Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 120 nových partnerských projektů

 
 

Tisková zpráva

 

(Praha) Správní rada Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) schválila na svém pravidelném zasedání, které se konalo v úterý a ve středu v Praze, finanční podporu ve výši zhruba 23 milionů korun (cca. 836.000 euro). Tyto prostředky budou proudit do 120 přeshraničních projektů, jako jsou třeba společné výstavy, česko-německá sympozia anebo restaurování stavebních památek.

„Kontakty mezi oběma našimi zeměmi se odehrávají na mnoha rovinách,“ zdůrazňuje Kristina Larischová, předsedkyně správní rady. „Otevřené jednání se mezi námi v průběhu let stávalo stále větší samozřejmostí.“ To je solidní základna pro dvoustranné vztahy – a to i na pozadí současné náročné zatěžkávací zkoušky, jakou představuje migrační vlna.  „V situaci, která je mnohdy vnímána jako krize ve vzájemných vztazích, připadá důslednému pokračování dlouholetých, důvěru posilujících projektů, jakož i podporování nových kontaktů obzvláštní význam,“ podtrhl zástupce předsedkyně Larischové Albrecht Schläger.

 

Výběr z aktuálně schválených projektů:

 

25. Česko-německé brněnské sympozium

Brněnské (dříve jihlavské) sympozium Ackermann-Gemeinde a Společnosti Bernarda Bolzana patří mezi největší pravidelná diskusní fóra v česko-německých vztazích. Již popětadvacáté spolu diskutují Češi a Němci z oblasti politiky, občanské společnosti, vědy a médií o aktuálních tématech. Otázky, na které v roce 2016 hledají společné odpovědi, nemohly být brizantnější. Jak mnoho rozmanitosti snesou naše společnosti? Jaké hlubší příčiny jsou základem odmítání uprchlíků a strachu z nich?

Fond budoucnosti podpoří sympozium částkou 14.000 euro.

 

„Krea(k)tivní bez hranic“ – workshop pro českou a německou mládež

Tento projekt se v posledních letech stal oblíbenou událostí a příležitostí k setkávání mládeže na české i německé straně Krušných hor.

V přeshraniční spolupráci okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří,  jakož i partnerských měst Bílina a Dippoldiswalde respektive Mšené Lázně a Schmiedeberg stále existuje jen velmi málo nabídek, které by se orientovaly na zájmy mladých. Je zde málo osobních vztahů a kontaktů. Obyvatelé pohraničního regionu využívají sousední zemi často jen k laciným nákupům. Společnými několikadenními workshopy (streetdance graffiti, foto aj.)  má být probuzen a posílen zájem mladých o jejich sousedy,  zájem, který se nevztahuje jen na ekonomické výhody. 

Fond budoucnosti podpoří projekt částkou 5.500 euro.

 

Speinshartské postní plátno

Klášter Speinshart, ležící na německé straně v bavorsko-českém pohraničí, je po staletí místem náboženské a kulturní výměny mezi Německem a Čechami. Svoji uměleckou intervencí v historickém komplexu hojně navštěvovaného barokního klášterního kostela hodlá český umělec Patrik Hábl podnítit dialog – dialog o starém a novém umění, o tradici, o náboženství a moderní době. Umělecký projekt „Speinshartské postní plátno“ navazuje na středověkou tradici postního neboli hladového plátna, které v postní době zahalovalo některé prvky chrámového vybavení, jako jsou oltářní obrazy, kříže, oltáře anebo svatostánek.

Projekt obdrží od Fondu budoucnosti podporu ve výši 3.500 euro.

 

Jazzová sekce / Trilaterální výstava (D, CZ, SK) s doprovodným programem

Když komunistický režim v Československu povolil vznik Jazzové sekce, marně se tím pokoušel vzít vítr z plachet rebelantskému džezu. Jazzová sekce se vyvinula z koncertní agentury ve fórum opozičního umění a hudby, a rychle se z ní stalo politikum.  Ani její zákaz v roce 1984 nemohl odradit několik tisíc členů od jejich činnosti.

Na základě fotografií, dokumentů a poslechových ukázek, především z fondů Výzkumného ústavu pro východní Evropu při Univerzitě Brémy, bude představena historie Jazzové sekce. Působivě ukáže, jakou politickou váhu mohou mít kulturní organizace.

Fond budoucnosti přispěje tomuto výstavnímu projektu částkou 10.000 euro.

 

Výstava fotografií "KZ überlebt" (Přežili koncentrační tábor)

Mnoho vězňů, kteří přežili koncentrační tábory, mlčelo o svém osudu po celý život, anebo o prodělaném utrpení promluvili teprve ve vysokém stáří. Putovní výstava „Přežili koncentrační tábor“ od Stefana Hankeho a doprovodná obrazová kniha portrétuje 121 přeživších ze sedmi zemí a propůjčuje jim hlas: Jak žili svůj další život s těžkou traumatizací? Jak s tím dnes zacházejí? Mezi portrétovanými je také 20 českých přeživších vězňů, např. Adolf Burger, Felix Kolmer a Pavel Stránský

Výstava bude v Čechách k vidění v Terezíně a v Lidicích. Chce dát především všem mladým lidem možnost důkladněji se seznámit s osudy oněch nečetných, ještě žijících obětí nacionálního socialismu, a nalézt tímto způsobem onen důležitý osobní přístup k tomuto tématu, jaký výuka historie zpravidla neposkytuje.

Fond budoucnosti podpoří projekt částkou 7.200 euro

 

 „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna

Fyzickým „zmizením“ většiny německých obyvatel města po druhé světové válce a cílenou politikou zapomínání „na vše německé“ po roce 1948 došlo (nejenom) ve městě Brně také ke „zmizení“ části multikulturní paměti. Vzpomínky německých obyvatel Brna, shromážděné v této knize, jsou náhledem do života multikulturního města v první polovině 20. století a je s nimi spojena naděje, že si dnešní Brňané uvědomí pozitivní aspekty soužití různých kultur.

Fond budoucnosti podpoří publikaci částkou 150.000 korun.

 

Nový zvon pro kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Vidnavě

Cílem bilaterálního projektu je zachovat monumentální chrámovou stavbu pro příští generace a navrátit kostelu jeho hlas novým zvonem. Více než polovina nákladů již byla shromážděna pomocí darů, mimo jiné od někdejších německých obyvatel. Projekt je dalším výrazem postupného usmíření mezi dnešními českými obyvateli Vidnavy a německými rodáky. Tak byl například v roce 2012 na vidnavském hřbitově zřízen pomník německým obyvatelům této obce.

Fond budoucnosti přispěje na projekt částkou 700.000 korun.

 

Záchrana Starého hřbitova v Třebotově

Židovský hřbitov v Třebotově je stále ještě z velké části zpustošen. Historicky cenné náhrobní kameny jsou strženy a zčásti těžce poškozeny, některé novější náhrobní kameny byly zřejmě ukradeny. Protože ohradní zeď je poškozena a chybí vstupní vrata, je hřbitov volně přístupný a tím i vystavený dalšímu možnému pustošení.  Projekt zahrnuje jednak konkrétní renovační práce.  Nadto si klade za cíl připomenout historii hřbitova a osudy lidí tam pohřbených.

Schválená částka podpory Fondu budoucnosti činí 430.000 korun.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis

Mail: silja.schultheis@fb.cz

GSM: +420 737 505 790

Tel: +420 283 850 512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti