pod vedením umělce Floriana Slotawy společně zabývat česko-německou minulostí. Konkrétně se jedná o 80. výročí podpisu Mnichovské dohody z roku 1938. Výsledky své konfrontace s tímto tématem budou studenti prezentovat ve formě společné instalace v pražské Galerii NoD. Tento záměr si zaslouží podporu v neposlední řadě díky tomu, že spadá do méně zastoupené oblasti současného umění zabývajícího se bezprostředním způsobem historií česko-německých vztahů.

Finanční podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 120 000 Kč.

 

Vize hýbou světem. Pohneme jím také?

Obě partnerská gymnázia z Rychnova nad Kněžnou a Magdeburgu plánují na následující školní rok dvě týdenní setkání, která se budou po obsahové stránce zabývat Tématem roku vyhlášeným Fondem budoucnosti na rok 2018 a zaměří se na česko-německé vize. Příkladem realizované česko-německé vize, kterým se budou účastníci zabývat, má být historie poutního kostela v Neratově a příběh iniciátorů jeho obnovy, kteří ze zchátralého kostela vytvořili místo česko-německého setkání. Žáci z Magdeburku pro změnu rozvinou své vize, jak kreativním způsobem oživit „mrtvý kout“ školy. Zúčastnění pedagogové chtějí zároveň reflektovat dosavadní vývoj čtyřicetiletého partnerství škol.

Finanční podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 111 300 Kč.

 


Další informace a kontakt::

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel.: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 155 projektů občanů obou zemí
 
foto: Ondřej Staněk
Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 155 projektů občanů obou zemí
 
foto: Ondřej Staněk
Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 155 projektů občanů obou zemí
 
foto: Ondřej Staněk
Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 155 projektů občanů obou zemí
 
foto: Ondřej Staněk
Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 155 projektů občanů obou zemí
 
foto: Ondřej Staněk
Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 155 projektů občanů obou zemí
 
foto: Ondřej Staněk
Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 155 projektů občanů obou zemí
 
foto: Ondřej Staněk
Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 155 projektů občanů obou zemí
 
foto: Ondřej Staněk
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti