Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

14. května, Berlín: Slavnostní setkání za účasti ministra zahraničí Schwarzenberga a předsedy Spolkového sněmu Lammerta k 15. výročí Česko-německého fondu budoucnosti

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds und das Deutsch-Tschechische Gesprächsforum wurden als Ergebnis der Deutsch-Tschechischen Erklärung ins Leben gerufen und nahmen 1998 ihre Tätigkeit auf. Es ist in diesen 15 Jahren viel geleistet worden – dennoch gibt es weiterhin Herausforderungen, vor denen beide Staaten als Partner und Nachbarn im vereinten Europa stehen.

více

Lyrik Vladimír Holan – s neobyčejně velkým zájmem se setkává další část německého vydání Sebraných spisů

Sebrané spisy Vladimíra Holana (1905–1980), které vydává nakladatelství Universitätsverlag Winter, přinesou ve 14 svazcích dílo tohoto klasika české moderní literatury v dvojjazyčném znění.
více

7. května: Diskuse o hospodářských vztazích v rámci akce Česko-německého diskusního fóra

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba a jeho německý kolega, spolkový ministr hospodářství a technologie Philipp Rösler, budou dne 7. května 2013 v Praze společně diskutovat v rámci akce Česko-německého diskusního fóra. Česko-německé diskusní fórum pořádá 7.
více

2. května: Ústav mezinárodních vztahů v Praze prezentuje novou publikaci na téma jednání o odškodnění

Ústav mezinárodních vztahů v Praze (IIR) prezentuje novou publikaci Andrease Minka na téma jednání německé spolkové vlády a německých podníků o odškodnění v letech 1998 až 2001.

více

Rozhovor s ředitelem Tomášem Jelínkem o letošní speciální podpoře projektů na téma antirasismus (Prager Zeitung)

Česko-německý fond budoucnosti speciálně podporuje v roce 2013 projekty, které se věnují tématu „Výchova k demokracii a prevence xenofobie, antisemitismu a rasismu“. U partnerských projektů předložených v rámci tohoto programu „Tématu roku“ je možno žádat namísto padesáti- až o sedmdesátiprocentní podporu celkových nákladů.
více
 
Česko-německý fond budoucnosti