Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Berlínská vyzva: Na podporu bohemistiky v Německu

Dne 1. března 2013 se na základě iniciativy Velvyslanectví České republiky a Českého centra Berlín uskutečnilo pracovní setkání zabývající se aktuálním stavem bohemistiky v Německu. Pozváni byli bohemisté a bohemistky z celého Německa, aby si vyměnili názory a poukázali na nové perspektivy tohoto studijního oboru.

více

Premiér Nečas: Vidím velký potenciál v Česko-německém Fondu budoucnosti a Česko-německém diskusním fóru

(Mníchov, 21. února 2013) Předseda české vlády Petr Nečas vystoupil před poslanci Bavorského zemského sněmu. Ve svém projevu vyjádřil politování nad poválečnými křivdami způsobenými vyháněním Němců z Československa.

více

Workshop věnovaný orální historii: Živá paměť města Liberce

Ve dnech 4. a 5. března 2013 pořádá Liberecká občanská společnost, o.s. (LOS) workshop o metodách orální historie. Prezentací a diskusí se v Liberci zúčastní odborníci a další zájemci z České republiky, Německa, Polska a Rakouska.
více

Odlišné jazyky - společné dějiny: Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích

Cyklus přednášek Odlišné jazyky - společné dějiny si klade za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století. Pozornost bude věnována nejen meziválečnému Československu, období protektorátu nebo poválečným událostem, ale také vývoji v 2. polovině 20. století a současnému stavu.

více

12. února: Das „unendliche Thema“ Erinnerung/Gedächtnis - přednáška Manfreda Weinberga

12. února od 17:00 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, prosloví Manfred Weinberg (Univerzita Kostnice / Karlova univerzita) přednášku Das „unendliche Thema“ Erinnerung/Gedächtnis. Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum: Paměť, trauma a jejich narativy a bude proslovena v němčině.
více
 
Česko-německý fond budoucnosti