Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 159 nových přeshraničních projektů

 
 

 

Tisková zpráva, 29. června 2016

 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) schválil tuto středu na svém pravidelném zasedání v Praze finanční příspěvky v celkové výši 21,3 milionu korun. Podpoří tím 159 nových přeshraničních projektů, které společně realizuje vždy jeden český a jeden německý partner.

Mnoho schválených záměrů se opět vztahuje k „tématu roku“, které ČNFB vyhlásil na rok 2016: Aktivní občanství tváří v tvář novým výzvám 21. století. „Těší nás, že se jím nechávají inspirovat lidé v obou zemích,“ uvádí Petra Ernstbergerová, předsedkyně správní rady. „Velký počet plánovaných projektů na toto téma svědčí o aktivní občanské společnosti na obou stranách hranice. Je zřejmé, že česká a německá občanská společnost hledá vlastní cesty a podněty k řešení aktuálních problémů, jako jsou útěky a migrace,“ dodává Ernstbergerová.

V některých projektech se kromě toho čeští a němečtí mladí lidé prostřednictvím společných kulturních aktivit vyrovnávají s citlivými tématy česko-německé minulosti. „Mnoho zajímavých impulzů týkajících se vyrovnávání se s bolestnými kapitolami minulosti vzešlo na české straně z kulturní oblasti,“ připomíná místopředsedkyně správní rady Kristina Larischová.

 

Výběr schválených projektů:

 

Poslouchej, vnímej, ať porozumíš

Magdeburské Gymnázium Alberta Einsteina a Gymnázium Františka Martina Pelcla z Rychnova nad Kněžnou uchopily „téma roku“ jako podnět ke společnému projektu: ve dvou týdenních setkáních se budou společně zabývat tématem migrace a integrace. Navážou kontakt s místními migranty a budou se jich ptát na důvody migrace a na obtíže spojené s integrací. V rámci projektu studenti také společně navštíví zařízení pro uprchlíky v Kostelci nad Orlicí. V tomto projektu přitom nejde jen o lidi, kteří  nyní  prchají do Evropy, nýbrž také o migranty, kteří v České republice a v Německu žijí již delší dobu (například vietnamské nebo turecké rodiny).

„Trvalým“ výsledkem projektu bude dvojjazyčná prezentace, jejímž cílem je motivovat také další školy k diferencovanému pohledu na téma útěků a migrace.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 92 000 Kč.

 

Příběhy uprchlíků

Čeští a němečtí dobrovolníci, inspirováni „tématem roku“, se společně setkají s uprchlíky a žadateli o azyl v Drážďanech. Jejich osudy budou dokumentovat pomocí videorozhovorů, fotografických výstav a animovaných filmů. Žadatel  –spolek „WeCan“, ve kterém se spojili mladí kreativní filmoví tvůrci z České republiky, a jeho německý partner – Centrum pro životní prostředí Drážďany, chtějí tímto způsobem postavit proti  neurčitým obavám Čechů a Němců konkrétní příběhy a obrazy jednotlivých lidí. Dokumentované osudy budou také sloužit ke vzdělávacím účelům a osloví tak širší publikum.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 170 000 Kč.

 

Česko-německý swingový orchestr

Swingová hudba v sakrálním prostoru poutního kostela v oblasti někdejších Sudet v podání česko-německého mládežnického orchestru – to je spojení minulosti a současnosti, které míří do budoucnosti.

Žáci hudební školy Merzig-Wadern (Sársko) a Základní umělecké školy z východočeského Žamberka v rámci svého dlouholetého partnerství společně nastudují swingový repertoár, který pak bude představen veřejnosti také v poutním kostele v Neratově. Cílem projektu je, aby společné muzicírování napomáhalo vzniku přátelství a reflexi minulosti česko-německého soužití v tomto regionu.

Fond budoucnosti poskytne tomuto záměru podporu ve výši 100 000 Kč.

 

Tomáš Radil: „Ve čtrnácti sám v Osvětimi“

Existuje jen málo osobních svědectví mladých lidí, kteří přežili Osvětim. Děti byly podobně jako staří lidé zvláště bezohledně vydávány na pospas zhoubné mašinerii nacionálního socialismu. Tím cennější je příběh přežití Tomáše Radila, který byl nyní přeložen do němčiny. Radil, narozený v roce 1930 jako československý občan židovské národnosti v Bratislavě, byl jako čtrnáctiletý deportován do Osvětimi. Jeho vzpomínky, které již vyšly v češtině, reflektují nejenom utrpení v koncentračním táboře, nýbrž také návrat přeživších po skončení války a jejich další život, poznamenaný prožitými traumaty. Svědectví Tomáše Radil je o to vzácnější, že bylo zaznamenáno s časovým odstupem a perem muže, který se ve své pozdější vědecké kariéře systematicky zabýval zkoumáním traumatu.

Fond budoucnosti podpoří projekt částkou 8 500 euro.

 

18. Dny české a německé kultury v Drážďanech, Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe

Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe byly v uplynulých osmnácti letech velkým příspěvkem k rozvoji přeshraničního kulturního dialogu. Zásluhou festivalu vznikly mnohé dlouhodobé vazby mezi saskými a českými kulturními institucemi. Velký ohlas – kolem 10 000 návštěvníků ročně – ukazuje, že Dny české a německé kultury si vydobyly pevné místo v kulturním životě Euroregionu a významně přispěly k pozornějšímu vnímání české kultury v Německu a německé kultury v Česku. Svým příspěvkem chce Fond budoucnosti pokračovat v podpoře tohoto pozoruhodného projektu a napomoci tomu, aby jeho nejistá finanční situace nevedla ke snížení jeho kvality.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 40 000 eur.

 

 „Po stopách“ – filmová řada k minulosti a současnosti s německo-česko-polským setkáním mládeže

Filmový festival Cottbus se od svého založení v roce 1990 etabloval jako jeden z nejdůležitějších filmových festivalů východoevropských filmů v Německu. Na letošní ročník je naplánována zvláštní filmová řada pod titulem „Po stopách“, která ilustruje, jak se především mladší čeští a polští filmoví tvůrci vyrovnávají s německou minulostí určitých regionů, a toto téma předkládá k diskusi. Čeští, polští a němečtí žáci z pohraničí diskutují v rámci festivalu o historických tématech, jako je nucené vysídlení, ztráta vlasti a nový začátek – také v kontextu aktuálních debat o uprchlících.

Fond budoucnosti podpoří projekt částkou 5 400 eur.

 

Tandemové soustředění zrakově postižených

Téměř 80 procent lidí se zrakovým postižením v Česku i v Německu je bez práce. Volnočasové aktivity jim pomáhají zlepšit kvalitu života. Týdenní tandemový tábor, během kterého se vždy jeden vidící pilot a jeho zrakově postižený spolujezdec seznamují s místy a krajinou na trase společné cyklojízdy, se koná již podruhé a v loňském roce zaznamenal velký úspěch. Umožňuje účastníkům nejenom aktivní sportovní vyžití, ale také výměnu zkušeností s podobně znevýhodněnými lidmi z druhé země. Při společných workshopech si zrakově postižení sdělují své zkušenosti s tématy jako škola, zaměstnání nebo sociální oblast.

Podpora od Fondu budoucnosti pro tento projekt činí 100 000 Kč.

 

O životě našich krajanů ve staré vlasti ODRAU-Kuhländchen

Plánovaná stálá výstava v nedávno zřízeném Muzeu česko-německého porozumění v Odrách chce souhrnným způsobem dokumentovat historii německého osídlení a česko-německých vztahů v moravském Kravařsku včetně poválečného odsunu. Po desetiletích dobrovolné práce soustředili žadatelé za tímto účelem pozoruhodné množství dobových materiálů a svědectví dřívějších německých obyvatel.

Fond budoucnosti podpoří projekt příspěvkem ve výši 131 000 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Mail: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti